PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 368--376
Tytuł artykułu

Emisja CO2 w sprawozdaniach zarządu z działalności - analiza na przykładzie sektora chemicznego

Warianty tytułu
The Aspect of CO2 Emissions in The Management Report - Analysis on The Example of The Chemical Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest tematem poruszanym w dyskusji publicznej od kilku lat. Zagadnienie zyskało na istotności po wprowadzeniu limitów na emisję przez instytucje Unii Europejskiej. Dla wszystkich państw członkowskich, w tym również dla Polski oznaczało to konieczność wprowadzenia zmian w prowadzeniu działalności. W ostatnim czasie znaczenie zyskał aspekt emisji CO2 i powiązana z nim efektywność energetyczna. Celem niniejszego artykułu jest analiza sprawozdań z działalności zarządów spółek należących do sektora chemicznego i notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikacja zawiera analizę porównawczą fragmentów sprawozdań z lat 2016 i 2017 odnoszących się do ochrony środowiska, a w szczególności do aspektu emisji CO2 do atmosfery. Praca porusza kwestie ujawniania i sposobu prezentacji informacji o emisji CO2 przez wybrane spółki(abstrakt oryginalny)
EN
Emission of pollutants into the air is a topic discussed in the public discussion for several years. The issue gained significance after the introduction of emission limits by the European Union institutions. For all Member States, including Poland, this means the necessity to introduce changes in running the business. Recently, the aspect of CO2 emissions and related energy efficiency have gained importance. The purpose of this article is to analyze reports on the activities of management boards of companies belonging to the chemical sector and listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange. The publication contains a comparative analysis of fragments of reports from 2016 and 2017 relating to environmental protection, in particular to the aspect of CO2 emissions to the atmosphere. The work addresses the issues of disclosure and presentation of information on CO2 emissions by selected companies(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • CFA Institute, 2007, A Comprehensive Business Reporting Model: Financial Reporting for Investors, https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/comprehensive-business- reporting-model.ashx (10.05.2018).
 • CEFIC, 2014, European Chemical Industry Facts and Figures Report, http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/2014/Facts%20and%20Figures%202014%20-%20The%20Brochure.pdf(10.05.2018).
 • Gad J., 2011, Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gietka A., 2013, Jak chemia chroni środowisko, https://www.kierunekchemia.pl/jak-chemia-chroni-srodowisko,6092,art.html (10.05.2018).
 • Jaber M.Y., Glock C.H., El Saadany A.M.A., 2013, Supply chain coordination with emissions reduction incentives, International Journal of Production Research, vol. 51, no. 1, s. 69-82.
 • Kalinowski T.B., Rudnicka-Reichel A., Wieteska G., 2017, CO2 hotspots identification in supply chains of different products, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 321, s. 69-82.
 • Michalczuk G., 2016, Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 299.
 • Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 69, s. 197-207.
 • Ministerstwo Środowiska, 1999, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025. Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe, http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html (25.04.2016).
 • Ministerstwo Środowiska, 2003, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/srodowisko/POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI_-_Strategie_redukcji_emisji_gazow_cieplarnianych_w_Polsce_do_roku_2020.pdf.
 • Plambeck E.L., 2012, Reducing Greenhouse Gas Emissions through Operations and Supply Chain Management, https://pdfs.semanticscholar.org/55e7/5618af1688c31c0e39719d6f4002c2c919eb.pdf.
 • Walińska E., 2014, Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIII, s. 351-365.
 • www.scenat.com.
 • www.gpw.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.