PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1087 Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych | 13--26
Tytuł artykułu

Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Cities in the Cohesion Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miejsce miast w polityce spójności Unii Europejskiej jest dość szczególne. W pewnym sensie odzwierciedla ono ich rolę w rozwoju regionu. W miastach, zwłaszcza w metropoliach, skoncentrowana jest znaczna część potencjału produkcyjnego regionów oraz ich zasobów, w tym finansowych, technologicznych i intelektualnych. Miasta doświadczają także różnych ujemnych skutków koncentracji i urbanizacji. Wzmacnianie gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności UE musi uwzględniać szczególnie dużą rolę miast w rozwoju regionów oraz zjawiska dezintegracji gospodarczej i społecznej na wielu obszarach miejskich. Miasta są więc beneficjantami działań strukturalnych oraz innych programów wspólnotowych. Realizacja zobowiązań wynikających ze strategii lizbońskiej promującej konkurencyjną i trwałą gospodarkę opartą na wiedzy niesie ze sobą potrzebę reorientacji priorytetów polityki spójności. Zwiększy to rolę specyficznych cech miast w prowadzeniu tej polityki. Miasta będą również partycypowały w większym niż dotychczas stopniu w korzyściach z podjęcia wspólnych działań w dziedzinach istotnych dla globalnej konkurencyjności UE. (fragment tekstu)
EN
The position of the cities in the EU common policy is particular. In some sense, it reflects their role in the development of the regions. In the cities, especially in the metropolises significant part of regions production potential and their resources is concentrated. Cities experience also negative effects of concentration and urbanization. The creation of Union's cohesion must take into consideration special role of the cities in the development of the regions and processes of economic and social disintegration of urban areas. Cities benefit from structural actions and other development programs. Fulfilment of Lisbon Strategy obligations promoting competition and lasting economy based on knowledge brings the need of reorientation of cohesion policy priorities. It will strengthen a role of cities particular features in running the cohesion policy. Cities will also participate in a bigger degree in advantages of common actions important to global competitiveness of EU. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agence européenne de l'environnement. L'environnement de l'Europe: seconde évaluation. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautée européennes 1998.
 • Andrews K., Study on the Impact of Community Environment - Water Policies on Economic and Social Cohesion, luty 2001.
 • Cambridge Econometrics, Ecorys-Nei, A Study one the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for The European Commission Directorate-General Regional Policy, European Commission.
 • Commission des Communautés européennes, La programmation des Fonds structurels 2000-2006: une évaluation initiale de l'initiative URBAN, COM(2002) 308 final, Bruxelles, 14.04.2002.
 • Commission européenne, Cadre d'action pour un développement urbain durable dans l'Union européenne, Bruxelles, 05/25/99.
 • Commission européenne, Un nouveau partenariat pour la cohésion. Convergence, compétitivité, coopération (Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale), OPOCE, Luxembourg 2004.
 • Commission of the European Communities, European Competitivness Report 2003, SEC(2003) 1299, Brussels, 12.11.2003.
 • Communication de la Commission aux États Membres du 28.04.2000 définissant des orientations pour une Initiative communautaire concernant la régénération économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un development urbain durable, C(2000) 1100, Bruxelles, le 28.04.2000.
 • Contribution technique du secretariat général de la CRPM sur le theme »La politique régionale et la politique urbaine«, Bruxelles, lipiec 2003.
 • ESPON, The Territorial Effects of the Structural Funds on Urban Areas, sierpień 2003.
 • European Commission, Interim Territorial Cohesion Report, OOPEC, Luxembourg 2004.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Hallet M., The Regional Impact of the Single Currency, [w:] M.M. Fischer, P. Nijkamp, Spatial Dynamics of European Integration - Regional and Policy Issues at the Turn of the Century, Springer-Verlag, Berlin 1999.
 • Le programme URBACT 2000-2006, Décision 2002 EU 16 0 PC 001,20.12.2002.
 • Porter M., Cluster and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", listopad-grudzień 1998.
 • Propozycja rozporządzenia Rady w sprawie przepisów ogólnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności - COM(2004) 492 final.
 • The Urban Audit 2004 (www.europa.eu.int/comm/regionalpolicy).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.