PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 267--279
Tytuł artykułu

Nieraportowana sprzedaż a luka w podatku od wartości dodanej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy nieraportowanymi przychodami ze sprzedaży a wielkością luki w podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych. Zweryfikowano hipotezę: im większa luka w podatku od wartości dodanej, tym większa jest skala nieraportowanej przez przedsiębiorców sprzedaży. Wykorzystano dane z badania Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) przeprowadzonego wśród wybranych przedsiębiorstw z państw Europy i Azji. Przeprowadzono analizę regresji (KMNK). Wyniki wskazują m.in. na ujemną zależność pomiędzy wielkością luki w VAT a nieraportowaniem przychodów ze sprzedaży. Wyjaśnieniem może być to, że zaniżanie sprzedaży jest tylko jedną z form uchylania się od VAT, a natura poszczególnych form jest różna. Skala luki podatkowej powstałej w efekcie zaniżenia sprzedaży jest stosunkowo niewielka w porównaniu ze skalą luki podatkowej wynikającej z pozostałych form(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to study the relationship between unreported sales and the amount of VAT gap, taking into consideration macroeconomic and institutional environment. The following hypothesis has been verified: the higher the VAT gap, the higher the scale of unreported sales revenue of enterprises. The study is based on the data from Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) conducted among selected enterprises in European and Asian countries. The analysis is based on classical linear regression model (OLS). The results indicate, among others, a negative relationship between the amount of VAT gap and unreported sales revenue. It may results from the fact that hidden sales revenue is just one form of tax evasion, as the nature of particular forms of tax evasion differs. The scale of VAT gap resulting from under-reporting of sales revenue is relatively small, compared to the scale of tax gap resulting from other forms of tax evasion(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abdixhiku L., Krasniqi B., Pugh G., Hashi I., 2017, Firm-level determinants of tax evasion in transition economies, Economic System, no. 41, s. 354-366.
 • Bernal A., 2008, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin, Warszawa.
 • European Commission, 2013, Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States.
 • Final Report, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vat-gap.pdf.GUS, 2017, Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Klonowska A., 2017, Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kudła J., 2004, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa.
 • Leoński W., 2013, Zjawisko uchylania się od opodatkowania w grupach społeczno-zawodowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 17, s. 157-167.
 • Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Kaznowski A., 2013, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Majerová I., 2016, The impact of some variables on the VAT gap in the member states of the European Union company, Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, nr 7, s. 339-355.
 • Pastuszka J., 2016, Planowane rozwiązania ograniczające lukę podatkową VAT w Polsce. Nowe metody wykrywania nieprawidłowości i ich eliminacji, Kontrola Państwowa, nr 4 (369), s. 102-119.
 • Pluskota A., 2018, Wpływ korupcji na przedsiębiorczość, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr (2) 334, s. 201-212.
 • Poniatowski G., Neneman J., Michalik T., 2016, VAT non-compliance in Poland under scrutiny. Problem nieściągalności Vat w Polsce pod lupą, mBank - CASE Seminar Proceedings No. 142/2016, Zeszyty mBank - CASE Nr 142/2016.
 • PwC, 2017, Wyłudzenia VAT - luka podatkowa w 2016 r. i prognoza na 2017 r., materiały z konferencji prasowej 19.10.2017, https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-10-19-pwc-luka-VAT-2017.html(8.01.2018).
 • Rubin M., 2011, The practicality of the top-down approach to estimating the direct tax gap, HRMC Working Paper, no. 12, s. 109-127.
 • Sikora-Gaca M., 2013, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009, Wydawnictwo Tako, Toruń.
 • Tratkiewicz T., 2016, Luka w VAT - sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Zeszyty
 • Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 294, s. 185-196
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.