PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1087 Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych | 111--123
Tytuł artykułu

Najnowsze tendencje zachodzące w przestrzeni społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem miast

Warianty tytułu
Recent Tendencies in the Urban Socioeconomic Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule tym przedstawiono jedynie wybrane, najbardziej ogólne tendencje wpływające na kształtowanie się współczesnych struktur przestrzennych. Podkreśla się przede wszystkim znaczenie ośrodków miejskich jako tych elementów przestrzeni, które ze względu na intensywny rozwój i koncentrację dużej liczby ludności oraz istotnych funkcji gospodarczych zajmują w nich istotne miejsce. (fragment tekstu)
EN
The development of the knowledge and technologies at the end of 20th and the beginning at the of 21st century caused many changes - also in the spatial organization of global economy. Greater significance is attached to the information and innovations in the economy. Moreover, the specific organisational developed into networks and metropolies are treated as their nodes. This situation implies many socioeconomic changes in the urban space. The article discusses the impact of chosen tendencies on the shaping of contemporary spatial structures including the role of big cities. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Britain, The Doughnut Effect; Cities, The Economist, London 2002.
 • Budzynowska O., Obszary metropolitalne, ich struktura i funkcje w układach terytorialnych, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 10.
 • Czaja S., Problem ryzyka przestrzennego w teorii ekonomii, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 939, AE, Wrocław 2002.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrant A., Umiński S., Jakość życia w miastach - powiatach grodzkich, www.cedewu.pl.
 • Grotkowska-Leder J., Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Hermansen T., Systemy informacji dla potrzeb planowania rozwoju regionalnego, [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, red. A. Kukliński, PWE, Warszawa 1974.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa 1988.
 • Jałowiecki B., Metropolie, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Jałowiecki B., Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej, [w:] Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, "Biuletyn KPZK PAN", z. 186, Warszawa 1999.
 • Jałowiecki B., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Kamienicki K., Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem, niezależnie od stopnia kontroli zjawiska, [w:] Miasto za miastem. Raport, red. K. Kamienicki, Wyd. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, AE, Wrocław 2003.
 • Korenik S., Gentryfikacja układów metropolitalnych w świetle procesu globalizacji (maszynopis powielony), Wrocław 2003(a).
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1994.
 • Lambooy J.G., Room for Complexity. About Changing Structures, Self - Organization and Networks in Economic Geography, 2002.
 • Laskowska-Otwinowska J., Społeczne skutki rozprzestrzeniania się miast, [w:] Miasto za miastem. Raport, red. K. Kamienicki, Wyd. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Misra R.P., Dyfuzja informacji w kontekście planowania rozwoju, [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, red. A. Kukliński, PWE, Warszawa 1974.
 • Niedzielska E., Gospodarka elektroniczna i jej trendy rozwojowe, [w:] Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, red. A. Małachowski, AE, Wrocław 1998.
 • Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 4 (4).
 • Siemiński J.L., Straszak A.L., Rozwój regionów w warunkach rewolucji internetowej, "Przestrzeń" 2002 nr 15 (1).
 • Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, "Studia i Monografie" 2001 nr 298, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 4.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • Williams G., Clarke M.P., Owen T.M., Community Development Training within the Context of Regional Development, [w:] Innowacja - edukacja - rozwój regionalny, red. A. Kukliński, K. Pawłowska, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis - University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • Winiarski B., System planowania gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1985.
 • Wyganowski S., Metropolia, http://warszawa.sarp.org.pl/informacje/konferencja/metropolia_stanislaw_wyganowski.pdf, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.