PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1, cz. 2 | 118--126
Tytuł artykułu

Implementacja międzynarodowych standardów badania sprawozdań finansowych do małych i średnich kancelarii biegłych rewidentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of International Auditing Standards in Polish Medium and Small Auditing Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe normy zawodowe muszą być stosowane przez biegłych rewidentów przeprowadzających czynności badania sprawozdań finansowych w kancelariach audytorskich za rok 2016 lub w przypadku niebadania jednostek zainteresowania publicznego - do badań za rok 2017. Implementacja Międzynarodowych Standardów Badania w Polsce do czynności rewizji finansowej stanowi bardzo poważne wyzwanie i jest szeroko komentowana w środowisku audytorów. Artykuł stanowi analizę zmian uregulowań zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni lat oraz próbę znalezienia przyczyn, dla których zastosowanie nowych norm wykonywania zawodu przysparza wielu trudności w środowisku biegłych rewidentów zatrudnionych w małych i średnich podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
New standards for the auditor's profession have to be applied by Polish independent auditors to the revision of financial statements for 2016. When public interest companies are not clients of an auditor's entity, this is required for audits for 2017. The implementation of International Auditing Standards in Poland is a serious challenge and a subject of many discussions among auditors. The article presents an analysis of the chain of events that led to such a change. The author aims to find the reason why the application of international standards is so difficult for Polish auditors who perform their duties in medium and small auditing companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
118--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andrzejewski, M. (2012). Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Andrzejewski, M. i Grabiński, K. (2006). Perspektywy rozwoju unormowań zawodu biegłego rewidenta w Polsce. W: Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Katowice: AE Katowice.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG.
 • Dyrektywa 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/ WE oraz uchylająca dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
 • FEE (2015a). Overview of ISA adoption in the European Union. Pozyskano z https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/MA_ISA_in_Europe_overview_150908_update.pdf
 • FEE (2015b). Recent developments in auditor communication. Pozyskano z http://www.fee.be/images/BP_Auditor_Communication_1502.pdf
 • Hulicka, M. (2008). Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kocoń, A. (2009). Sprawozdanie (opinia) biegłego rewidenta z badania według nowych MSRF. Rachunkowość - audytor, 3(40).
 • Król-Stępień, M. (2012). Ocena przydatności Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu systemów informacyjnych rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122).
 • Ku czemu zmierzamy. Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (2015). Rachunkowość - audytor, 3(64).
 • Kwasiborski, A. (2014). MSRF jako standardy wykonywania usług przez biegłych rewidentów w Polsce. Rachunkowość - audytor, 2(59).
 • Kwasiborski, A. (2015). Nowe krajowe standardy rewizji finansowej. Rachunkowość - audytor, 2(63).
 • Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/ WE.
 • Smejda-Rosłoniec, A. (2015). Korzyżci i koszty związane z wdrażaniem MSRF - XV Doroczna Konferencja Audytingu. Rachunkowość - audytor, 1(62).
 • Sobczak, K. (2012). 20 lat zawodu i samorządu. Biegli rewidenci weszli już w wiek dojrzały. Rachunkowość - audytor, 4(53).
 • Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 w sprawie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej z późn. zm. Pozyskano z https://www.kibr.org.pl/assets/file/1121,KRBR-uchwala-2783-52-2015-wszystkiezalaczniki.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.