PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 4 | 69--78
Tytuł artykułu

Economic Performance of Sectors Along the Food Supply Chain - Comparative Study of the European Union Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wyniki ekonomiczne sektorów w łańcuchu dostaw żywności - badania porównawcze krajów Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study presents analysis of supply chains for agricultural products in EU countries. Supply chains are sets of interrelated production and trade economic activities, carried out in a specific sequence. In the agrifood sector, the chains encompass activities carried out at the farm level and then continued during primary and secondary processing and distribution to final recipients. The aim of the article is to analyze diversity of economic results and changes in labour productivity dynamics in individual sectors of the supply chain in the EU member states in years from 2008 till 2016. The findings have shown that economic results of individual sectors in the supply chain of food products differ substantially both along the supply chain and between individual EU countries. (original abstract)
Opracowanie przedstawia analizę łańcuchów dostaw produktów rolnych w krajach UE. Łańcuchy dostaw stanowią zbiory powiązanych ze sobą, realizowanych w określonej sekwencji działań gospodarczych produkcyjnych i handlowych. W sektorze rolno-żywnościowym łańcuchy obejmują działania, które realizowane są na poziomie gospodarstwa rolnego, a następnie są kontynuowane w trakcie przetwórstwa pierwotnego, wtórnego oraz dystrybucji do finalnych odbiorców. Dokonano analizy zróżnicowania wyników ekonomicznych oraz zmian w dynamice produktywności pracy w poszczególnych sektorach łańcucha dostaw w krajach UE w latach 2008-2016. Badania wykazały, że wyniki ekonomiczne poszczególnych sektorów łańcucha dostaw artykułów żywnościowych różnią się znacznie zarówno wzdłuż łańcucha dostaw, jak i między poszczególnymi krajami UE. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
69--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/ dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. Journal of Agribusiness Rural Development, 3 (25), 13-23.
 • Christensen, L.R., Jorgenson, D. (1973). Measuring Economic Performance in the Private Sector. [In:] M. Milton (Ed.), The Measurement of Economic and Social Performance. NBER.
 • EC (2008). European Competitiveness Report 2008. Retrieved from: https://ec.europa.eu /growth/content/european- competitiveness-report-2008-0_en.
 • EC (2014). Helping Firms Grow. European Competitiveness Report 2014. Retrieved from: https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7f09bc3- e57c-42de-ba70-9d06cedfa2d1/language-en/format- PDF.
 • EC (2017). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the Future of Food and Farming. 713 final.
 • EC (2018). Eurostat database. Retrieved from: http:// ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Goodhue, R.E. (2011). Food Quality: The Design of Incentive Contracts, 3 (1), 119-140. doi: 10.1146/annurev-resource- 040709-135037
 • Gołębiewski, J. (2010). Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gulbicka, B., Kwasek, M. (2006). Wpływ dochodów na spożycie żywności-przesłanki dla polityki żywnościowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 19-33.
 • Handayati, Y., Simatupang, T. M., Perdana, T. (2015). Agrifood supply chain coordination: the state-of-the-art and recent developments. Logistics Research, 8 (1), 5. doi: 10.1007/s12159-015-0125-4
 • Hanson, G.H. (2001). Scale economies and the geographic concentration of industry. Journal of Economic Geography, 1 (3), 255-276. doi: 10.1093/jeg/1.3.255
 • Juchniewicz, M. (2009). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11 (1), 163-167
 • Klepacki, B. (2016). Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1 (1), 7-18.
 • Klepacki, B., Wicki, L. (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnożywnościowego. Polish Journal of Agronomy, 7, 29-42.
 • Kołodziejczak, M. (2008). Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce iw Niemczech. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 41-48.
 • Latruffe, L. (2010). Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 30. Paris. doi. org/10.1787/5km91nkdt6d6-en
 • Lewandowska, M.S. (2014). Innovation barriers and international competitiveness of enterprises from Polish food processing industry. Research results. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (4), 103-113.
 • Moragues-Faus, A., Sonnino, R., Marsden, T. (2017). Exploring European food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. Environmental Science & Policy, 75: 184-215. doi: https://doi.org/10.1016/ j.envsci.2017.05.015
 • Moreira, M. B. (2011). Changes in food chains in the context of globalization. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 18 (2), 134-148.
 • Porter, M. (2003). The economic performance of regions. Regional Studies, 37 (6-7), 549-578.
 • Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 2-8.
 • Schmitt, E., Barjolle, D., Cravero, V., Tanquerey-Cado, A. (2014). Performance assessment of food value chains: a way to identifying the responses in terms of policy interventions. Paper presented at the EAAE 2014 Congress "Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies", Ljubljana, Slovenia.
 • Scott, A.J. (2000). Economic geography: the great half-century. Cambridge Journal of Economics, 24 (4), 483-504. doi: 10.1093/cje/24.4.483
 • Szczepaniak, I. (2014). Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym - wybrane elementy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (4), 281-287.
 • Szymanowski, W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.
 • UNEP (2016). Food Systems and Natural Resources. Retrieved from http://www.resourcepanel.org/reports/foodsystems- and-natural-resources.
 • Urban, R. (2009). Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa, 96 (1), 7-15.
 • Wijnands, J.H.M., Ondersteijn, C.J.M. (2006). QUANTIFYING THE AGRI-FOOD SUPPLY CHAIN Overview and new research directions. [In:] C.J.M. Ondersteijn, R.B.M. Huirne, J.H.M. Wijnands, O. van Kooten (Eds.), Quantifying the Agri-Food Supply Chain, Vol. 1. Springer, Amsterdam.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.