PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 1 | 21--37
Tytuł artykułu

Utilization of it Achievements by Local Self-Government Units as a Way to Increase Public Participation in Governance

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Aim: This paper presents an analysis of the benefits to be gained by using the achievements of modern technologies by local self-government bodies, which is crucial considering that the number of public tasks has kept on increasing with ever newer areas needing to be managed. The aim of the paper is to outline the tools of civil (public) participation, in particular those which use electronic media as an avenue for individuals to participate in local public affairs, to reduce administration costs, as well as to show risks relating to the exclusion of some social groups from the decision-making process thus organized. Design/research method: The paper was developed using the method of dogmatic legal analysis, also including the elements of comparative approach which would allow for making references to how these mechanisms operate in other countries. Conclusions/ findings: The use of the tools for e-public participation activates some social groups, allowing for reaching a wide circle of recipients, reducing the costs of administration while raising its quality. However, it should be complemented by traditional consultations, ensuring comprehensive gathering of information from people interested in the issues pertinent to a particular community. Originality/value of the paper: The subject of the paper, given a relatively short history of public participation drawing on electronic media, has so far failed to be described extensively by the doctrine of law and administration. In the author's view, the paper can trigger further academic exploration focusing on the tools of effective administration. Implications of the research: The paper may have an impact on the practice of local self-government units, heightening interests in the tools of public participation and the scope of their application. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
21--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Bandarzewski K. Chmielnicki P., Dąbek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Skrzydło - Niznik I. (2005). Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa.
 • Bożek M. (2012). Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, Przegląd Sejmowy 2012, nr 5.
 • Chlipała M. [in:] M. Rudnicki (ed.), M. Jabłoński (ed.), K. Sobieraj (ed.) (2013). Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Lublin.
 • Dzieniszewska-Naroska K. (2012). Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja [in:] A. Olech (ed.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t.1, Warszawa.
 • Dzieniszewska-Naroska K. (2012a). Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu, Instytut Spraw Publicznych: Warszawa.
 • Dzieniszewska-Naroska K., Grzeszczak J. (2012b). Formy zarządzania gminą w opiniach mieszkańców i przedstawicieli władzy lokalnej [in:] A. Olech (ed.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t.1, Warszawa.
 • Federczyk W. (2016). Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym - perspektywa aksjologiczna [in:] K. Głąbicka (scient. ed.), P. Śwital (scient. ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Radom.
 • Gałecki A. (2014). Budżet obywatelski w mieście Łodzi (Participatory budget in the city of Łódź) [in:] M Ćwiklicki (ed.), M. Frączek (ed.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, Kraków.
 • Janikowski A. (2012). Trudny postęp, IT w Administracji, No 6/2016, Wrocław.
 • Kaźmierczak T. (2013). O czynnikach warunkujących partycypację publiczną i strategiach jej podnoszenia [in:] A. Olech, Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji, Instytut Spraw Publicznych: Warszawa.
 • Kikosicka K. (2014). Partycypacja społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym (przykład gminy Dąbrowice), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, t. 16, Łódź.
 • Kmieciak Z. (2017). Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym, [in:] Z. Kmieciak, Partycypacja w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer Polska: Warszawa.
 • Kotecka E. (2013). Konsultacje społeczne i referendum jako formy partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej, Białostockie Studia Prawnicze, No 13.
 • Kowalik J. (2010). Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych (Citizns' activity in commune self-government from the perspective of local governemnt), Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, vol. XVII, 1 sectio k, Lublin.
 • Krajewska A. (2014). Partycypacja publiczna seniorów w jednostkach samorządu terytorialnego: przegląd rozwiązań prawnych i wyników badań, [in:] M. Koziarek (ed.), Prawo a partycypacja publiczna, Warszawa.
 • Kucharski W. (2014). Konsultacje społeczne - forma współpracy organizacji pozarządowych z samorządem województwa na przykładzie Małopolski, Przegląd Prawa Publicznego 2014, No 11;N. Laurisz, Wprowadzenie do partycypacji w Polsce [in:] M Ćwiklicki (ed.), M. Frączek (ed.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, Kraków.
 • Niewiadomski Z. [in:] R. Hauser Z. Niewiadomski (2011). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Wydawnictwo CH Beck: Warszawa.
 • Niżnik - Dobosz I. (2014). Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa i prawa administracyjnego [in:] B. Dolnicki (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa.
 • Niżnik B.(2014). Konsultacje społeczne w samorządzie (Public Consultations in self-governing community), Szczecin.
 • Ofiarska M.(2014). Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Rules on conducting consultations with citizens) [in:] B. Dolnicki (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa.
 • Olech A.(2012). Modele partycypacji publicznej w Polsce (Public participation models in Poland) [in:] A. Olech (ed.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Warszawa.
 • Olejniczak-Szałowska E., Konsultacje we wspólnocie samorządowej, Samorząd Terytorialny 1997, No 1-2.
 • Peisert A., Stachura K. (2011). Partycypacja jako wynik rozwoju technik komunikowania i zmian charakteru sfery publiczne (Participation as a result of communications technique development and changes of the public sphere character) [in:] Olech A. (ed.), Partycypacja społeczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty, Warszawa.
 • Przywora B.(2012). Negocjacje społeczne jako forma partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w wykonywaniu władzy publicznej na przykładzie procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego) [in:] M. Stec (scient. ed.), M. Mączyński (scient. ed.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, Warszawa.
 • Siemiński W., Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym - przegląd literatury, Człowiek i Środowisko 2007, No 1-2.
 • Sobiesiak-Penszko P., Kotnarowski M. (2012). Partycypacja publiczna w Polsce. Uwarunkowania indywidualne i kontekstowe, [in:] A. Olech (ed.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t.1, Warszawa.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r. (Information society in Poland in 2016) - opracowanie sygnalne, access: stat.gov.pl/ download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/6/1/si__sygnalna_2016.pdf.
 • Toszek B. [in:] Z. Zychowicz (ed.) (2011). Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, Szczecin.
 • Wiktorska - Święcka A., Kozak K. (2014). Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym (Public participation in the local development management), Warszawa, https://www.academia.edu/23481450/Partycypacja_publiczna_w_zarz dzaniu_rozwojem_lokalnym.
 • Wilk M., Nowe technologie angażują obywateli, IT w administracji No 3/2014.
 • Zychowicz Z.[in:] Zychowicz (ed.) (2011). Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, Instytut Rozwoju Regionalnego: Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.