PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1088, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 | 279--287
Tytuł artykułu

Ryzyko inwestycji w obligacje komunalne w Polsce

Warianty tytułu
Municipal Bonds Investment Risk in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek obligacji komunalnych stanowi specyficzny segment rynku dłużnych papierów wartościowych. Ze względu na publicznoprawny status emitenta zobowiązania jednostki samorządowej mają rangę długu publicznego. Postrzegane są przez to jako zobowiązania ustępujące pod względem bezpieczeństwa tylko zobowiązaniom Skarbu Państwa. Nie oznacza to jednak, że nabywanie obligacji komunalnych jest wolne od ryzyka. Powszechnie wymieniane czynniki ryzyka, związane z inwestycjami w papiery dłużne, dotyczą również obligacji emitowanych przez jednostki samorządowe. W Polsce rynek obligacji komunalnych jest stosunkowo młody i nie w pełni wykształcony, zwłaszcza w obszarze obrotu wtórnego. Należy też pamiętać, że Polska ciągle jeszcze nie jest krajem o dojrzałej gospodarce rynkowej. Skutkuje to zmiennością warunków gospodarczych - niestabilnym systemem prawnym, licznymi interwencjami władz monetarnych i fiskalnych, wrażliwością na oddziaływanie kapitału zagranicznego. Powyższe czynniki znacznie zwiększają ryzyko inwestycyjne w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The municipal bonds'market is the peculiar segment of the debt scurities' market. Because of the special local government's status as an issuer, municipal bonds possess the rank of the public debt and they are perceived as low risk scurities. However it doesn't mean, that investing in municipal bonds is risk - free. Commonly enumerated risk factors generally applied to investing in bond are also applied to bonds issued by local government entities. The market of municipal bonds in Poland is relatively young and it is not completely formed, particularly in the area of secondary circulation. Moreover it is necessary to remember that Poland isn't the country of the mature market economy still. It is resulting in variability of economic conditions - with the instable legal system, numerous interventions of monetary and fiscal authorities, sensitivity to the interaction of the foreign capital. Above-mentioned factors are increasing the investment risk significantly in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska
Bibliografia
 • Biuletyn Rating & Rynek 24 (184), Fitch Polska SA.
 • Dziawgo D., Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
 • Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2004.
 • Markowska-Bzducha E., Analiza porównawcza samodzielności finansowej polskich samorządów i Unii Europejskiej, [w:] Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz US, Szczecin 2004.
 • Solarz S., Plusy i minusy gminnego emitenta, "Nowa Europa" z 30 grudnia 1996 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, t. II, Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Temel J.W., The Fundamentals of Municipal Bonds, The Bond Market Association USA, John Wiley & Sons, Inc. 2001.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU 2003 nr 60, poz. 535).
 • Ustawa o finansach publicznych (DzU 1998 nr 155, poz. 1014, z późn. zm.).
 • Ustawa o obligacjach (DzU 2001 nr 120, poz. 1300).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.