PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 1 | 51--68
Tytuł artykułu

Selected Problems and Development Prospects of Local Government Units' Accounting

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Aim: The accounting of local self-government units in its current state does not correspond to the requirements of modern management in the public sector. The paper shows the specific features of budgetary accounting of local self-government units, its basic problems and its future solutions related to the new challenges faced by LGU management, e.g.: shifting away from the dominance of the cash accounting method under the EU budgetary accounting standardization, securing consistency and comparability of budget reporting, increasing the effectiveness of supervision and control in budgetary accounting and the development of activity-based accounting. Research methods: In the paper, the following research methods were applied: a review of literature concerned with budgetary accounting and public finance, an analysis of legal acts, comparative and descriptive analyses. Findings: In its present state the LGU accounting system is not efficient and it will fail to be a suitable source of information for modern management of public sector entities unless the cash principle is supplanted by the accrual principle, as part of the implementation of EPSAS, and budget reporting is properly harmonized, simplified and unified. In order to provide the necessary information for the implementation of activity-based budgeting in LGUs, one needs to combine skillfully the methods and techniques derived from ABC and management accounting, which will allow task-based accounting to search for and apply various solutions in accounting records. Originality / value of the paper: This paper summarizes the most up-to-date accounting problems faced by LGUs while showing both theoretical and practical ways of solving them. In the author's opinion, this work can be a useful tool for accounting practitioners and a contribution to further academic exploration. Research implications: The paper can have a significant impact on the practice of budget accounting in local self-government units in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
51--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • WSB University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2015), Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego in: Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, ed. Nita B., Prace Naukowe UE we Wrocławiu, No 388, pp. 201-211.
 • Finanse z błędem. RIO o nieprawidłowościach wykrytych w samorządowych rachunkach, 2017-0807 http://samorzad.pap.pl/depesze/rio/176401 [02.09.2017].
 • Kaczmarek M. (2009), New Public Management jako determinanta rozwoju rachunkowości budżetowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 554 (no. 21), pp. 103-120.
 • Ministerstwo Finansów (2016), Założenia reformy systemu budżetowego, Warszawa.
 • NIK (2015), Informacja o wynikach kontroli "Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych", Departament Budżetu i Finansów, Warszawa (Information on the audit results "Correctness of accounts and financial statements in selected budgetary units" , Department of Budget and Finance, Warsaw).
 • Nowak Wojciech A. (2015), Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej w: Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, red. Nita B., Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 388, pp.148-158.
 • Nowy system rachunkowości UE. Skuteczniejsze zarządzanie, większa przejrzystość (2008), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 • Ogólne zasady ewidencji finansowo-księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego (2015), KrakówPoznań, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54517 [19.12.2018].
 • PwC (2014), Collection of information related to the potential impact, including costs, of implementing accrual accounting in the public sector and technical analysis of the suitability of individual IPSAS standards 2013/S 107182395 www.ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/4261806/EPSAS-study-final-PwC-report.pdf [05.09.2017].
 • PwC, Współistnienie rachunkowości memoriałowej i kasowej, Co to jest rachunkowość memoriałowa (Coexistence of accrual and cash accounting, What is accrual accounting), cyt. za: Kaczmarek M. (2009). New Public Management jako determinanta rozwoju rachunkowości budżetowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 554; (no. 21), pp.112-113.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 109 z późn. zm. (Regulation of of 9 January 2018 of the Minister of Development and Finance on budget reporting), c.t. Official Journal 2018, item 109, as amended.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911.
 • Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2016. (Report on control and information and training activities of the Regional Audit Chamber of Wroclaw for 2016) Załącznik do uchwały nr 45/2017 Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r.
 • Storczyński J. (2006). Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem terytorialnym, Branta, Bydgoszcz -Chorzów.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm. (Act of 29 September 1994 on accounting), c.t. Official Journal 2018, item 395 with later change.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. (Act of 27 August 2009 on public finance), c. t. Official Journal 2017, item 2077 with later change.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013). Rachunkowość budżetowa, wyd. IV, Oficyna a Wolters Kluwer Business: Warszawa.
 • Zysnarska A. (2010). Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.