PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 242--253
Tytuł artykułu

Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle ceny bitcoina w latach 2016-2017

Warianty tytułu
The Volatility of The Most Important Cryptocurrencies' Exchange Rates Against The Background of Bitcoin's Price in The Years of 2016-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych (altcoinów) na tle bitcoina oraz wstępna ocena związków między nimi za pomocą współczynnika korelacji. Okres badawczy stanowią lata 2016-2017. Jako metodę zastosowano analizę statystyczną, uzupełnioną przez analizę literatury. Badanie potwierdziło, że najbardziej stabilną kryptowalutą jest bitcoin, co wiąże się z jego największą kapitalizacją i relatywnie długim okresem obecności na rynku. Widoczna przy różnych ujęciach, szczególnie w drugiej połowie badanego okresu, dodatnia korelacja pomiędzy cenami analizowanych walut wydaje się wynikać przede wszystkim z przyspieszenia tempa ich wzrostu. Brak jest z kolei uchwytnych na pierwszy rzut oka, wyraźnych i jednoznacznych związków kursów z ceną złota, ropy naftowej czy relacją euro względem dolara, co może potwierdzać oderwanie wartości walut wirtualnych od sfery realnej gospodarki(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterise the volatility of exchange rates of the most important alternative cryptocurrencies (altcoins) on the background of the bitcoin and the preliminary assessment of relations between them, using the correlation coefficient. The years of 2016-2017 are the research period. Statistical analysis was used as a method, supplemented by literature analysis. The research confirmed that the bitcoin is the most stable cryptocurrency, which is connected with its largest capitalisation and a relatively long period of presence on the market. Visible at different approaches, especially in the second half of the research period, positive correlation between the prices of the analysed currencies seems to result primarily from the acceleration of their growth rate. In turn, there is a lack of clear and unambiguous relations between the exchange rates and the price of gold, crude oil or the rate of the euro against the dollar, which may confirm the break-up of virtual currencies' value from the real sphere of economy(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bayati B., 2018, Sifr Data - Cryptocurrency Analytics, Simulations, Data, & Visualizations, http://www.sifrdata.com, 01.02.2018.
 • Cryptocurrency Market Capitalizations, 2018, http://coinmarketcap.com, 01.02.2018.
 • ECB, 2015, Virtual Currency Schemes - a Further Analysis, Frankfurt am Main, European Central Bank.
 • He D., Habermeier K., Leckow R., Haksar V., Almeida Y., Kashima M., Kyriakos-Saad N., Oura H., Sedik T.S., Stetsenko N., Verdugo-Yepes C., 2016, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, Washington, International Monetary Fund.
 • Hileman G., Rauchs M., 2017, Global Cryptocurrency Benchmarking Study, Cambridge, University of Cambridge.
 • Kubasik J., 2017, Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 1, t. 2, s. 105-113.
 • Lis-Markiewicz P., Nowak Sz., 2015, Bitcoin. Przyszłość inwestowania, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Madeira A., 2018, 5 Things You Need to Know About Bitcoin Volatility, http://www.cryptocompare.com/coins/guides/5-things-you-need-to-know-about-bitcoin-volatility, 01.02.2018.
 • Nakamoto S., 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf,01.02.2018.
 • Piech K. (red.), 2017, Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Piotrowska A., 2015, Czynniki oceny opłacalności inwestycji w kryptowalutę bitcoin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 862, s. 369-378.
 • Przyłuska-Schmitt J., 2016, Bitcoin - intrygująca innowacja, Bank i Kredyt, nr 47, s. 137-142.
 • Stooq, 2018, http://stooq.pl, 01.02.2018.
 • Tu K.V., Meredith M.W., 2015, Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin age, Washington Law Review, vol. 90, s. 271-347.
 • Wiśniewska A., 2016, Alternatywne kryptowaluty, Institute of Economic Research Working Papers, nr 14, s. 2-12.
 • Xethalis G.E., Moriarty K.H., Claassen R., Levy J.B., 2016, An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, Kaye Scholer, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.