PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 4 | 13--21
Tytuł artykułu

Impact of New Member States Accession on Food Safety and Obesity in the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ akcesji nowych krajów członkowskich na bezpieczeństwo żywności i otyłość w Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this paper is to present food safety in the EU and obesity among inhabitants of the Member States countries. The Global Food Security Index (GFSI) was analyzed for the period from 2012 till 2016 using descriptive, tabular and graphical methods. UN-FAO data was the source of information on the GFSI. The concept of the GFSI is described and then used to explain changes in national food security and obesity over time. The GFSI index in 2016 was the highest in Ireland (84.3) and Netherlands (82.6). The lowest GFSI Index in 2016 was found in Bulgaria (60.6), Romania (65.6), and Slovakia (67.7). The results indicate that the largest increase in the GFSI during this period were observed in the Great Britain (+3.1), Ireland (+2.4), and Germany (+1.4). The authors also analysed obesity resulting from excessive consumption of food in developing and developed countries. The research shows that the highest obesity rates are in the Great Britain (28.1%), the Czech Republic (26.8%), Slovakia (25.7%), and Ireland (25.6%). (original abstract)
Celem pracy było przedstawienie bezpieczeństwa żywności w krajach UE oraz problem otyłości wśród mieszkańców krajów członkowskich. Globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego (ang. Global Food Security - GFSI) został przeanalizowany w latach 2012-2016. Do analizy wyników autorzy artykułu wykorzystali metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Źródłem informacji były dane FAO. Na początku zaprezentowano GFSI, a później jego zmiany i kształtowanie się otyłości wśród ludności UE. Globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego w 2016 roku był najwyższy w Irlandii (84,3) i Holandii (82,6), a najniższy odnotowano w Bułgarii (60,6), Rumunii (65,6) i na Słowacji (67,7). Wyniki wskazują, że największy wzrost wskaźnika GFSI w tym okresie zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (+3.1), Irlandii (+2,4) i Niemczech (+1,4). Autorzy artykułu analizowali również otyłość, która jest skutkiem nadmiernej konsumpcji żywności w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W analizach wykazano, że najwyższe wskaźniki otyłości występują w Wielkiej Brytanii (28,1%), Czechach (26,8%), na Słowacji (25,7%) i w Irlandii (25,6%). (abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • The Pennsylvania State University, USA
Bibliografia
 • Bananno, A., Bimbo, F., Cleary, R., Castellani, E. (2018). Food labels and adult BMI in Italy - An unconditional quantile regression approach. Food Policy, 74, 199- 211.
 • Clapp, J. (2017). Food self-efficiency: Making sense of it, and when it makes sense. Food Policy, 66, 88-96.
 • Cyrek, P., Grzybek, M., Makarski, S. (2016). Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych [Creating commercial quality of food products]. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • FAO (1999). Implication of economic policy for food security - a training manual. Rome.
 • FAO (2011). Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. Düsseldorf.
 • Firlej, K. (2010). Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych [Assessment of Competitiveness and Development of Business Opportunities of Agri-Food Industry in the EU Conditions]. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 163-175.
 • Ghaani, M., Cozzolino, C.A., Castelli, G., Farris, S. (2016). An overview of the intelligent packaging technologies in the food sector. Trends in Food Science & Technology, 51, 1-11.
 • Global Food Security Index (2012). The Economist Inteligence Unit. Retrieved from: https://foodsecurityindex. eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EI U Global Food Security Index -%2 02012 Findings & Methodology.pdf [accessed: 05.02.2017].
 • Global Food Security Index (2013). The Economist Inteligence Unit. Retrieved from: https://foodsecurityindex. eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=E IU Global Food Security Index - 2013 Findings & Methodology.pdf [accessed: 05.02.2017].
 • Global Food Security Index (2014). The Economist Inteligence Unit. Retrieved from: https://foodsecurityindex. eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EI U Global Food Security Index -%2 02014 Findings & Methodology.pdf [accessed: 05.02.2017].
 • Global Food Security Index (2015). The Economist Inteligence Unit. Retrieved from: ttps://foodsecurityindex. eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU Global Food Security Index - 2015 Findings & Methodology.pdf [accessed: 05.02.2017].
 • Global Food Security Index (2016). The Economist Inteligence Unit. Retrieved from: https://foodsecurityindex. eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EI U Global Food Security Index -%2 02016 Findings & Methodology.pdf [accessed: 05.02.2017].
 • Henson, S., Caswell, J. (1999). Food safety regulations: an overview of contemporary issues. Food Policy, 24, 589-603.
 • ISO 22000:2018. Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain.
 • Kirwan, J., IIbery, B., Maye, D., Carey, J. (2013). Grassroots social innovations and food localization: An investigation of the Local Food programme in England. Global Environmental Change, 23, 830-837.
 • Kraciuk, J. (2017). Bezpieczeństwo żywnościowe krajów UE [Food safety of the European Union countries]. Roczniki Naukowe SERiA, 19 (3), 150-155.
 • Li, T., Bernard, J.C., Johnston, Z.A., Messer, K.D., Kaiser, H.M. (2017). Consumer preferences before and after a food safety scare: An empirical analysis of the 2010 egg recall. Food Policy, 66, 25-34.
 • Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy [A consumer in the global economy. Three perspectives]. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mylon, K., Maragkoudakis, P., Miko, L., Bock, A-K., Wollgast, J., Galdeira, S., Ulberth, F. (2018). Viewpoint: Future of food safety and nutrition - Seeking win-wins, coping with trade-offs. Food Policy, 74, 143-146.
 • Phulkered, S., Sacks, G., Vandevijvere, S., Worsley, A., Lawrence, M. (2017). Barriers and potential facilitators to the implementation of government policies on frontof- pack food labeling and restriction of unhealthy food advertising in Thailand. Food Policy, 71, 101-110.
 • Pinstrup-Andersen, P., Pandya-Lorch, R. (Eds.) (2001). The Unfinished Business: Perspectives on Overcoming Hunger, Poverty and Environmental Degradation. Washington D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 • Pozo, V., Schroeder, T.C. (2016). Evaluating the costs of meat and poultry recalls to food firms Rusing Stock returns. Food Policy, 59, 66-77.
 • Rahmat, S., Cheong, C.B., Hamid, M.S.R.B. (2016). Challenges of Developing countries in Complying Quality and Enhancing Standards in Food Industries. Procedia - Social and Behavioral Science, 224, 445-451.
 • Realini, C.E., Marcos, B. (2014). Active and intelligent packaging systems for a modern society. Meat Science, 98, 404-419.
 • Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of Food Information to customers, Amending Regulations (EU). OJ L 304/18 of 22.11.2011.
 • Rosegrant, M.W., Cline, S.A. (2003). Global food security: Challenges and Policies. Science, 302, 1917-1919.
 • Schillhorn van Veen, T.W. (2005). International trade and food safety in developing countries. Food Control, 16, 491-496.
 • Sheahan, M., Barrett, C.B. (2017). Review: Food loss and waste in Sub-Africa. Food Policy, 70, 1-12. Shepherd, B., Wilson, N.L.W. (2013). Product standards and developing country agricultural exports: The case of the European Union. Food Policy, 42, 1-10.
 • Stefko, O. (2013). Kryzys finansowy a zmiany poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce [Financial crisis and the financial liquidity changes in the Polish food industry]. Roczniki Naukowe SERiA, 14 (1), 483-485.
 • Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T.C., Jackson, L., Motzke, I., Perfecto, I., Vandermeer, J., Whitbread, A. (2012). Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification. Biological Conservation, 151, 53-59.
 • UN/FAO (1996). Declaration on World Food Security. United Nations Food and Agriculture Organization, Rome. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/003/ w3613e00.htm [accessed: 05.02.2017].
 • Unnevehr, L. (2015). Food safety in developing countries: Moving beyond exports. Global Food Security, 4, 24-29.
 • Vanderroost, M., Ragaert, P., Devlieghere, F, de Meulenaer, B. (2014). Intelligent food packaging: The next generation. Food Science & Technology, 39, 47-62.
 • WHO (2004). Global Strategy on Diet. Physical Activity and Health. World Health Organization, Geneva.
 • Winter, M. (2003). Embeddedness, the new food economy and defensive localism. Journal of Rural Studies, 19, 23-32.
 • Yang, Y., Nie, P. (2016). Asymmetric competition in food industry with product substitutability. Agricultural Economics, 62, 324-333.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.