PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 254--264
Tytuł artykułu

Zależność importowa polski w grupach low-tech, mid-tech i high-tech

Warianty tytułu
Poland's Import Dependency in Low-Tech, Mid-Tech and High-Tech Product Clusters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Saldo polskiego handlu zagranicznego w roku 2016 zamknęło się rekordowym wynikiem - niemal 8 mld dol. Mimo to w strukturze wymiany handlowej wciąż można zidentyfikować negatywne zjawiska. Jednym z nich jest wysoka zależność importowa w deficytowych grupach produktowych. Konieczna jest więc dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz selektywne wsparcie krajowych firm. Tłem teoretycznym badania jest problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego, głównym celem zaś identyfikacja grup produktów o niskim, średnim i wysokim poziomie zaawansowania technologicznego o ujemnym saldzie bilansu handlowego w roku 2016, które odznaczały się koncentracją geograficznej struktury importu i istotnym udziałem w światowym imporcie. Wyniki sugerują, że istnienie deficytowych grup jest konsekwencją importu zaopatrzeniowego części i akcesoriów do polskich oddziałów produkcyjnych zagranicznych korporacji. Nie mniej istotny jest także stale rosnący popyt na nowoczesne produkty biotechnologiczne(abstrakt oryginalny)
EN
Polish trade balance in 2016 achieved a surplus of almost 8 bn USD - a historical record. However, negative tendencies can be still identified within the Polish foreign trade. One of them is a high level of import dependency in product clusters generating a deficit. Thus, it is necessary to diversify supplying markets, as well as to support domestic companies selectively. The theoretical background of this study is built on the concept of economic security, while its primary purpose is to identify low-tech, mid-tech and high-tech product clusters with a negative trade balance in 2016 and these which were characterised by a high level of geographical import dependency, as well as by a significant share in the world imports. The results shed light on the fact that deficit product clusters are brought about by deliveries of parts and accessories to Polish affiliates of multinational companies. What is more, a continually growing demand for modern biotechnological goods matters, too(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adler-Karlsson G., 1979, The Necessity to Make Distinction Between Import Dependency, Vulnerability and Threat, [w:] Will the Wells Run Dry? Royal United Services Institute, London.
 • Ambroziak Ł., 2016, Polish Foreign Trade: An Analysis Using Value Added Statistics, International Business and Global Economy, nr 35/1.
 • Ambroziak Ł., 2017, Decomposition of Poland's bilateral trade imbalances by value added content, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 5, no. 2.
 • BazEkon, 2018, https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/szukaj (data dostępu: 25 lutego 2018).
 • Burke E., 2017, Ireland is a home for 24 of the world's top biotech and pharma companies, https://www.siliconrepublic.com/careers/biotech-pharma-companies-ireland (data dostępu: 28 lutego 2018).
 • DOZ, 2018, https://www.doz.pl/czytelnia/a754-Kwasy_w_kosmetykach (data dostępu 27 lutego 2018).
 • Folfas P., 2016a, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Folfas P., 2016b, Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną - analiza porównawcza, International Business and Global Economy, nr 35/1.
 • Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., 2006, Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Ekonomista, nr 2.
 • Janiszewski J., 2018, Farmacja do polonizacji, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 23 lutego 2018.
 • KGHM, 2018, http://kghm.com/pl/biznes/hutnictwo-i-rafinacja/glogow (data dostępu: 27 lutego 2018).
 • Koopman R., Wang, Z., Wei S-J., 2014, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American Economic Review, vol. 104, no. 2.
 • Księżopolski K., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kuźnar A., 2017a, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kuźnar A., 2017b, Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, Horyzonty Polityki, nr 8(22).
 • Kwiatkowska E., 2013, Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych.
 • Aspekty praktyczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8(2).
 • Michalski B., 2016, Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego, Ekonomia XXI wieku, nr 3(11).
 • Michalski B., 2018, Looking for evidence of the middle-income trap. The case of Polish trade in hightech goods with Germany, Post-Communist Economies, vol. 30, no. 3.
 • Ministerstwo Rozwoju, 2017, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Warszawa.
 • Musioł M., 2018, Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem, Historia i Polityka, nr 23(30).
 • OECD, 2018, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1 (data dostęp: 24 lutego 2018).
 • Olczyk M., Kordalska A., 2017, Gross exports versus value-added exports: determinants and policy implications for manufacturing sectors in selected CEE countries, Eastern European Economics, vol. 55, no. 1.
 • Portal Promocji Eksportu, 2018, https://ireland.trade.gov.pl (data dostępu: 28 lutego 2018).
 • Qiagen, 2018, https://www.qiagen.com/ph/shop/genes-and-pathways/pathway-details/?pwid=57 (data dostępu: 28 lutego 2018).
 • Raczkowski K., 2012, Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, K. Raczkowski (red.), Oficyna a Wolter Kluwers business, Warszawa.
 • Schulz J., 2010, Peripherer Kapitalismus. Polens Abhängigkeit von Kapitalimporten, Osteuropa, vol. 60, no. 6.
 • Sienkiewicz-Cholewa U., 2016, Nawożenie potasem jest niezbędne, https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozenie/nawozenie-potasem-jest-niezbedne.html (data dostępu: 27 lutego 2018).
 • Staniszkis J., 2003, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Staniszkis J., 2013, Zdolność do formowania własnej polityki, Rzeczy Wspólne, nr 11(1/2013).
 • Staniszkis J., 2015, Podwójna peryferyjność Polski, http://www.nowakonfederacja.pl/podwojna-peryferyjnosc-polski/ (data dostępu: 10 stycznia 2015).
 • Sułek M., 2008, Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa.
 • Trade Map, 2018, https://trademap.org/Index.aspx (data dostępu: 24 lutego 2018).
 • Ulbrych M., 2017, Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego, Horyzonty Polityki, nr 8(22).
 • UNCTAD, 2012, http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology&Classifica-tions.html (data dostępu: 26 października 2012).
 • Web of Science, 2018, http://apps.webofknowledge.com (data dostępu: 25 lutego 2018).
 • Workman D., 2018, Most valuable Irish export products, http://www.worldstopexports.com/most-valuable-irish-export-products (data dostępu: 28 lutego 2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.