PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 4 | 179--188
Tytuł artykułu

The Regional Differentiation of Knowledge Potential in Poland in the Context of Building a Knowledge-Based Economy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalne zróżnicowanie potencjału wiedzy w Polsce w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to evaluate the regional differentiation of knowledge potential in Poland and changes which have occurred in this field between 2009 and 2015. The study was based on numerical taxonomy methods, including the linear ordering method. It was concluded that the regional differentiation in knowledge potential in Poland is at a moderate level, and the scale of this differentiation has decreased. This finding has been confirmed by the value of the variability coefficient, which decreased from 22% in 2009 to 17.5% in 2015. The highest level of knowledge potential was identified in Mazowieckie Province. The lowest level of knowledge potential was noted in Lubuskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie Provinces. (original abstract)
Celem badań była ocena regionalnego zróżnicowania potencjału wiedzy w Polsce oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2009-2015. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metod taksonomii numerycznej, w tym metody porządkowania liniowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż regionalne zróżnicowanie potencjału wiedzy w Polsce kształtuje się na poziomie średnim, a skala tego zróżnicowania się zmniejszyła. Potwierdzeniem tego jest wartość współczynnika zmienności, która obniżyła się z poziomu 22% w 2009 do 17,5% w 2015 roku. Największym potencjałem wiedzy charakteryzuje się województwo mazowieckie, a najmniejszy potencjał wiedzy występuje w województwach lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
179--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Al-Busaidi, K.A. (2014). Linking ICT to the Development of Knowledge-Based Economy Pillars. In: C. Vivas, P. Sequeira (Eds.), Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management. Academic Conferences and Publishing International, Lisbon.
 • Bashir, M. (2013). Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings for Islamic Countries and Assessment of KEI Indicators for Pakistan. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2 (6), 28-43.
 • Chen, D.H.C., Dahlman, C.J. (2006). The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. World Bank Institute, Washington D.C..
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2003). Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75 (1), 23-39.
 • Czyż, T. (2009). Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9, 77-95.
 • Dahlman, C.J., Andersson, T. (2000). Korea and the Knowledge- based Economy. Making the Transition. World Bank, Washington D.C.
 • Drucker, P.F. (1998). From capitalism to knowledge society. In: D. Neef (Ed.), The Knowlegde Economy. Butterworth Heinemann, Boston.
 • Dunning, J. (Ed.) (2000). Regions, Globalisation & the Knowledge-Based Economy. Oxford University Press, Oxford.
 • Dworak, E., Grabia, T., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowska, W. (2014). Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Florczak, W. (2008). Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu. Ekonomista, 2, 169-200.
 • Gorij, E., Alipourian, M. (2011). The Knowledge Economy & the Knowledge Assessment Methodology (The case study of Iran & some other countries). Iranian Economic Review, 15 (29), 43-72.
 • Gorzelak, G., Olechnicka, A. (2003). Innowacyjny potencjał polskich regionów. In: L. Zienkowski (Ed.), Wiedza a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Koźmiński, A.K. (2001). Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? In: Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN (Ed.), Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, 18-19.04.2001. Elipsa, Warszawa.
 • Kukliński A. (2001). Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy. In: A. Kukliński (Ed.).,Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. KBN, Warszawa.
 • Kukliński, A. (2007). Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju. In: Rozwój, region, przestrzeń. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kukliński, A., Burzyński, W. (2004). Developing the Knowledge-Based Economy in Europe: the Perspective of Eight Countries. Tiger Working Paper Series 49. Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji, Warszawa.
 • Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M. (2012). Wiedza. Kapitał ludzki. Innowacje. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Nowak, P. (2013). Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 22-43.
 • OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris.
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Peters, A.A. (2013). Building Human Capital for Sustainable Development: Role of the University. University of Ibadan. Retrieved from: http://ui.edu.ng/sites/default/ files/UI PAPER.pdf [accessed: 20.07.2017].
 • Piech, K. (2007). Knowledge Economy and the Long-term Growth - are There any Relations? In: K. Piech (Ed.), Knowledge and Innovation Processes in Central and East European Economies. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Przybyszewski, R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 • Soszyńska, E. (2013). Budowa gospodarki wiedzy a dynamika rozwoju gospodarczego i realna konwergencja gospodarcza. In: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa. Retrieved from: http://www.pte.pl/kongres/ referaty/?dir=Soszynska+E [accessed: 20.07.2017].
 • Strahl, D. (2009). Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i Gospodarkę Opartą na Wiedzy (GOW). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 15-26.
 • Strożek, P. (2012). Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badaniach Banku Światowego. Gospodarka Narodowa, 11-12 (255-256), 105-121.
 • Tocan, M.C. (2012). Knowledge Based Economy Assessment. Journal of Knowledge Management. Economics and Information Technology, 2 (5), 199-212.
 • Ujwary-Gil, A. (2013). Knowledge Assessment Methodology. Results for Poland. Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 12, 153-168.
 • Wasiak, M. (2008). The Knowledge-Based Economy in the New Members States of the European Union: Methodological Aspects. Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, 11 (3), 73-106.
 • World Bank (2008). Measuring Knowledge in the World's Economies. Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index. Knowledge for development program. World Bank Institute, Washington DC. Retrieved form: http://web.worldbank.org/archive/website01030/ WEB/IMAGES/KAM_V4.PDF [accessed: 20.07.2017].
 • Żelazny, R. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006. In: E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (Eds.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.