PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 23 | nr 1 | 45--60
Tytuł artykułu

The Influence of Income Inequalities on Socio-Economic Development in the European Union

Warianty tytułu
Wpływ nierówności dochodowych na rozwój społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ostatnich latach prowadzi się liczne analizy ilościowe wpływu rozwarstwienia dochodowego na aspekty rozwoju społeczno-ekonomicznego w krajach rozwiniętych. Brakuje jednak badań, które miałyby charakter kompleksowy. Wnioski z analizy tego typu mogłyby być istotną podstawą kształtowania polityki gospodarczej. Dlatego też problemem podjętym w opracowaniu jest wpływ nierówności dochodowych na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Cel artykułu stanowi weryfikacja hipotezy o negatywnym charakterze wspomnianej zależności w Unii Europejskiej. Analiza została przeprowadzona dla krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2017 za pomocą modelu panelowego. Badanie prowadzi do niejednoznacznych rezultatów. Z jednej strony nierówności mierzone dla całego rozkładu dochodów nie mają wpływu na rozwój społecznoekonomiczny w Unii Europejskiej, z drugiej strony dystans między najbogatszymi i najbardziej ubogimi wpływa hamująco na ten proces.(abstrakt oryginalny)
EN
Recently, there has been observed intensified research on the impact of income inequalities on aspects of socio-economic development in the European Union. However, there are no comprehensive analyses concerning the relationship between these phenomena. Therefore the subject of the paper is the influence of income inequalities on socio-economic development. The author would like to verify the hypothesis that the character of the impact of income inequalities on socioeconomic development in the European Union is negative. Analysis was conducted for the European Union in 2004-2017 using the panel data model, also estimated was the synthetic indicator of socioeconomic development. The research conducted in the paper leads to ambiguous conclusions. On the one hand, inequalities measured for the whole distribution of income have no influence on socioeconomic development in the European Union. However, the income gap between the richest and the poorest hinders the mentioned phenomenon.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
45--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Akaike H., 1974, A new look at the statistical model identification, IEEE, vol. 19, no. 6.
 • Alesina A., Rodrik D., 1994, Distributive politics and economic growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 109, no. 2, pp. 465-490.
 • Alesina A., Tella R.D., MacCulloch R., 2004, Inequality and happiness: Are Europeans and Americans different?, Journal of Public Economics, vol. 88, no. 9-10.
 • Allison P., 1978, Measures of inequality, American Sociological Review, vol. 43, issue: 6, pp. 865- -880.
 • Amiel Y., Cowell F., 1992, Measurement of income inequality: Experimental test by questionnaire, Journal of Public Economics, vol. 47, pp. 3-26.
 • Baltagi B., 2001, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 • Barro R., 2000, Inequality and growth in a panel of countries, Journal of Economic Growth, vol. 5.
 • Becker G., 1993, Nobel lecture: The economic way of looking at behavior, J. of Pol. Econ., vol. 101.
 • Benhabib J., Spiegel M., 1994, The role of human capital in economic development. Evidence from aggregate cross-country data, Journal of Monetary Economics, vol. 34, pp. 143-173.
 • Birdsall N., 1999, Education: The people's asset, Working Paper, no. 5, CSED.
 • Bobrowska A., Piasecka A., 2005, Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie województwa opolskiego, [in:] Kopycińska, D. (ed.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Boyce J., 1994, Inequality as a cause of environmental degradation, Ecological Economics, vol. 11, no. 3.
 • Brandolini A., 2007, Measurement of income distribution in supranational entities: The case of the European Union, [in:] Jenkins S., Micklewright J. (eds.), Inequality and Poverty Reexamined, Oxford University Press, Oxford.
 • Brunner E., Marmot M., 1999, Social organization, stress and health, [in:] Marmot M., Wilkinson R.G. (eds.), Social Determinants of Health, Oxford University Press, Oxford.
 • Brzeziński, M., Kostro, K., 2010, Income and consumption inequality in Poland, 1998-2008, Bank i Kredyt, vol. 41, no. 4, pp. 45-72.
 • Charemza W.W., Deadman C.F., 1997, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Cole H., Mailath G., Postlewaite A., 1992, Social norms, savings behavior, and growth, Journal of Political Economy, vol. 100, no. 6.
 • Deininger S., Squire L., 1998, New ways of looking at old issues, Journal of Development Economics, vol. 57, pp. 259-287.
 • Dickey W., Fuller D., 1981, Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica, vol. 49, no. 1.
 • European Union, 2003, Rozporządzenie (WE) Nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Eurostat, 2018, Glossary: Income quintile share ratio, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php?title=Glossary:Income_quintile_share_ratio (30.08.2018).
 • Fay M., 1993, Illegal Activities and Income Distribution: A model of Envy, Columbia University, NY.
 • Forbes K., 2000, A reassessment of the relationship between inequality and growth, American Economic Review, vol. 90, no. 4, pp. 869-887.
 • Fritz, J., 2004, Socioeconomic developmental social work, [in:] UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems, A Project on Sustainable World Development, UNESCO-EOLSS, Oxford.
 • Galor O., 2000, Income distribution and the process of development, European Economic Review, vol. 44.
 • Gatnar E., Walesiak M. (eds.), 2004, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gosset W.S., 1908, The probable error of a mean, Biometrika, no. 6, pp. 1-25.
 • Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., 2007, Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań
 • Hannan B., Quinn E., 1979, The determination of the order of an autoregression, Journal of the Royal Statistical Society, vol. 41, no. 2
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju, Przegląd Statystyczny, z. 4, pp. 307-327.
 • Hodrick R., Prescott E., 1997, Postwar US business cycles: An empirical investigation, Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 29, no. 1, pp. 1-16.
 • Hopkins E., Kornienko T., 2010, Which inequality? The inequality of endowments vs. the inequality of rewards, American Economic Journal: Microeconomics, vol. 2, no. 3.
 • Knack S., Keefer, P., 1997, Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 4.
 • Knell M., 1999, Social Comparisions, Inequality, and Growth, Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 155, no. 4, pp. 664-695.
 • Kompa K., 2009, Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 74, pp. 5-26.
 • Kubiczek A., 2014, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 2, no. 38, pp. 40-56.
 • Kupiec L., 1995, Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii UW, Białystok.
 • Kusideł E., 2000, Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, [in:] Suchecki B. (ed.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe, Absolwent, Łódź.
 • Li H., Zou H., 1998, Income inequality is not harmful for growth: Theory and evidence, Review of Development Economics, vol. 2, no. 3, pp. 318-334
 • Litwiński M., 2015, Nierówności dochodowe jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej, [in:] Luks K., Seredocha I. (ed.), Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, pp. 15-38.
 • Ljung G., Box G., 1978, On a measure of a lack of fit in time series, Biometrika, vol. 65, no. 2.
 • Maddala G.S., 2008, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • McKay A., 2002, Defining and measuring inequality, Inequality Briefing Paper No 1, Overseas Development Institute and University of Nottingham, Nottingham.
 • Milanovic B., 2002, True world income distribution, 1988 and 1993: First calculation based on household surveys alone, Economic Journal, vol. 112, no. 476, pp. 51-92.
 • Milenkovic N., Vukmirovic J., Bulajic M., Radojicic Z., 2014, A multivariate approach in measuring socio-economic development of MENA countries, Economic Modelling, vol. 38, pp. 604-608.
 • Muszyńska J., 2006, Modelowanie danych panelowych, https://repozytorium.umk.pl/handle/ item/5101 (30.08.2018).
 • Nelson C., Kang H., 1984, Pitfalls in the use of time as explanatory variable in regression, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 2, pp. 73-82.
 • OECD, 2011, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising., OECD
 • Ostry J., Berg A., Tsangarides C., 2014, Redistribution, Inequality and Growth, IMF.
 • Panek T., 2007, Ubóstwo i nierówności, [in:] Panek T. (ed.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Perotti R., 1994, Income Distribution and Investment, European Economic Review, vol. 38.
 • Persson T., Tabellini G., 1994, Is inequality harmful for growth?, American Economic Review, vol. 84, no. 3, pp. 600-621.
 • Rehme G., 2002, Education, economic growth and personal income inequality across (rich) countries, Working Paper, no. 300, Luxembourg Income Study.
 • Schwarz G., 1978, Estimating the dimension of a model, The Annals of Statistics, vol. 6, no. 2.
 • Shaw C., McKay H., 1942, Juvenile Delinquency and Urban Areas, University of Chicago, Chicago.
 • Subramanian S., 2004, Indicators of inequality and poverty, Research Paper, no. 2004/25, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki.
 • Tanninen H., 1999, Income inequality, government expenditures and growth, Applied Economics, vol. 31, no. 9, pp. 1109-1117.
 • Thorbecke E., Charumilind C., 2002, Economic inequality and its socioeconomic impact, World Development, vol. 30, no. 9.
 • UNDP, 1996, Human Development Report 1996, Oxford University Press, Oxford.
 • UNDP, 2012, Krajowy raport o rozwoju społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 • UNDP, 2016, Human Development Report 2016, Communications Development Inc., Washington.
 • Van Wilsem J., 2004, Criminal victimization in a cross-national perspective, European Journal of Criminology, vol. 1.
 • Wildman J., 2003, Modelling health, income and income inequality: The impact of income inequality on health and health inequality, Journal of Health Economics, vol. 22.
 • Wilkinson R., 1996, Unhealthy societies: The affliction of inequality, Routledge, London.
 • World Economic Forum (WEF), 2018, How can the world strengthen growth and equality at the same time?, https://www.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-of-economic-growth (30.08.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.