PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 12 | 103--112
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki społecznej wobec młodego i starszego pokolenia w Polsce - porównanie wybranych problemów

Warianty tytułu
Social Policy Instruments to the Young and the Old Generation in Poland - Compare Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce można dostrzec wyraźne różnice w udzielaniu świadczeń socjalnych różnym pokoleniom, zróżnicowanie to ma wpływ na rosnące ubóstwo i rozwarstwienie społeczne. Prowadzona przez władzę polityka wsparcia w dużym stopniu determinuje jakość życia poszczególnych zbiorowości, prowadząc tym samym do większej aktywności osób młodszych niż starszych. Celem artykułu było porównanie form wsparcia finansowego oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy pomoc ta wpływa na wyższą jakością życia młodych rodziców w wieku 20-35 lat oraz starszego pokolenia w wieku emerytalnym (65-78 lat). Badanie miało charakter pilotażowy. Na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2018 roku na grupie 18 wybranych osób, (w tym: 10 osób młodych i 8 osób starszych) zweryfikowano sposoby pomocy finansowej dla młodego i starszego pokolenia oraz skuteczność i efektywność ich realizacji. W dalszej części pracy dokonano analizy stanu i perspektywy demograficznej omawianych grup oraz zidentyfikowano i po-równano wybrane problemy i wyzwania w zakresie udzielania pomocy społecznej. Wnioski: Pomoc socjalna w Polsce jest kierowana w głównej mierze do osób młodych, zakładających rodziny, co powoduje wyłączenie innych grup społecznych, w tym seniorów, w planowanych strategiach wsparcia społecznego i ekonomicznego. Rozwój polityki społecznej w Polsce powinien być bardziej równomierny.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, there are clear differences in the provision of social benefits to different generations. This has an impact on growing poverty and social stratification. The support policy carried out by the authorities largely determines the quality of life of individual communities. It leads to greater activity of younger than older people. The aim of the article was to assess the relationship between the forms of support used in social policy, and the state of health and quality of life of the young generation between 20-35 years of age and the older generation at retirement age (65-78 years). The study was pilot. Based on the research conducted in March 2018 on a group of randomly selected people, the methods of financial aid for the young and old generation as well as the effectiveness and efficiency of their implementation were verified. In the further part of the work an analysis of the demographic status and perspective of the discussed groups was made. Selected problems and challenges in the field of providing social assistance were identified and compared. Conclusions: Social assistance in Poland is dedicated mainly to young people, who set up families, which results in the exclusion of other social groups, including seniors, in planned social and economic support strategies. The development of social policy in Poland should be more even.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • [1] Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 • [2] Błędowski P., Maciejasz M., Rozwój opieki długoterminowej w Polsce - stan i rekomendacje, "Nowiny Lekarskie" 2013, 82, 1, s. 61-69.
 • [3] Dane pochodzące z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy w dniu 28.05.2018 r.
 • [4] Gierańczyk W., Sytuacja osób młodych w Polsce na tle państwa europejskich, "Wiadomości Statystyczne" 2016, 10(665), s. 33-53.
 • [5] Kazimierczak T., Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, [w:] Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • [6] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • [7] Ludność. Stan i struktura w przekroju strukturalnym. Stan w dniu 30.06.2017 r., GUS, Warszawa 2017.
 • [8] Łojko M., Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania-stare problemy, [w:] Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, red. W. Koczur, A. Rączaszek, "Studia Ekonomiczne", 179/14, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 206-214.
 • [9] Polacy wobec własnej starości, Komunikat badań CBOS, Warszawa 2012.
 • [10] Szweda-Lewandowska B.Z., Starzenie się i starość - ogólna charakterystyka, [w:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, red. P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 15-16.
 • [11] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).
 • [12] Więckowski A., Świadczenia pieniężne - pomoc czy utrudnienie w skutecznym prowadzeniu pracy socjalnej, "Praca Socjalna" 1997, nr 1.
 • [13] Wyrok z 7 maja 2001r. K19/00 i z 4 kwietnia 2001 K11/00, Informacja o istotnych problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2001 r.
 • [14] https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13584,Rzadowy-program-quotRodzina-500-plusquot-na-Dolnym-Slasku.html [dostęp: 4.05.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.