PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 3 Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje | 195--209
Tytuł artykułu

Stosunek pracy nauczyciela akademickiego - wybrane aspekty praktyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employing Academic Teachers - Selected Practical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem publikacji jest dokonanie ustaleń dotyczących nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w uczelni publicznej [Izdebski, Zieliński 2015, Lex/el; Sieczek 2013, Lex/el; Biskup 2012, Legalis/el], w tym. m.in. reguł ogłaszania konkursu w tym zakresie. Punkt wyjścia dla całego opracowania stanowią wybrane zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w stanie prawnym na dzień 30 czerwca 2018 r. [tekst. jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.; dalej: u.p.s.w.], w kontekście regulacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.; dalej: K.p.]. Cel artykułu nie mógłby być urzeczywistniony bez ustalenia, czy zawierane z nauczycielami akademickimi umowy o pracę powinny być nawiązywane na czas określony czy nieokreślony.(fragment tekstu)
EN
This paper is devoted to the issue of establishing an employment relationship with academic teachers, where the basic legal act in this area is the act of 27 July 2005 - Higher Education Law, applicable to both public and non-public higher education institutions in which school staff includes academic teachers. The provisions of the Higher Education Law act regulating the employment of academic teachers are of a special nature (precedence), and only if there is no regulation in this scope in the act, will general provisions be applied, i.e. the Labour Code act, e.g. in terms of the forms of establishing an employment relationship or changes in the content of the employment relationship, the basic principles of labour law, employee claims in the field of labour law and the mode of their pursuit. The law on higher education introduces a contract of employment as a basic form of hiring academic teachers. However, there is no doubt that the legislation in this area requires an immediate correction as regards the employment of academic teachers on the basis of employment contracts for an indefinite period of time, thus providing a specific legal security for the protection of the durability of the employment relationship and also securing stable conditions for meeting obligations with regard to students, including the carrying out of scientific research. It is an open secret that employers abuse their economic advantage and multiple fixed-term contracts have been (are) executed in order to circumvent the provisions for the protection of durability of an indefinite employment relationship. This is confirmed by statistics showing that in Poland there is the highest percentage of working persons employed on the basis of fixed-term contracts among the Member States of the European Union.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1311), Lex/el.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1311), [online] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=556, dostęp: 15.05.2018.
 • Uchwała SN z dnia 16 kwietnia 1998 r., III ZP 52/97, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 15 lutego 2000 r., I PKN 512/99, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., I PK 227/07, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2008 r., II PK 155/08, Legalis nr 167691.
 • Wyrok SN z dnia 20 marca 2009 r., II PK 219/08, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2010 r., II PK 163/09, Legalis 250742.
 • Wyrok SN z dnia 3 lutego 2010 r., II PK 196/09, www.sn.pl.
 • Wyrok SO w Białymstoku z dnia16 września 2010 r., V Pa 88/10, Lex/el.
 • Wyrok SN z dnia 21 września 2011 r., II PK 36/11, www.sn.pl.
 • Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2013 r., I PKN 361/02, www.sn.pl.
 • Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2013 r., II PK 351/12, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2013 r., I PK 259/12, Legalis nr 736766.
 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2013 r., I PK 135/13, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 4 listopada 2014 r., II PK 15/14, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 24 marca 2015 r., PK 201/14, www.sn.pl.
 • Wyrok SN z dnia 17 listopada 2016 r., II PK 218/15, www.sn.pl.
 • Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażone w piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., SPS-023-5611/12, Lex/el, dostęp: 24.04.2018.
 • Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr DSW. ZNU.176.5.2015.EKR.1, [online] https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/ files/OdpMNiSzWKarta_24_08_2015.pdf, dostęp: 28.04.2018.
 • Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie stosowania art. 251 Kodeksu pracy, [online] http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ komunikat-w-sprawie-stosowania-art-25-kodeksu-pracy.html, dostęp: 14.04.2018.
 • Stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., BM.WKN.162.126.2017.
 • Baran K.W. (2016), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el, dostęp: 28.04.2018.
 • Biskup R., Komentarz do art. 1 u.p.s.w. [w:] Pyter M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz 2012, Legalis/el, dostęp: 26.04.2018.
 • Bocheńska A. (2014), Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, Lex/el, dostęp: 27.04.2018.
 • Dańczak P. (2015), Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dral A. (2016), Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", nr 1.
 • Florek L. (2015), Umowa o pracę na czas określony, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12.
 • Kłos B. (2015), Opinia merytoryczna do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321) z dnia 13 maja 2015 r., [online] http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3321, dostęp: 7.05.2018.
 • Izdebski H., Zieliński J. (2015), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Lex/el, dostęp: 26.04.2017.
 • Jaśkowski K., Maniewska E. (2017), Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, Lex/ el, dostęp: 28.04.2017.
 • Kuczyński T. (2015), Komentarz do art. 118a u.p.s.w. [w:] Baran K.W. (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Lex/el, dostęp: 28.04.2017.
 • Musiała A. (2014), Glosa do wyroku SN z dnia 3 lipca 2013 r., I PK 62/13, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7.
 • Nałęcz M. (2017), Komentarz do art. 5 K.p. [w:] Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el, dostęp: 27.04.2018.
 • Nałęcz M. (2016), Limitowanie umów na czas określony nauczycieli akademickich, Legalis/ el, dostęp: 10.05.2018.
 • Piątkowski J. (2015), Kodeks pracy a ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym [w:] Sanetra W. (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Lex/el, dostęp: 25.04.2018.
 • Piątkowski J. (2016), Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy - nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości?, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", nr 1.
 • Radwański Z., Olejniczak A. (2011), Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Rylski M. (2016), Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11.
 • Sadlik R. (2014), Zalety i wady umowy na czas wykonywania określonej pracy, "Służba Pracownicza", nr 12.
 • Sieczek E. (2013), Komentarz do art. 1 u.p.s.w. [w:] Sanetra W. (red.), Wierzbowski M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Lex/el, dostęp: 26.04.2018.
 • Stankiewicz E. (2015), Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, "Pracownik i Pracodawca", nr 1.
 • Świątkowski A.M. (2016), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el, dostęp: 24.04.2018.
 • Tomaszewska M. (2016), Komentarz do art. 251 K.p., [w:] Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el, dostęp: 27.04.2018.
 • Żywolewska K. (2015), Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 2015 r., I PK 201/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.