PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 75--102
Tytuł artykułu

Determinanty transakcyjnej rezerwy płynności w spółkach giełdowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of cash holdings in listed companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie podstawowych teorii dotyczących transakcyjnej rezerwy płynności, wskazanie i wyjaśnienie głównych różnic pomiędzy nimi oraz identyfikacja istotnych determinantów transakcyjnej rezerwy płynności, pozwalająca na rozstrzygnięcie, która z zaprezentowanych teorii lepiej wyjaśnia jej zmienność w przypadku spółek giełdowych w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie niezbilansowanych danych panelowych zawierających informacje ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2015 oraz informacje o otoczeniu makroekonomicznym. Przy szacowaniu parametrów modelu wykorzystano systemowy estymator uogólnionej metody momentów z odporną macierzą wariancji-kowariancji. Wykazano, że poziom utrzymywanych zasobów gotówkowych mają dodatni związek ze wskaźnikiem zadłużenia, wielkością przepływów pieniężnych, wielkością przedsiębiorstwa i wartością kapitału obrotowego. Ponadto zidentyfikowano istotny ujemny związek między faktem wypłacania przez spółkę dywidendy, a transakcyjną rezerwą płynności utrzymywaną przez rozważane przedsiębiorstwa. Wykazano również, że charakterystyki otoczenia makroekonomicznego istotnie wpływają na wielkość środków pieniężnych spółek, co potwierdziły przeprowadzone testy warunków skrajnych. Na podstawie wyników można wskazać na przewagę postulatów teorii hierarchii źródeł finansowania nad postulatami teorii substytucji, w odniesieniu do transakcyjnej rezerwy płynności utrzymywanej przez badaną grupę podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to discuss basic theories concerning corporate cash holdings as well as to identify and explain the main differences between them. The authors also set out to identify the key determinants of corporate cash holdings in order to indicate which of the presented theories better explains its volatility in the case of listed companies in Poland. The analysis was conducted on the basis of unbalanced panel data containing information on the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 1999 and 2015 as well as information on the macroeconomic environment. To estimate the parameters, a system GMM estimator with a robust variance-covariance matrix was used. It was shown that the level of corporate cash holdings is positively associated with the leverage ratio, cash flow, firm size and the value of working capital. In addition, a significant negative relation was found between corporate cash holdings and dividend payouts. Moreover, it has been shown that the characteristics of the macroeconomic environment have a significant association with the size of corporate liquid assets, which was further confirmed by stress tests analysis. Finally, based on the results, we can point to the advantage of the postulates of pecking order theory over the postulates of trade-off theory, with reference to cash held by the analysed group of entities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abushammala S. N. M., Sulaiman J. [2014], Impact of macroeconomic performance on corporate cash holdings: some evidences from Jordan, Asian Economic and Financial Review, vol. 4, no. 10: 1363-1377.
 • Al-Amarneh A. [2015], Corporate cash holdings and financial crisis: evidence from Jordan, International Business Research, vol. 8, no. 5: 212-222.
 • Almeida H., Campello M., Weisbach M. S. [2004], The cash flow sensitivity of cash, The Journal of Finance, vol. 59, no. 4: 1777-1804.
 • Arellano M. [2004], Panel data econometrics, Oxford University Press, Oxford.
 • Arellano M., Bover O. [1995], Another look at the instrumental variable estimation of errorcomponents models, Journal of Econometrics, vol. 68, no. 1: 29-51.
 • Baltagi B. H. [2005], Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 • Bates T. W., Kahle K. M., Stulz R. M. [2009], Why do US firms hold so much more cash than they used to?, The Journal of Finance, vol. 64, no. 5: 1985-2021.
 • Baum C. F., Caglayan M., Ozkan N., Talavera O. [2006], The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity, Review of Financial Economics, vol. 15: 289-304.
 • Belghitar Y., Khan J. [2013], Governance mechanisms, investment opportunity set and SMEs cash holdings, Small Business Economics, vol. 40, no. 1: 59-72.
 • Bigelli M., Sanchez-Vidal J. [2012], Cash holdings in private firms, Journal of Banking and Finance, vol. 36, no. 1: 26-35.
 • Blundell R., Bond S. [1998], Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, vol. 87, no. 1: 115-143.
 • Chen N., Yo S. [2012], Government deficits and corporate liquidity, Asian Economic and Financial Review, vol. 2, no. 1: 59-75.
 • Couderc N. [2006], Corporate cash holdings: financial determinants and corporate governance, Revenue Economique, vol. 57: 485-496.
 • Dittmar A., Mahrt-Smith J., Servaes H. [2003], International corporate governance and corporate cash holdings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 38, no. 01: 111-133.
 • Drobetz W., Grüninger M. C. [2007], Corporate cash holdings evidence from Switzerland, Financial Markets and Portfolio Management, vol. 21, no. 3: 293-324.
 • Elkinawy S., Stater M. [2007], Cash holdings and firm value during Latin American financial crises, FMA Annual Meeting Program, http://myweb.lmu.edu/ccfc/index_files/fall07/susan_cash_holdings_and_firm_value _in_latin_america.pdf (17.05.2017).
 • Ferreira M. A., Vilela A. S. [2004], Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries, European Financial Management, vol. 10, no. 2: 295-319.
 • Gao H., Harford J., Li K. [2013], Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms, Journal of Financial Economics, vol. 109, no. 3: 623-639.
 • Garcia-Teruel P. J., Martinez-Solano P. [2008], On the determinants of SME cash holdings: evidence from Spain, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 35, no. 1-2: 127-149.
 • GUS [2006], Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2004, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych i Finansów, Warszawa.
 • GUS [2013], Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa.
 • GUS [2017], Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa.
 • Harford J., Mansi S. A., Maxwell W. F. [2012], Corporate governance and firm cash holdings in the US, w: Corporate Governance, Springer Berlin Heidelberg: 107-138.
 • Jensen M. C. [1986], Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, The American Economic Review, vol. 76, no. 2: 323-339.
 • Keynes J. M. [1936], The general theory of employment, interest and money, Harcourt Brace.
 • Kim C. S., Mauer D. C., Sherman A. E. [1998], The determinants of corporate liquidity: theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, no. 3: 305-334.
 • Lian Y., Sepehri M., Foley M. [2011], Corporate cash holdings and financial crisis: an empirical study of Chinese companies, Eurasian Business Review, vol. 1, no. 2: 112-124.
 • Lins K. V., Servaes H., Tufano P. [2010], What drives corporate liquidity? An international survey of cash holdings and lines of credit, Journal of Financial Economics, vol. 98, no. 1: 160-176.
 • Masiukiewicz P., Dec P. [2012], Aplikacja stress testów w bankowości, Annales UMCS, vol. XLVI, no. 4.
 • Mátyás L., Sevestre P. [2008], The econometrics of panel data, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Michalski G. [2013], Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller M. H., Orr D. [1966], A model of the demand for money by firms, Quarterly Journal of Economics, vol. 80, no. 3: 413-435.
 • Myers S. C., Majluf N. [1984], Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, vol. 13, no. 2: 187-221.
 • NBP [2016], Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2016 r., Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
 • Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. [1999], The determinants and implications of cash holdings, Journal of Financial Economics, vol. 52, no. 1: 3-46.
 • Ozkan A., Ozkan N. [2004], Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies, Journal of Banking and Finance, vol. 28, no. 9: 2103-2134.
 • Shah A. [2011], The corporate cash holdings: determinants and implications, African Journal of Business Management, vol. 5, no. 34: 12939-12950.
 • Venkiteshwaran V. [2011], Partial adjustment toward optimal cash holding levels, Review of Financial Economics, vol. 20, no. 3: 113-121.
 • Wang Y., Ji Y., Chen X., Song C. [2014], Inflation, operating cycle, and cash holdings, China Journal of Accounting Research, vol. 7, no. 4: 263-276.
 • Yun H. [2009], The choice of corporate liquidity and corporate governance, Review of Financial Studies, vol. 22, no. 4: 1447-1475.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171547981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.