PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 103 | 283--295
Tytuł artykułu

Specyfika działalności a sprawność działania przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specificity of Activity and Operating Efficiency of Enterprises in Poland with Particular Consideration of Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano oceny sprawności działania przedsiębiorstw w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono jednostkom z sektora rolnego, które porównano z podmiotami zajmującymi się przemysłem, handlem oraz ogółem przedsiębiorstw objętych badaniem w ramach Bilansowych wyników finansowych podmiotów gospodarczych w latach 2006-2014. Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, jest ocena znaczenia specyfiki działalności przedsiębiorstw z wybranych sekcji PKD dla sprawności ich działania. Badane przedsiębiorstwa z sektora rolnego wykazują niską sprawność działania, zarówno w zakresie wykorzystania aktywów trwałych i obrotowych, jak i odnośnie do źródeł finansowania. Analizowane wskaźniki dla omawianych przedsiębiorstw osiągnęły niższy poziom zarówno w stosunku do jednostek posiadających podobną strukturę majątku (przedsiębiorstwa przemysłowe), jak i tych, które wykorzystują przede wszystkim aktywa obrotowe do swej działalności (przedsiębiorstwa handlowe). Poziom wskaźników uzyskanych przez analizowane grupy przedsiębiorstw jest zróżnicowany.(abstrakt oryginalny)
EN
The present study covers an assessment of the operating efficiency of enterprises in Poland. Special attention was drawn to entities from the agricultural sector, which were compared with those entities that deal with industry, trade and the total of enterprises covered by the research within the framework of The Balance Sheet Financial Results of Economic entities in the years of 2006-2014. An assessment of the significance of the specificity of the activities of enterprises from selected PKD sections in relation to their operating efficiency is the purpose of the research whose results were presented in the article. The enterprises examined from the agricultural sector demonstrate low operating efficiency: as regards the use of both fixed and current assets and in relation to financing sources. The indexes analyzed for the enterprises in question achieved a lower level both in relation to those entities that possess similar asset structures (industrial enterprises) and to those which use above of all current assets in their operation (trade enterprises). The level of the indexes obtained by the analyzed groups of enterprises is diversified.(original abstract)
Rocznik
Tom
103
Strony
283--295
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Ball V. Eldon, Lindamood W.A., Nehring Richard, Mesonada Carlos San Juan, Capital as a Factor of Production in OECD Agriculture: Measurement and Data, Applied Economics 2008/40/10, s. 1253-1277.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) roku, GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
 • Czyżewski Andrzej, Stępień Sebastian, Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych, w: Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn (red.), Ekonomia. Tom 1, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 186, Wrocław 2011, s. 71.
 • Echevarria Cristina, A Three-Factor Agricultural Production Function: The Case of Canada, International Economic Journal 1998/12/3, s. 63-75.
 • Grzelak Aleksander, Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektowności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20-24.
 • Jerzak Michał, Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, Roczniki Naukowe SERiA 2008/X/3, s. 247-248.
 • Kata Ryszard, Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 32-36.
 • Kata Ryszard, Znaczenie kredytów bankowych w finansowaniu rozwoju rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA 2011a/XIII/2, s. 196-200.
 • Kuboń Maciej, Tabor Sylwester, Technika i technologia transportu a postęp techniczny w produkcji rolniczej, Inżynieria Rolnicza 2010/5(123), s. 97-103.
 • Kusz Dariusz, Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, Roczniki Naukowe SERiA 2009/XI/2, s. 131-136.
 • Łukasik Grażyna, Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Aurelia Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 14.
 • Ma Junlu, Tian Gang, Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, Frontiers of Economics in China 2006/1, s. 112-125.
 • Marks-Bielska Renata, Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 24-31.
 • Michałek Rudolf, Peszek Agnieszka, Wykształcenie rolnika a wskaźnik postępu naukowo-technicznego i wskaźnik efektywności postępu, Inżynieria Rolnicza 2012/2(136), s. 241-248.
 • Michałek Rudolf, Uwarunkowania kształtujące model współczesnego rolnictwa, Problemy Inżynierii Rolniczej 2013 (VII-IX)/3(81), s. 18.
 • Randrianarisoa Jean-Claude, Minten Bart, Agricultural Production, Agricultural Land and Rural Poverty in Madagascar, FOFIFA/Cornell University, Working Paper, September 2001, s. 1-46.
 • Sierpińska Maria, Jachna Tomasz, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 177-194.
 • Wasilewski Mirosław, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 1-242.
 • Zawadzka Danuta, Szafraniec-Siluta Ewa, Rentowność aktywów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ocena porównawcza, Roczniki Naukowe SERiA 2015/XVII/6, s. 339-345.
 • Zawadzka Danuta, Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Halina Zadora, Gabriela Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 107, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 331-339.
 • Zawadzka Danuta, Sobiech Jan (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014.
 • Zawadzka Danuta, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, w: Aurelia Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 84-86.
 • Ziętara Wojciech, Organizacja gospodarstw rolniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984, s. 32-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.