PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 1 | 81--96
Tytuł artykułu

Debt of Polish Local Governments and Assuming its Supplies in the Years 2011-2017

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Aim: presentation of changes in local governments debt and costs of its service in 2011-2015 and presentation of the dilemma faced by local authorities regarding the approach to the problem of debt and budget balance. So far, no analysis of these issues in the way presented below. The main thesis of the paper is that the actions taken in 2011-2015 by local authorities have led to stifling the increase in the total amount of communal debts nationwide, without, however, reducing the prevalence of indebtedness among communes. Design methods / research: analysis of legal acts and financial data, statistical data and indicators used in the measurement of local debt, their volatility and trends based on information on the implementation of budgets of local government units obtained from the Ministry of Finance. On their basis, data were collected on the financial results of communes and the level of deficit and debt in 2011-2015, against the background of the country's macroeconomic situation at that time. Conclusions: They confirm the main thesis of the work indicated for research, that despite the slowdown in the growth of the total debt of local authorities on the national scale in 2011-2015, the popularity of indebtedness among communes has not been reduced. Despite the modification of the system of limitations in the indebtedness of municipalities, which was supposed to favor the reduction of the rate of debt growth, there was no improvement in the financial situation of the most indebted entities. Their number in five years paradoxically began to grow, instead of falling. Limitations of research: it was difficult to thoroughly analyze the current debt situation of each municipality separately, which would require much more time as well as in-depth micro-scale research. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
81--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow, Poland
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbrusch R. (1999). Makroekonomia, PWE: Warszawa.
 • Boniecki W. Chrupek Z. Drohomirecki J. (1967). Historia myśli ekonomicznej do 1870 r, PWN: Warszawa.
 • Domaradzka M. (2016). Rewal łapie oddech w oczekiwaniu na pożyczkę od Skarbu Państwa. https://nowy.gryfickie.info/2016/10/11/rewal-lapie-oddech-w-oczekiwaniu-na-pozyczke-ze-skarbu-panstwa, [17.08.2017].
 • Dylewski M. (2014). Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE. "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach". 2014, nr 198, pp. 125-134.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985r. Dziennik Ustaw 1994, nr 124. poz. 607.
 • Hałaburda D.A. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych. "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej". 2011, nr 91, pp. 153-164.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008r.. (2009). Ministerstwo Finansów. Warszawa. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1093714/3jst_sprawozdanie2008. pdf. [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009r..(2010). Ministerstwo Finansów. Warszawa.http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1093714/2jst_spraw2009.pdf. [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2010r.. (2011). Ministerstwo Finansów. Warszawa. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1093714/1jst_sprawozdanie2010. pdf [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2011r. (2012). Ministerstwo Finansów. Warszawa. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1093714/jst_sprawozdanie2011_30-05-2012.pdf [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2013r.. (2014). Ministerstwo Finansów. Warszawa. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/2182965/JST_ 2013. Pdf [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2015r. (2016). Ministerstwo Finansów. Warszawa.http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednosteksamorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja-za-2015. [17.08.2017].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2016r. (2017). Ministerstwo Finansów. Warszawa.http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednosteksamorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja-za-2016. [2.02.2018].
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2017r. (2018). Ministerstwo Finansów. Warszawa.http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednosteksamorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja-za-2017. [2.02.2018].
 • Jastrzębska M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer: Warszawa.
 • Klupczyński M. W jakich długach toną samorządy. "Wspólnota" 2014, nr 18, pp. 55-66.
 • Kluza K. (2009). Dostępność finansowania samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego. w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska. B. Pietrzak, CeDeWu: Warszawa.
 • Korolewska M. Marchewka-Bartkowiak K.. Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych. "Infos". 2011, nr 21. BAS, pp. 1-9.
 • Koskowski C., Ruśkowski E. (red.). (2006). Finanse publiczne i prawo finansowe, ABC: Warszawa.
 • Kosterna U. (1995). Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, PWN: Warszawa.
 • Kotlińska. J. Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych. "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2014. nr 7, pp.49-62.
 • Król U. Kondycja finansowa polskich gmin. a czynniki stymulujące gospodarkę. "Rocznik Samorządowy" 2016. t. 5, pp. 157-169.
 • Landreth H. Colander D. C. (1998). Historia myśli ekonomicznej, PWN: Warszawa.
 • Langer M. Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego- próba oceny zjawiska. "Prawo budżetowe państwa i samorządu", 2014. nr 4, pp. 75-86.
 • Ładysz I. (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ladysz.pdf [17.08.2017].
 • Łękawa Z. Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. w: Finanse publiczne. red. J. Sokołowski. A. Żabiński. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu". 2011. nr 167. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, pp.183-194.
 • Moździerz A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych, PWE: Warszawa.
 • Nizioł K. Normatywne pojęcie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. "Studia Lubuskie". 2010. t. 6. PWSZ, Sulechów. pp. 331-343.
 • Orłowski W. Pułapki deficytu budżetowego. "Infos". 2006. nr 3. BAS. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf.pdf [17.08.2017].
 • Osiatyński J. (2006). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN. Warszawa.
 • Owsiak K. Kontrowersje wokół zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. red. B. Filipiak. A. Szewczuk. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego". 2009. nr 526. pp. 326-335.
 • Paździor A. (2013). Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Difin: Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. (2009). Zarządzanie finansami publicznymi, Difin: Warszawa.
 • Podstawka M. (red.) (2010). Finanse. instytucje. Instrumenty, podmioty. rynki. Regulacje, PWN: Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2005). Dług publiczny w systemie jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok.
 • Próchnicki L. Rola deficytu budżetowego w gospodarce-ewolucja teorii. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008. nr 27, pp. 163-186.
 • Sekuła A. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych. w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. red. T. Juja " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". 2010, nr 141. Poznań, pp. 313-322.
 • Smith A. (1953). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN: Warszawa.
 • Stankiewicz W. (1999). Historia myśli ekonomicznej, PWE: Warszawa.
 • Swianiewicz P., Łukomska J. (2014). Kto tonie w długach. Ranking zadłużenia samorządów. http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/formhandler-download/Nr_19_Ranking_-_Zadluzenie_samorzadow.pdf. [17.08.2017].
 • Swianiewicz P., Łukomska J. (2015). Zadłużenie samorządów. Ranking zadłużenia samorządów 2014r..http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/reklamy_-_teksty/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf. [17.08.2017].
 • Swianiewicz P. Zadłużenie samorządów w roku 2010- ranking. "Wspólnota", 2010. nr 4. s. 46 i nast.
 • Swianiewicz P. Zdolność samorządów do zadłużania się. "Wspólnota". 2011, nr 9. s. 15-27.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dziennik Ustaw 2009, nr 157 poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dziennik Ustaw 2005. nr 249 poz. 2104.
 • Wernik A. (2007). Finanse publiczne, PWE: Warszawa.
 • Wirwicka A. (2016). Wiceminister z pomocą dla najbardziej zadłużonej gminy w Polsce. Pobrano z: https://szczecin.onet.pl/wiceminister-z-pomoca-dla-najbardziej-zadluzonej-gminy-w-polsce/bvcb17. [17.08.2017].
 • Zawora J. Uwarunkowania zarządzania deficytem budżetowym i długiem w jednostkach samorządu terytorialnego. w: Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje. instrumenty. ryzyko. red. M. Dylewski. B. Filipiak. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu". 2011, nr 37, Poznań. pp. 83-92.
 • Zawora J., Zawora P. Deficyt i zadłużenie gmin w świetle przepisów ustawowych. "Przedsiębiorstwo i Region". (2013), nr 5, pp. 131-139.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.