PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 199--207
Tytuł artykułu

Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie wybranego powiatowego rzecznika konsumentów

Warianty tytułu
Consumer Protection Practice on Example of a Chosen Powiument District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka aktywność polityki ochrony konsumentów cechuje państwa o szybko rozwijających się gospodarkach rynkowych. Rosnąca konsumpcja wzmaga potrzebę ochrony podmiotu uznanego za wyraźnie słabszą stronę transakcji gospodarczych, a mianowicie konsumenta. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instytucji wybranego powiatowego rzecznika konsumentów, jego pozycji w systemie administracji publicznej oraz podkreślenie szczególnie istotnej roli w organach samorządowych. Podstawową metodą badawczą przyjętą w niniejszym artykule jest analiza studium przypadku (case study) oraz analiza literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
High activity of consumer protection policy is characterized by countries with fast-growing market economies. Increasing consumption increases the need to protect an entity recognized as a clearly weaker party to economic transactions, namely the consumer. The purpose of this article is to present the institution of a selected Poviat Consumer Ombudsman, his position in the public administration system and to emphasize a particularly important role in self-government bodies. The basic research method adopted in this article is the case study analysis and the literature analysis of the subject. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--207
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
  • Banasiński C., Postępy Polski w adaptowaniu acquis communataire w zakresie ochrony konsumentów, [w:] Świadomość konsumenta i ochrona konsumentów - doświadczenia francuskie i fińskie a polskie perspektywy, Publikacja w ramach projektu PHARE UOKIK, Warszawa 2003.
  • Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
  • Inglot A., Ochrona praw konsumenta w Polsce przed i po wejściu do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" 2006, nr 228.
  • Kieżel E., Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  • Kopczyńska A., Ochrona praw konsumenta jako zadanie samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich, [w:] A. Lewicka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
  • Koralewski M., Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem, Wiedza i praktyka sp.z o.o., Warszawa 2014.
  • Kostera M., Organizacje w praktyce. Studia przypadków dla studentów zarządzania, Poltex, Warszawa 2011.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459, t.j. z dnia 2017.03.02).
  • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.