PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 57--85
Tytuł artykułu

Społeczno-polityczne znaczenie absencji wyborczej (na przykładzie Polski)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Absencja wyborcza nie wydaje się w dzisiejszej Polsce skutecznym instrumentem sprzeciwu. Jednostce oferuje li tylko poczucie możliwości zamanifestowania protestu. Dla grup dążących do bojkotu wyborów, najczęściej zresztą marginalnych, demobilizacja zauważalnej liczby wyborców, obniżenie frekwencji do poziomu zdolnego wstrząsnąć legitymacją systemu, jest obecnie zadaniem raczej nieosiągalnym. Tym bardziej że miast systemowej refleksji obniżona frekwencja wywołuje zwykle dyskusję nad społeczną apatią i kryzysem poczucia obywatelskiego obowiązku. Efekt może być więc odwrotny od zamierzonego. Jak do tej pory system funkcjonuje, mimo dość niskiej frekwencji. Zasadną wydaje się więc analiza zależności pomiędzy absencją wyborczą a stabilnością systemu politycznego. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
57--85
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1,6 mln zł za nieważne referendum, PAP-APTN 03.08.2007, http://www.tvn24.pl/0,1516762, doi: 02.11.2007.
 • Almond G.A., Development Approach to Political Systems, "World Politics" 1965, nr 2.
 • Almond G.A., Verba S., Problem kultury politycznej, w: Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • Almond G.A., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Sage 1989, s. 13 [wersja elektroniczna: http://books.google.pl/books?id= J93o05MH3v8C, doi: 26.05.2009, tłum. własne].
 • Antoszewski A., Legitymizacja władzy, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1996, za: L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Antoszewski A., System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Antoszewski A., System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Beetham D., Legitymizacja władzy, w: Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
 • Braud P., Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, s. 9, za: L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce 1991-2001, w: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN - Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2002.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia, w: Studia z teori polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Gajda J., Proces legitymizacji władzy politycznej, w: Elementy teorii polityki, red. K. Opałek, PWN, Warszawa 1989.
 • http://trystero.salon24.pl/37099,index.html (14.10.2007).
 • http://www.bojkot-wyborow.org/artykuly.php?art=50 (14.10.2007).
 • http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_085_07.PDF (13.10.2007).
 • http://www.dakowski.pl/ (14.10.2007).
 • http://www.krajski.com/812mkbojkot.html.
 • http://www.racjonalista.pl (14.10.2007).
 • Kędzia Z., Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1980, za: K. Dziubka, Inkluzja polityczna jako wartość demokratyczna, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Kozłowski P., Szukanie demokracji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 • Krawczyk K., Sterczyński K., Konsekwencje polityczne absencji wyborczej w wyborach do sejmików województw w 2006 roku, w: Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Lane J., Ersson S., Politics and Society in Western Europe, Sage, London 1987, rozdz. IX.
 • Lijphart A., Democracy in Plural Societies: Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven 1977, s. 4, za: A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne..., op.cit., rozdz. 3, za: L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, w: Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Malinowska A., Niepełnosprawni muszą szukać urny bez schodów, "Gazeta Wyborcza" (Katowice), 01.10.2007.
 • Markowski R., Polski system partyjny po wyborach 2001 roku, w: Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2001 roku, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Pałecki K., Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Roguska B., Opinia publiczna o demokracji, w: Demokracja w Polsce 2005-2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Skarżyńska K., Człowiek a polityka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Sokół W., Legitymizacja polityczna, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Ustawa z dn. 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z późn. zm., Dz.U. nr. 175, poz. 1457 z 2007 r.
 • Wojtaszczyk K.A., Systemy polityczne, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.