PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 4 | 79--86
Tytuł artykułu

The Problem of the Optimal Volume of Enterprise Production in the Light of the Theory of Transaction Costs and the Practice of Outsourcing

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problem optymalnej wielkości produkcji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych i praktyki outsourcing
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article was to determine the importance of outsourcing and transaction costs accompanying it in the process of optimizing company structures. The practical reference of the adopted research objective was to indicate the optimal size of the enterprise. The aim is also to indicate, based on literature research, the impact of the transaction cost theory on the development of outsourcing. The findings of research show that the optimal size of the enterprise corresponds to the production volume at which the transaction function indicates the decreasing level of their marginal product, until the value reaches 0. With a high specificity of the company's resources, which requires the use of specific technologies, there are transaction costs on this account that shape the price of the goods being the subject of the transaction. Thus, when further increasing the size of the production company, one should also take into account the added transaction costs, among others, control and monitoring of transactions. Modern enterprises focus their actions on key areas of activity. They give up production of what outsourcing providers can do more effectively, leaving what is specific for a given product, determining the company's identity and the essence of production. (original abstract)
Celem artykułu było określenie znaczenia korzystania z zewnętrznych zasobów (z ang. outsourcing) oraz scharakteryzowanie towarzyszących temu kosztów transakcyjnych w procesie optymalizacji struktur przedsiębiorstwa. Praktycznym odniesieniem tak przyjętego celu badawczego było wskazanie optymalnych rozmiarów przedsiębiorstwa. Wskazanie na podstawie analizy literatury przedmiotu wpływu teorii kosztów transakcyjnych na rozwój działalności outsourcing. Optymalna wielkość przedsiębiorstwa odpowiada takiej wielkość produkcji, przy której funkcja transakcji wskazuje na malejący poziom ich produktu krańcowego, aż do osiągnięcia wartości 0. Przy znacznej swoistości zasobów przedsiębiorstwa, wymagających zastosowania konkretnych technologii, pojawiają się koszty transakcyjne z tego tytułu, które ostatecznie kształtują cenę dobra będącego przedmiotem transakcji. Tak więc przy dalszym zwiększaniu rozmiarów produkcji przedsiębiorstwa należy również uwzględniać dodatkowe koszty transakcyjne, m.in. kontroli czy monitorowania transakcji. Współczesne przedsiębiorstwa koncentrują swoje działania na kluczowych obszarach aktywności. Rezygnują więc z produkcji tego wszystkiego, co mogą zrobić bardziej efektywnie dostawcy zewnętrzni, tzw. outsourcingowi, pozostawiając to co jest dla danego wyrobu specyficzne, decydujące o tożsamości firmy i o istocie produkcji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
79--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Barthelemy, J., Quelin, B.V. (2006). Complexity of Outsourcing Contacts and Ex Post transaction Costs: En Empirical Investigation. Journal of Management Studies, 43 (8), 1775-1797.
 • Coase, R. (1993). The Nature of the Firm. In: O.E. Williamson, R. Winter (Eds.), The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development. Oxford University Press, Oxford, 19-20.
 • Daniłowska, A. (2007). Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hard, Ł. (2009). Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mènard, C. (2005). A New Institutional Approach to Organization. In: C. Mènard, M. Shirley (Eds.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, 281-318.
 • Pietrzak, M. (2002). Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Radło, M. (2013). Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sobiecki, R., Pietrewicz, J. (2011). Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Staniek, Z. (2005). Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego. In: W. Pacho (Ed.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa.
 • Urbanek, P. (2011a). Outsourcing in the Process of Restructuring the Enterprise. The Transaction Cost Theory Approach. In: I.K. Hajduk, W.M. Grudzewski (Eds.), The World Economy: Contemporary Challenges. Difin, Warszawa.
 • Urbanek, P. (2011b). Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Gospodarka Narodowa, 4, 72-73.
 • Urbanek, P. (2012). Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych. In: S. Rudolf (Ed.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce, 173-174.
 • Williamson, O.E. (1998a). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson, O.E. (1998b). Transaction Costs Economics: How It Works. Where It Is Headed. De Economist, 146 (1), 23-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.