PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (93) Opodatkowanie przedsiębiorstw | 109--121
Tytuł artykułu

Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi

Warianty tytułu
Stability of Tax Regulations and Tendency of Taxpayers to Institute Legal Proceedings in Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszego opracowania jest zbadanie czynników wpływających na skłonność podatników do wszczynania sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi, a w szczególności wyjaśnienie, czy zasadniczym powodem są częste zmiany w przepisach podatkowych. Metodologia badania - Badaniu poddana została liczba zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w latach 2005-2016. Dane te porównano z liczbą podatników, wysokością wpływów budżetowych, liczbą wyroków sądów administracyjnych w zakresie tych podatków oraz z dodatkowymi cechami tych wyroków. Wynik - Na podstawie analizy danych wyodrębniono zestaw czynników mogących potencjalnie wpływać na liczbę sporów przed sądami administracyjnymi z zakresu podatków. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że liczba sporów nie jest zależna w pierwszym rzędzie od częstotliwości zmian przepisów. Oryginalność/wartość - Stabilność podatków jest od lat uznawana za jeden z najistotniejszych elementów prawidłowo skonstruowanego systemu podatkowego, ważne jest zatem ustalenie, czy i jakie ma ona znaczenie dla powstawania sporów z organami podatkowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to analyze the factors affecting on tendency of taxpayers to institute legal proceedings against tax authority in administrative courts, especially explaining, if the main factor having influence on it are frequent changes of tax regulations. Design/methodology/approach - Study has been subjected number of changes regulations in acts on personal income tax and corporate income tax during period 2005-2016. These data were compared with the number of taxpayers, the amount of budget inflows, the number of judgments of administrative courts regarding these taxes and the additional features of these judgments. Findings - Based on the analysis of the data, a set of factors that could potentially influence the number of disputes in administrative courts in the field of taxes was distinguished. The presented considerations allow to conclude that the number of disputes is not dependent in the first place on the frequency of changes in regulations. Originality/value - tax stability has been for years emphasized as one of the most important elements of a well-structured tax system, it is important to determine whether and how important it is for the creating of disputes with tax authorities.(original abstract)
Rocznik
Strony
109--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Bibliografia
 • Baker, S., Bloom, N., Davis, S. (2016). Measuring economic policy uncertainty. Quarterly Journal of Economics, 4 (131), 1593-1636.
 • Brzeziński, B. (2015). Zasady ogólne prawa podatkowego. Toruński Rocznik Podatkowy, 4-18.
 • Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Gaudemet, P.M. (1990). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 • Gliniecka, J., Harasimowicz, J. (1997). Z zagadnień teorii podatku. Glosa, 5.
 • Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Grant Thorton (2017) Podatki w Polsce, raport Grant Thornton 2017. Pobrano z: http://grantthornton.pl/wp-content/ uploads/2017/01/Podatki_w_Polsce_GrantThornton_up.pdf.
 • IMF/OECD (2017). TAX CERTAINTY, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017
 • Kotyla, C. (2014). Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 137-144.
 • Kulicki, J. (2010). Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego. Analizy BAS, 4 (29).
 • Mączyński, D., Sowiński, R. (2005). Jasność prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (67), 35-45.
 • Pach, J. (2016). Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1 (30), 76-91.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sosnowski, M. (2012). Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 59-71.
 • Stanek, B. (2016). Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, 1 (50), 15-27.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 200.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2017, poz. 1369 ze zm.
 • Weralski, M. (1979). Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego. Warszawa: WUW.
 • Zagari, E., Caiumi, A., Hemmelgarn, T. (2017). TAX UNCERTAINTY Economic Evidence and Policy Responses. Taxation Papers, Working Paper N. 67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.