PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 331--342
Tytuł artykułu

Tworzenie pozytywnego wizerunku miejsca będącego elementem strategii marketingowej miasta - na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego

Warianty tytułu
Creating a Positive Image of a Place Which Is an Element of the City Marketing Strategy - the Example of Tomaszow Mazowiecki
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia marketingowa miasta może przyjmować cztery formy w stosunku do danego terytorium, tj.: wizerunku, atrakcji, infrastruktury i ludzi. Zakłada się, że wizerunek to całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które stworzone w umysłach usługobiorców warto sondażować i wykorzystać do wprowadzania zmian. Stąd wśród celów marketingu terytorialnego wyłania się potrzeba związana z kształtowaniem strategii zgodnej z potrzebami czy wyobrażeniami społeczności lokalnej. Część empiryczna opracowania to prezentacja wycinku badań przeprowadzonych na grupie tysiąca mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Przedstawione opinie dotyczą oceny funkcjonowania miasta w wybranych dziedzinach życia oraz wskazania źródeł pozyskiwania informacji na temat działań prowadzonych przez władze samorządowe. Zebrane dane mogą stanowić podstawę do wzmacniania lub budowania od podstaw pozytywnego wizerunku. (abstrakt oryginalny)
EN
The city's marketing strategy can take four forms in relation to a given territory, ie: image, attractions, infrastructure and people. It is assumed that the image is a whole of subjective ideas of reality, which, created in the minds of service recipients, should be surveyed and used for making changes. Hence, among the objectives of territorial marketing, the need emerges associated with shaping a strategy in line with the needs or imaginations of the local community. The empirical part of the work is a presentation of a section of research carried out on a group of a thousand inhabitants of Tomaszów Mazowiecki. The opinions presented relate to the assessment of the city's functioning in selected areas of life and the indication of sources of information on the activities carried out by local government authorities. The collected data can be the basis for strengthening or building a positive image from scratch. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331--342
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim
Bibliografia
 • Boulding K.E., The Image: Knowledge and Life in Society, University of Michigan Press, Michigan 1956.
 • Boryczka E., Sulikowski T., Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych; podstawy teoretyczne, [w:] Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008.
 • Chen J., A Case Study of Korean Outbound Travelers; Destination Images by Using Correspondence Analysis, "Tourism Management" 2001, nr 22.
 • Crompton J.L., An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, "Journal of Travel Research" 1979, nr 17(4).
 • Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Gregor G., Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, "Marketing terytorialny - Studia KPZK PAN" 2002, nr CXII.
 • Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Kotler Ph., Haider D.H., Rein I., Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, The New York 1993.
 • Kotler Ph., Barich H., A Framework for Marketing Image Management, "Sloan Marketing Review" 1991, nr 32(2).
 • Lawson F., Baud-Bovy M., Tourism and Recreational Development, Architectural Press, London 1977.
 • Lynch K., The Image of the City, The M.I.T. Press, Cambridge 1960.
 • Łuczak A., Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, KPZK PAN, Warszawa 2002.
 • Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 • Reynolds W., The Role of Consumer in Image Building, "California Management Review" 1965, nr 7 (3).
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 • Wołowiec T., Reśko D., Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą", "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia" 2012, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.