PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 62 | 124--134
Tytuł artykułu

Zamówień publicznych elektroniczne procedury przetargowe w polskim systemie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Electronic Tender Procedures in the Polish Public Procurement System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybki wzrost znaczenia elektronicznych zakupów w sektorze prywatnym i dalszy rozwój elektronicznych technik sprzedaży produktów wywiera również wpływ na sektor publiczny. Dyrektywy UE oraz polskie Prawo zamówień publicznych umożliwiają wykorzystanie instrumentów informatyzujących system zamówień publicznych. W opracowaniu analizie poddano typowe trzy procedury e-zamówień: licytację elektroniczną, dynamiczny system zakupów i aukcję elektroniczną. Główną tezą badawczą jest stwierdzenie, że e-zamówienia odgrywają w Polsce niedostateczną rolę mimo możliwości tkwiących w elektronicznych zamówieniach publicznych. W pracy wskazuje się na potencjał stosowania elektronicznych zamówień publicznych w Polsce w przyszłości. Istnieje bowiem duża szansa poprawy efektywności ekonomicznej zamówień publicznych poprzez szersze stosowanie e-zamówień. Chodzi tutaj w szczególności o możliwość przyspieszenia postępowania o zamówienie publiczne, jak i oszczędności wynikające z większej konkurencyjności procedur przy zastosowaniu zwłaszcza licytacji elektronicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The rapid expansion of electronic purchasing tools in private sector and the continuous development of electronic purchasing techniques have made an impact with the public sector. The EU Directives and the Polish Law of public procurement allow applying the electronic tools in the public procurement market. In the paper three typical procedures of eprocurement are used in practice: electronic bidding, electronic auction, and dynamic purchasing system. The main hypothesis of the paper is statement that e-procurement play insufficient role despite possibilities inherent in electronic public procurement. There are also presented the potential of e-procurement for the future. Electronic procurement can contribute in increasing efficiency to be achieved both in time and financial terms. In particularly, there are possibilities to accelerate the public procurement procedure, to increase competition and to streamline public purchasing. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Strony
124--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baehr J., Czajkowski T., Dzierżanowski W. i in., Prawo Zamówień Publicznych Komen-tarz. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.
 • Biuletyn Zamówień Publicznych (10.06.2012), [Online], Dostępne: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser.
 • Borowicz A. (red.)., Informatyzacja polskiego systemu zamówień publicznych - stan obecny, oczekiwania, bariery. Opracowanie wykonane we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa - Łódź 2008.
 • Dzierżanowski W., Stachowiak M., Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - eks-pertyza. PARP, Warszawa 2011.
 • Klara M., Licytacja elektroniczna - efektywnym narzędziem w systemie zamówień pu-blicznych na przykładzie postępowań prowadzonych przez Izbę Celną w Łodzi. Praca dyplomowa, Uniwersytet Łódzki 2010.
 • Pokrzywniak J., Baehr J., Kwieciński T., Wprowadzenie do systemu zamówień publicz-nych. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.
 • Polska platforma przetargowa. (10.06.2012), Mapa korzyści dla e-Licytacji i e-Aukcji, [Online], Dostępne: http://www.ppp.pwpw.pl/RozwiazaniaEntry?id=5.
 • Sadowy J. (red.), Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2008.
 • Soldea, (10.06.2012), Aukcje i licytacje elektroniczne, [Online], Dostępne: https://www.soldea.pl/index.php.
 • Szumski O., E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych, DIFIN, Warszawa, 2007.
 • Szymczak M., Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznych UZP. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.
 • Tenders Electronic Daily, (10.06.2012), [Online], Dostępne: http://ted.europa.eu.
 • Urząd Zamówień Publicznych, (10.06.2012), Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku. Warszawa 2012, [Online], Dostępne: http://uzp.gov.pl.
 • Urząd Zamówień Publicznych, (10.06.2012), Plan Informatyzacji Zamówień Publicznych w Polsce., Warszawa 2012 [Online], Dostępne: www.uzp.gov.pl/cmsws/page/G etFile1.aspx? attid=5823.
 • Urząd Zamówień Publicznych, (10.06.2012),, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2009 roku. Warszawa 2010, [Online], Dostępne: http://uzp.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.