PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 13/1 | 17--28
Tytuł artykułu

Restrictions in Development of Rural Areas Resulting from Defective Structure of Cadastral Parcels

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ograniczenia w rozwoju obszarów wiejskich wynikające z wadliwej struktury działek ewidencyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obszary wiejskie od wieków podlegają nieustannym przeobrażeniom. Obecny kształt sieci osadniczej i obraz polskiej przestrzeni są wynikiem szeregu zmian ustrojowych, prawnych oraz procesów ekonomicznych i społecznych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmianie ulegały czynniki warunkujące lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, jak również funkcja pełniona przez obszary wiejskie. Współcześnie na obszarach wiejskich zwiększeniu ulega rola pozarolniczych funkcji produkcyjnych i funkcji konsumpcyjnych, co odbywa się kosztem malejącego udziału produkcji rolniczej. Celem badań było określenie, w jakim stopniu struktura działek ewidencyjnych ogranicza możliwości rozwoju różnych funkcji na obszarach wiejskich. Badania przeprowadzono w gminie Nasielsk. Zbadano dokumenty planistyczne, określając kierunki rozwoju gminy, przeanalizowano strukturę wszystkich działek ewidencyjnych, a także określono ich powierzchnię i kształt. Określono rozłóg wybranych gospodarstw rolnych, uwzględniając powierzchnię gospodarstwa, liczbę działek, ich powierzchnię oraz kształt. Z przeprowadzonych badań wynika, że wadliwa struktura działek ewidencyjnych nie tylko w znacznym stopniu ogranicza rozwój rolnictwa, ale utrudnia również racjonalne zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Dodatkowo ułatwia naturalną sukcesję leśną, co jest korzystne z przyrodniczego punktu widzenia, ale niewątpliwie utrudnia wykorzystywanie gruntów rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas have been subjected to constant transformations for centuries. The current state of the settlement network and image of Polish space has resulted from a number of political and legal transformations along with economic and social processes. With the development of civilization, the factors determining the location of new residential building developments and the function of rural areas have changed. The importance of non-agricultural production functions and consumption functions has currently increased at a cost of a declining share of agricultural production. The objective of the study was to determine the degree to which the structure of cadastral parcels restricts the possibilities of development of different functions in rural areas. The research was conducted in the Nasielsk commune. Planning documents were analyzed to determine the directions of development of the commune. The structure of all of the commune's cadastral parcels was analyzed to determine their surface areas and shapes. The layout of selected agricultural farms was determined, with a consideration for the area of the farms, the number of parcels, their surface areas, and their shapes. According to the research, the defective structure of cadastral parcels largely restricts not only the development of agriculture but also the rational management of parcels allocated for building development. Moreover, it facilitates a natural forest succession, which is favorable from an environmental point of view but undoubtedly constitutes an obstacle in the use of arable land. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Technology. Poland
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Halamska M.: Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(44), 2011, pp. 5-25.
 • Zegar J.: Refleksje nad ewolucją wsi. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 2008, pp. 37-43.
 • Chmielewski J.: Teoretyczne przesłanki budowania systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. [in:] Maciejwska A. (red.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią: szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju: społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, t. 6, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, pp. 33-54.
 • Ziobrowski Z., Pijanowski J.M. (red.): Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2008.
 • Pijanowski J.M.: Systemowe ujęcie planowania i urządzania obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, z. 386, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013.
 • Woch F.: Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 7, 2007, pp. 117-137.
 • Hopfer A., Urban M: Geodezyjne urządzenia terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1975.
 • Janus J., Taszakowski J.: Wybrane parametry rozdrobnienia gruntów w powiecie myślenickim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr II/3, 2014, pp. 679-692.
 • Noga K.: Metodyka oceny struktury przestrzennej gruntów gospodarstw rolnych przed i po scaleniu. [in:] Scalenia gruntów podstawą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo-wschodniej Polski, Zeszyty Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, TROW, Rzeszów 2005, pp. 30-47.
 • Woch F.: Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski, t. 127, 2001, pp. 105.
 • Leń P.: Patchwork of Land Ownership as Barrier to Development of Rural Areas. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 11, no. 3, 2017, pp. 85-96.
 • Leń P., Mika M.: The Impact of Socio-Economic Factorson the Size of the External Plot Patchwork - a Case Study of Brzustowiec Village in the Łódzkie Voivodship. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 10, no. 2, 2016, pp. 43-51.
 • Bielska A, Leń P. (red.): Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2015.
 • Dawidowicz A., Klimach A.: The Development of Local Land Information Systems in the Rural Municipalities. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 11, no. 1, 2017, pp. 33-46.
 • Krzyk P.: Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych a planowanie przestrzenne. Problemy Rozwoju Miast, z. 2, 2010, pp. 25-34.
 • Żarska B.: Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • GUS: Bank danych lokalnych, [on-line:] https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk. Uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.