PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 259--266
Tytuł artykułu

Ryzyko przestępczości gospodarczej w przedsiębiorstwie w aspekcie oszustw podatkowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Risk of Economic Crime in An Enterprise in The Aspect of Tax Fraud
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest wskazanie na ryzyko związane z podejrzeniem przedsiębiorcy o zaangażowanie w proceder oszustw podatkowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia przestępczości gospodarczej. Kolejno zaprezentowano regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej z tytułu oszustw podatkowych. Następnie wskazano na pojęcie zachowania należytej staranności jako elementu mogącego uchronić przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością karną z tytułu ryzyka przestępczości gospodarczej. Metodykę badania oparto na krytycznej analizie literatury. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną. Rozważania oparto również na aktach prawnych obowiązujących na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że przedsiębiorcy muszą w sposób wydajny i przemyślany zarządzać ryzykiem związanym z przestępczością gospodarczą poprzez wdrożenie procedur, które pozwolą zapobiegać ewentualnym naruszeniom, a w razie ich zaistnienia, pozwolą na skuteczną reakcję(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the considerations is to indicate the risk related to the suspicion of an entrepreneur to engage in tax fraud. As a result, the risk of becoming involved in the swindling of value added tax is becoming ever greater. The research methodology was based on a critical analysis of literature. Domestic and foreign literature was used in the work. The considerations were also based on legal acts at the national and international level. As a result of the conducted analysis, it was pointed out that entrepreneurs must manage the risk related to economic crime in an efficient and well-thought-out manner by implementing procedures that will prevent possible violations and, if they occur, allow for effective reactions(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bartkowiak R., 2015, Wkład Szkoły Głównej Handlowej w rozwój myśli ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Brzeziński B., Nykiel W., 2009, Zasady ogólne prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria.
 • Instytucje. Funkcjonowanie, Brzeziński B. (red.), TNOiK, Toruń.
 • CBOS, 2017, Aktualne problemy i wydarzenia. PIT-y 2016, badanie z 5-14 maja 2017 r., Komunikat z badań nr 64/2017, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Fedorowicz Z., 1965, Instytucje finansowe, PWE, Warszawa.
 • Gajl N. 1992, Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Głąbiński S., 1902, Wykład nauki skarbowej, Wydawnictwo Gybrynowicz i Schmidt, Lwów, www.bibliotekacyfrowa. pl/Content/78750/Glabinski_S_Nauka_skarbowosci.pdf.
 • Głuchowski J., 2006, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gomułowicz A., 2001, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chrościelewski W., 2006, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., 2012, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 • KPMG, 2018, Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2017, Raport KPMG, Warszawa, www.kpmg.pl.
 • Kudła J., 2004, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (red.), 2006, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Gdynia.
 • Matuszewski W., 2008, Koszty zapłaty podatku, Toruński Rocznik Podatkowy Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Neumark F., 1970, Grundsätze der Besteuerung in Vergangenheit und Gegenwart, Wiesbaden.
 • OECD, 2015, Tax administration 2015. Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies, http://www.oecd.org/ctp/administration/tax-administration-23077727.htm.
 • Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PwC, World Bank, 2015, Paying Taxes 2015: The Global Picture, Pricewaterhouse-Coopers, World
 • Bank Group, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf.
 • PwC, World Bank, 2016, Paying Taxes 2016, Pricewaterhouse-Coopers, World Bank Group, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf.
 • PwC, World Bank, 2018, Paying Taxes 2018, World Bank Group, Pricewaterhouse-Coopers, www.
 • pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf.
 • Rybarski R., 1935, Nauka skarbowości, Wyd. Horizon, Warszawa, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, www. wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125888&from=publication.
 • Say J.B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Skarbek F., 1824, Rys ogólny nauki finansów dla użytku uczniów Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Smith A., 1966, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2012, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zbroińska B., 2009, Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 97-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.