PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (53) | 27--35
Tytuł artykułu

Ewolucja znaczenia czynników rozwoju społeczno- -gospodarczego w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006-2016

Warianty tytułu
The Evolution of Factors of Socio-Economic Development in the Particular Voivodeships in Poland in the Years 2006-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badając poziom rozwoju społeczno-gospodarczego określonych regionów, należy mieć na uwadze, że jest on pewną wielowymiarową charakterystyką, bezpośrednio niemierzalną, natomiast opisywaną przez wiele zmiennych diagnostycznych, które powinny być merytorycznie z tym pojęciem powiązanych. Uporządkowanie regionów od "najlepszego" do "najgorszego" następuje na podstawie wartości opisującej poszczególne regiony (zmiennej syntetycznej, syntetycznego miernika rozwoju), otrzymanej z funkcji agregującej informacje zawarte w przyjętych zmiennych diagnostycznych. Jednym z głównych etapów procedury zmierzającej do otrzymania zmiennej syntetycznej jest ważenie unormowanych cech diagnostycznych, czyli przypisanie poszczególnym zmiennym wag określających ich znaczenie dla kryterium ogólnego w porównaniu z innymi cechami. Celem artykułu jest ocena zmian w czasie znaczenia wybranych zmiennych diagnostycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych województw w Polsce na przestrzeni lat 2006-2016. W tym zakresie wykorzystano metody wchodzące w skład Wielowymiarowej Analizy Statystycznej.(abstrakt autora)
EN
The regional development is certain, complex and multidimensional statistics, ambiguously defined, and although it is frequently used, both in theory and practice, its measurement method remains inconclusive. Regions are ranked from "the best" to "the worst" on the basis of the value describing individual regions (synthetic variable, synthetic development measure), obtained from the function aggregating information included in the adopted diagnostic variables. One of main stages of the procedure aiming to obtain a synthetic variable is weighing of standardised diagnostic features, i.e. assignment of weights to individual variables, which weights determine their meaning for the general criterion compared to other features. The objective of the paper is to assess the changes in time of the selected diagnostic variables describing the socioeconomic development of the various provinces in Poland over the years 2006-2016. In this respect, the methods included in the Multidimensional Statistical Analysis were used.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamiak, J., Kosiedowski, W., Potoczek, A., Słowińska, B. (2001). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42, 15-22.
 • Czyżycki, R. (2018). Effect of adopted diagnostic variable weighing system on the results of investigation of socioeconomic development of voivodships in Poland. European Journal of Service Management, 25 (1), 57-66.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22 (7), 763-770. DOI: 10.1016/0305-0548(94)00059-H.
 • Dziechciarz, J.Z. (2006). Wskaźniki syntetyczne. Polskie dokonania a doświadczenia międzynarodowe. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych (s. 239-253). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=2766012.
 • http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/.
 • Hwang, C.-L., Yoon, K. (1981). Methods for Multiple Attribute Decision Making. W: Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications A State-of-the-Art Survey. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-48318-9.
 • Kao, C. (2010). Weight determination for consistently ranking alternatives in multiple criteria decision analysis. Applied Mathematical Modelling, 34 (7), 1779-1787.
 • Korenik, S. (2004). Rozwój regionalny - nowe tendencje. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1016, 107-113.
 • Kozak, M.W., Pyszkowski, A., Szewczyk, R. (2000). Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łuczak, A., Wysocki, F. (2015). Zintegrowane podejście do ustalania współczynników wagowych dla cech w zagadnieniach porządkowania liniowego obiektów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 156-165.
 • Sokołowski, A. (1985). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 203, 41-53.
 • Stefanów, P. (2007). Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 764, 81-95.
 • Strahl, D. (1998). Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Wang, Y.-M., Luo, Y. (2010). Integration of correlations with standard deviations for determining attribute weights in multiple attribute decision making. Mathematical and Computer Modelling, 51 (1-2), 1-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.