PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 180--191
Tytuł artykułu

Międzynarodowe i krajowe czynniki rozwoju centrów handlowych w Polsce

Warianty tytułu
International and Domestic Factors for The Development of Shopping Centers in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące znaczenie centrów handlowych w handlu detalicznym na świecie przejawia się m.in. we wzroście liczby inwestycji w budowę tych obiektów. Polska jest uznawana przez zagranicznych inwestorów za jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla centrów handlowych, co skutkuje dynamicznym przyrostem nowoczesnej powierzchni handlowej w naszym kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja czynników rozwoju centrów handlowych w Polsce uwzględniająca ich dwie główne grupy: międzynarodowe i krajowe, a ponadto ich podział na czynniki stymulujące i ograniczające rozwój. Artykuł powstał na podstawie analizy polskich i zagranicznych źródeł wtórnych. Przedstawiona klasyfikacja może stanowić implikację dla praktyki gospodarczej w sytuacji rosnącej konkurencyjności na rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. Opracowanie stanowi również głos w dyskusji naukowej dotyczącej rozwoju handlu detalicznego w Polsce oraz wpływu inwestycji zagranicznych na ten proces(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of shopping centers in retail trade in the world manifests itself in the increase of the number of investments in the construction of these facilities. Poland is considered by foreign investors as one of the most attractive locations for shopping centers, which results in a dynamic growth of modern retail space in our country. The purpose of the article is to identify and classify the development factors of shopping centers in Poland, taking into consideration their two main groups: international and national, and also their division into stimulating and limiting factors. The article was based on the analysis of Polish and foreign secondary sources. The presented classification may be an implication for business practice in a situation of growing competitiveness on the market of modern retail space. The article is also a voice in the scientific discussion on the development of the retail in Poland and the impact of foreign investments on this process(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borusiak B., Pierański B., Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, Raporty Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa, s. 372-385.
 • Baudrillard J., 1998, The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London, England.
 • Cerling I., 2018, Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2017 r., http://stat.gov.pl.
 • Cichla A., 2010, Budynek pod kontrolą, Shopping Center Poland, Brog Media, Warszawa, nr 1.
 • Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Dziubińska M., Waszak K., 2018, Poland Retail Market Snapshot fourth quarter 2017, http://www.cushmanwakefield.com.
 • Fashionbusiness, 2017, Centra handlowe przyszłości, http://fashionbusiness.pl.
 • Frączkiewicz M., 2013, The cultural role of the malls, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIX, Prace Etnograficzne, t. 41, z. 4.
 • Jasiński L, 2005, Rola galerii i centrów handlowych w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, [w:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 389-396.
 • Jodlovski S., 2017, European Shopping center the development story, http://www.cushmanwakefield.nl.
 • Joshi K.K., Gupta S., 2017, Factors affecting performance of a shopping mall, IOSR Journal of Business and Management, vol. 19, issue 12. ver. III.
 • Karwowski J., Grzesiuk A., Witek J., 2008, Ulice handlowe w centrum miasta - nowe spojrzenie wobec konkurencji centrów handlowych, Handel Wewnętrzny, nr 3.
 • Knecht M., 2009, Centrum handlowe jako atrakcja turystyczna, [w:] Leniartek M.K. (red.), Terra incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław, s. 303-315.
 • Knecht-Tarczewska M., 2013, Formalno-prawne aspekty zarządzania projektami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy centrów handlowych, [w:] Antonowicz P. (red.), Zarządzanie i finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, nr 11.
 • Maciejewski M., 2010, Bez planu nie powstanie WOH?, http://www.inwestycje.pl.
 • Maleszyk E., Pokorska B., 2002, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa, s. 114-116.
 • Milian R.E., 2008, The retail green agenda, ICSC, New York, s. 1-17.
 • Przybył R., 2007, Stary Browar jako efekt twórczej rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miasta, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Rochmińska A., 2014, Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe, [w:] Klima E. (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi - w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 281-297.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573
 • Wiadomości handlowe, 2017, Inwestorzy z RPA i Azji wierzą w polski rynek nieruchomości handlowych, https://www.wiadomoscihandlowe.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171547679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.