PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 288--298
Tytuł artykułu

Kryzys migracyjny jako konsekwencja braku globalnego kierowania w gospodarce

Autorzy
Warianty tytułu
Migration Crisis as A Consequence of A Lack of Global Economic Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem niniejszego opracowania jest kryzys migracyjny, jaki dotknął Unię Europejską w 2015 roku. Na artykuł składa się część statystyczna pokazująca skalę zjawiska, wskazanie problemu dysproporcji rozwojowych i ich krótka charakterystyka oraz opis aktualnych deficytów w global governance, które są przyczyną kryzysu. Jego celem jest ukazanie problemu kryzysu migracyjnego w szerszej perspektywie. Autor, odwołując się do koncepcji globalnego kierowania (global governance), wskazuje zaniedbania na szczeblu globalnym jako główną i pierwotną przyczynę tego problemu. Korzystając z dorobku ekonomii rozwoju, studiów nad Afryką, a także bazując na informacjach statystycznych i raportach organizacji międzynarodowych, ukazano czynniki, które w opinii autora finalnie doprowadziły do wielu zjawisk określanych jako kryzys migracyjny. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa naukowego oraz metodę opisową(abstrakt oryginalny)
EN
The article is about migration crisis which struck the European Union in 2015. The paper consists of three parts: in the first part, some statistic data are showed to enlight the scale of the described phenomenon, in the second part there is a description of the most important issues underdeveloped countries are dealing with and in the third part the deficiencies of global governance in this area are showed. The main goal of this article is to show a problem of the migration crisis in a wider perspective. The author, referring to the conception of global governance, points neglects on a global level as a primary and main reason for this problem. Basing on achievements of development economics, African studies, statistics and reports of international organisations, the factors, which lead to the crisis, are pointed out. In the article the analysis and critics of scientific literature and descriptive method were used(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Biermann F., Boas I., 2010, Preparing for a warmer world: towards a global governance system to protect climate refugees, Global Environmental Politics, volume 10, number 1.
 • Castles S., Miller M.J., 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cieślińska B., 2012, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Crawley H., 2016, Managing the unmanageable? Understanding Europe's response to the migration "crisis", Human Geography 9(2).
 • Czernichowski K., Kopiński D., Polus A., 2012, Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa.
 • Dahl M., Dudzik A., 2017, Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego, UniaEuropejska.pl, nr 3(244).
 • Davidson B., 2011, Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, PWN, Warszawa.
 • Deszczyński P., 2010, Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba-01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 (dostęp 18.03.2018).
 • Fiedor B., Kociszewski K. (red.), 2010, Ekonomia rozwoju, UE Wrocław, Wrocław.
 • Garbicz M., 2012, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Oficyna Wolters Kulwer business, Warszawa.
 • Goldin I., Rogers H., Stern N., The Role and Effectiveness of Development Assistance, Lessons from World Bank Experience, https://pdfs.semanticscholar.org/1ac4/304728499b-2378b861435320a9068424b834.pdf (dostęp 18.03.2018).
 • House of Commons: Home Affairs Committee, 2016, Migration Crisis. Seventh Report of Session 2016-17.
 • Instytut Obywatelski, Polska wobec kryzysu migracyjnego w Europie, http://www.instytutobywatelski.pl/25576/publikacje/analizy/spoleczenstwo-analizy/polska-wobec-kryzysu-migracyjnego-w-europie(dostęp 17.03.2018).
 • Jakimowicz-Ostrowska I., Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku - przypadek Grecji, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010/2011, Wrocław 2011.
 • Janicki W., 2015, Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Jarecka-Stępień K., Kościółek J. (red.), 2012, Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Jędrzejczyk-Kuliniak K., 2017, Ten inny, obcy, imigrant. Europejska przestrzeń bezpieczeństwa a kryzys migracyjny, [w:] J.B. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński (red.), Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
 • Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kłosiński K.A., (red.), Afryka o godność życia, KUL, Lublin 2012.
 • Kopiński D., Polus A. (red.), 2010, Zgubne transakcje. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, Difin, Warszawa.
 • Krawczyńska-Butrym Z., 2009, Migracje. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Krugman P.R., Obsfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Leszczyński A., 2012, Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS, PAH, Warszawa.
 • Małachowski W., 2010, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Mercieca P., 2010, Aid and economic growth in developing countires: a literature review, Bank of Valetta Review, no. 41.
 • Meredith M., 2011, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Dialog, Warszawa.
 • Minoiu C., Reddy S.G., Development Aid and Economic Growth: A Positive Long-Run Relation, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09118.pdf (dostęp 18.03.2018).
 • Newland K., 2005, The governance of international migration: mechanisms, processes and institutions, Migration Policy Institute.
 • Noga M., Stawicka M.K. (red.), 2009, Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Nowicki M., 2013, Global governance jako kierunek rozwoju ładu międzynarodowego w erze globalizacji, Nauki Społeczne. Social Sciences, nr 2(8).
 • Palat M., 2011, Economic causes and consequences of international migration of labor. Wirtschaftliche Auswirkungen der internationalen Arbeitsmigration, Estonian Discussions on Economic Policy, 19(2).
 • Papademetrieu D.G., 2011, The Governance of International Migration. Defining Potential for Reform in the Next Decade, Migration Policy Institute.
 • Ratha D., Mohapatra S., Scheja E., 2011, Impact of migration on economic and social development: a review of evidence and emerging issues (English), Policy Research working paper, no. WPS 5558.
 • Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/617151468332982240/Impact-of-migration-on-economic-and-social-development-a-review-of-evidence-and-emerging-issues.
 • Sachs J., Ayittey G.B.N., Can Foreign Aid Reduce Poverty?, http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/2009/Controversies%20in%20Globalization%20Chapter%203_Can%20foreign%20aid%20reduce%20poverty.pdf (dostęp 18.03.2018).
 • Solarz M.W. (red.), 2011, Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 • Sylos Labini P., 2001, Underdevelopment. A Strategy for Reform, Cambridge University Press.
 • Szymańska J., 2017, Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, Studia BAS nr 3(51), Warszawa.
 • The Hague Process, Towards global governance of migration. 15 years of intergovernmentalrecommendations and conclusions, http://thehagueprocess.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/3-THP-StateoftheArtReview-optimised-2010.pdf (dostęp 18.03.2018).ldcr2017_en.pdf.Upadhyay D.K., Migrant Crisis in Europe: Causes, Responses and Complexities, http://www.icwa.in/pdfs/guestcolumn/2014/MigrantCrisisinEurope26042016.pdf (dostęp 18.03.2018).
 • Vathis O., 2013, Aid effectiveness: a literature review, Jean Monnet Papers on Political Economy 01/2013.
 • Węgliński J., 2012, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zientara P., 2012, Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zimmermann K.F. (red.), 1992, Migration and Economic Development, Springer-Verlag, Berlin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.