PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 201--208
Tytuł artykułu

Konwergencja standardów sprawozdawczości finansowej do norm międzynarodowych

Warianty tytułu
Convergence of Financial Reporting Standards for International Norms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość jako uniwersalny język biznesu powinna być zrozumiała bez względu na szerokość geograficzną. Koniec XX i początek XXI wieku to okres globalizacji wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego, w tym także rachunkowości. Następuje wiele procesów standaryzacji i harmonizacji w skali globalnej. Oba te terminy są stosowane zamiennie, choć trzeba zauważyć, że standaryzacja oznacza wprowadzenie jednolitych norm. Celem opracowania jest podkreślenie roli standaryzacji sprawozdawczości finansowej w rozwoju globalnej gospodarki. Zaprezentowany zostanie proces, jaki po 1989 roku przeszła Polska, dostosowując prawo bilansowe do norm międzynarodowych. W przygotowaniu opracowania wykorzystana została metoda krytycznej analizy literatury, raportów branżowych, a także znajdą się tu odwołania do obserwacji praktyki gospodarczej, własnych doświadczeń i przemyś(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting as a universal business language should be understood all over the world. The end of the 20th and the beginning of the 21st century is the period of globalization of many areas of social and economic life, including accounting. There are a number of processes for standardization and harmonization on a global scale. These two terms are used interchangeably, although it should be noted that standardization means the introduction of uniform standards. Harmonization is the process of adapting the legal system in two or more states. In a financial reporting context, convergence is the process of harmonising accounting standards issued by different regulatory bodies. One example might be the convergence of International Accounting Standards (IAS) and US Standards. The purpose of the study is to underline the role of standardization of financial reporting in the development of the global economy. An example of Poland will be explored. The preparation of the paper will utilize the method of critical literary analysis, industry reports, as well as references to the observance of business practice, author own experience and reflection(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Biadacz R., 2016, Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku - wybrane problemy, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2(80), cz. 2, s. 21-29.
 • Dobija D., 2009, O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, Master of Business Administration, vol. 17, nr 3, s. 42-49.
 • Jurewicz A., 2013, Ewolucja przepisów rachunkowości w Polsce na tle harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali międzynarodowej, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 11, PTE, Łódź, s. 83-102.
 • Kabalski P., 2012, Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej pod wpływem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 66(122), SKwP, Warszawa, s. 57-73.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Smith M., 2010, Convergence in Accounting Standards: Insights from Academicians and Practitioners, Advances in Accounting, https://www.researchgate.net/publication.
 • Topazio N., 2008, Convergence of Accounting Standards, The Chartered Institute of Management Accountants CIMA, Londyn.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. 2004.90.864/2, art. 140. http://www.sjp.pwn.pl (06.09.17).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rachunkowości z 1991 roku, Dz. U. nr 10, poz. 35.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Dz.U. nr 121, poz. 591.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171547705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.