PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 346--354
Tytuł artykułu

Rola lokalnej społeczności w zrównoważonym rozwoju miast funkcjonujących w myśl koncepcji smart city

Autorzy
Warianty tytułu
The Role Of Local Community In Sustainable Development of Cities Functioning in Accordance with The Smart City Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie roli lokalnej społeczności w kształtowaniu, wyznaczaniu kierunków rozwoju inteligentnych miast zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W tym celu przybliżono sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju odpowiadający specyfice miasta, przedstawiono główne założenia idei smart city wskazując zasadnicze obszary jej występowania oraz podano przykładowe warunki sprzyjające zaangażowaniu społecznemu w dążeniu do ciągłej poprawy jakości życia w mieście. W konkluzjach wskazano na widoczny brak wykorzystania potencjału społeczności lokalnej oraz zasugerowano potrzebę dalszych badań umożliwiających identyfikację elementów zwiększających poziom aktywności społecznej w procesie transformacji przestrzeni miasta. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody analizy ekonomicznej(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to indicate the importance of social involvement in shaping and determining the directions of future cities development functioning in accordance with the concept of Smart City. In conclusions the author points out the apparent lack of use of the local community potential and suggests the need for further research enabling the identification of elements that increase the level of social activity in the process of the city space transformation(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Centre of Regional Science, 2007, Smart cities. Ranking of European medium-sized cities, Vienna UT, www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (15.04.2018).
 • Chojnicki Z., 1999, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] Czyż T. (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 309-326.
 • Dolecki S., 2013, Miasto, które myśli o swoich mieszkańcach, Dzisiaj - Magazyn dla Klientów ABB w Polsce, nr 1/13(43).
 • Dominiak B., 2018, Smart City 3.0, http://www.inteligentnemiasto.com/smart-cities/smart-city-30(20.04.2018).
 • GUS, 2017, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1990, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2002, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jarzemska M., Węglarz A., Wielomska M., 2011, Zrównoważone miasto - zrównoważona energia z perspektywy energetyki przyjaznej środowisku, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Mierzejewska L., 2015, Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, R. XII, Z. II, s. 5-11.
 • Nierebiński R., Fereniec M., Pawlak H., 2010, Skutki społeczno-ekonomiczne, Future Internet, Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku, praca nr 08.30.004.0, Gdańsk.
 • Ogonowska M., 2012, Be SMART - Think CITY! How to Match Smartness, Sustainability and Inclusion in Governing Europe of Tomorrow?, Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Brukseli, Bruksela.
 • Przybyłowski A., 2017, Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności, [w:] Klasik A., Kuźnik F. (red.), Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego, Studia KPZK PAN, T.CLXXVII.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2015, Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, [w:] Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie polskich miast zgodnie z koncepcją smart city, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 8-21.
 • Swianiewicz A., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szaja M., 2012, Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnych jednostek samorządowych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego, Patrzałek L. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 29/2012, s. 185-197.
 • Szaja M., 2015, Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie,
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 118, s. 281-296.
 • Szczech-Pietkiewicz E., 2015, Smart city - próba definicji i pomiaru, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 391, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, s. 71-82.
 • Sześć obszarów smart, 2015, Magiczny Kraków, http://krakow.pl/innowacyjny_krakow/193486,artykul,obszary_smart.html (20.04.2018).
 • Taylor-Buck N., While A., 2015, Competitive urbanism and the limits to smart city innovation: The UK future cities initiative, Urban Studies, vol. 54, no. 2, s. 1-19.
 • Tota P., 2017, Miasto inteligentne - miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego, Środowisko Mieszkaniowe, nr 19, s. 4-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.