PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 105--119
Tytuł artykułu

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Dimension of Energy Security of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie i ocena aspektu ekonomicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski ze względu na rosnącą zależność od zagranicznych dostaw nośników energii. W artykule posłużono się następującymi wskaźnikami: wskaźnik efektywności cenowej paliw, wskaźnik energochłonności gospodarki oraz wskaźnik koncentracji rynku Herfindahla- Hirschmana. Bezpośrednim źródłem tych danych są kwartalne biuletyny pt. "Sytuacja Energetyczna w Polsce" obejmujące lata 2000-2016. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy od jej wewnętrznych uwarunkowań. Z drugiej strony zaś Polska jest także uzależniona od zewnętrznych okoliczności i zobowiązań, które ograniczają możliwości swobodnego korzystania z posiadanych zasobów, a także powodują zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego też analiza przeprowadzona w niniejszym artykule pozwoli ocenić efektywność wykorzystania różnych nośników energii pod względem ceny, struktury rynkowej i warunków geopolitycznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine and evaluate the economic aspects of Polish energy security considering the fact of growing dependency on foreign supplies of energy carriers. In this paper we analyze Polish energy security using several indicators: fuel/price efficiency ratio, energy intensity of the economy and Herfindahl-Hirschman rate of market concentration. For calculations we use statistical data provided by Energy Market Agency publications, including "Energy Situation in Poland" covering the years of 2000-2015. On the one hand, energy security of Poland depends on its internal conditions and On the other hand, Poland is becoming dependent on external commitments that restrict the free use of domestic resources thus lowering the energy security of the country, The analysis carried out in this paper will allow to evaluate the effectiveness of using various energy carriers with respect to their price, market structure and geopolitical conditions(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2006, nr 3(47), Warszawa
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2007, nr 3(53), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2008, nr 3(59), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2009, nr 3(65), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2011, nr 2(76), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2013, nr 2(84), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2013, nr 2(84), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2014, nr 2(88), Warszawa.
 • Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2016, nr 2(96), Warszawa.
 • Chevalier J., 2009, The New Energy Crisis, [w:] The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics, J. Chevalier (red.), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Departament Rachunków Narodowych, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211/55).
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 1999-2009, 2011, GUS, Warszawa.
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014, 2016, GUS, Warszawa.
 • Energochłonność, 2008, [w:] Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035, Europejski Bank Inwestycyjny, sierpień.
 • Filipović S., Verbič M., Radovanović M., 2015, Determinants of energy intensity in the European Union: A panel data analysis, Energy, vol. 92, part 3.
 • Hughes L., Lipscy P.Y., 2013, The politics of energy, The Annual Review of Political Science, 16.
 • Kamiński J., 2009, Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym, Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/2.
 • Komunikat 6/2008 w sprawie Konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze Elektroenergetycznym, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2008, http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/497/3033/Komunikat_62008_w_sprawie_konsolidacji_przedsiebiorstw_energetycznych_w_sektorze.html.
 • Luszniewicz A., Słaby T., 2003, Statystyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Maltby T., 2016, European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism, Energy Policy.
 • Mesjasz-Lech A., 2006, Koncentracja rynku energii elektrycznej w Polsce, [w:] R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Mikucki O., 2005, Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki, Czysta Energia, lipiec/sierpień.
 • Polska 2010 - raport o stanie handlu zagranicznego, 2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Polska 2015 - raport o stanie handlu zagranicznego, 2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Przyczyny drastycznych spadków cen ropy i ich wpływ na światową gospodarkę, 2016, http://www.paszportdowallstreet.pl/przyczyny-drastycznych-spadków-cen-ropy-i-ich-wpływ-na-światową-gospodarkę.
 • Realizacja zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią, 2011, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 2(76).
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 551).
 • Wąsikiewicz-Rusnak U., 2005, Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe", nr 668.
 • Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2015, GUS, Warszawa 19.10.2016 r., s. 3, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/zweryfikowany-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-lata-2010-2015,9,2.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171547127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.