PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 10 | 37--59
Tytuł artykułu

Turystyka w inteligentnych specjalizacjach województw Polski Wschodniej

Warianty tytułu
Tourism in Smart Specialisation in Regions of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza inteligentnych specjalizacji pięciu województw Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem trendów specjalizacji w turystyce oraz jej powiązań z innymi branżami. Analizy dokonano na podstawie dokumentów strategicznych poszczególnych regionów, które powstały w latach 2013-2015 i obowiązują w obecnym okresie programowania finansowego UE na lata 2014-2020. Przedstawiono założenia koncepcji inteligentnych specjalizacji, opierając się na teoretycznych podstawach rozwoju regionalnego oraz metodologiach wyłaniania inteligentnych specjalizacji przez poszczególne regiony. W tekście dokonano także analizy przestrzennej inteligentnych specjalizacji z uwzględnieniem turystyki. Przeprowadzona analiza dowodzi, że turystyka odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym województw Polski Wschodniej, ponieważ została wybrana na inteligentną specjalizację (główną lub wspierającą) we wszystkich analizowanych regionach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the considerations assumed in the present paper is to analyze the smart specialization of five regions of Eastern Poland, with particular emphasis on trends in tourism specialization and its links with other sectors. The following research methods were used in the work: deductive studies of literature on the topic (national and foreign) as well as programme documents and legal acts for analyzed regions which were made in the years 2013 to 2015 and which are in force in the III programming period for the years 2014-2020. The concept of smart specialization is based on the theories of regional development and the methodologies used to select smart specialization by individual regions. The paper also includes a spatial analysis of smart specialization with regards to tourism. The carried out studies prove that tourism plays an important role in the socio-economic development of the regions of Eastern Poland as it has been selected for smart specialization (leading or supporting) in all of the analyzed regions.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
37--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bęczkowska, M. (2014). Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów. Studia Periegetica, 2(12), 37-50.
 • Bojar, M., Machnik-Słomka, J. (2014). Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 76, 99-111.
 • Churski, P. (2004). Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki Ekonomiczne, 3 (19), Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane Zagadnienia, 13-30.
 • Dzikowski, P., Tomaszewski, M. (2013). Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjonalnych teorii rozwoju regionalnego. Zarządzanie publiczne, 3(23), 333-342.
 • Foray, D., Arka B.V. (2007). Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe. Knowledge Economists Policy Brief, 1-4.
 • Foray, D., David, P.A., Hall, B.H. (2011). Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. MTEI Working Paper, Lozanna, 1-16.
 • Godlewska, S. (2013). Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskania funduszy unijnych. Przegląd Europejski, 4 (30), 78-93.
 • Golejewska, A. (2012). Rola instytucji w gospodarce opartej na wiedzy: aspekt regionalny. Analizy i opracowania KEIE UG, 02(012), 3-26.
 • Gorynia-Pfeffer, N. (2013). Istota koncepcji narodowego systemu innowacji. Gospodarka Narodowa, 1-2, 127-141.
 • Grosse, T. G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8), 25-48.
 • Komisja Europejska. (2015). Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego o zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska. Pobrane z http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 10.04.2017r.).
 • Ministerstwo Gospodarki. (2015). Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Pobrane z http://smart.gov.pl/files/Krajowa%20 inteligentna%20specjalizacja_0.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju. (2014). Krajowa Inteligentna Specjalizacja. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 4-18; 27-34.
 • Lis, A. M., Romanowska, E. (2016). Rola parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix na przykładzie parków Polski Wschodniej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 360-373.
 • Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Pobrane z https://www.mr.gov.pl/strony/ zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne- -specjalizacje/.
 • Morawska-Jancelewicz, J. (2016). Model poczwórnej helisy jako narzędzie wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji. Studia i Prace WNEiZ US, Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, 46(1), 107-115.
 • Nazarko, Ł. (2014). Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (8/1), 247-262.
 • Nowakowska, A. (2016). Inteligentne specjalizacje - nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej. Studia KPZK, PAN, 170, 56-66.
 • Olechnicka, A., Płoszaj, A. (2010). Sieć współpracy receptą na innowacyjność regionu? W: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. (s. 200-214). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Pilarska, Cz. (2014). Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 4, 59-81.
 • Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020 (RIS3). (2015). Białystok, 9-18 i 25.
 • Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. (2014). Olsztyn, 6-9 i 15-20.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. (2014). Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, 6-36.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). (2016). Rzeszów, 12; 14-27; 34-44; 66.
 • Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. (2010). Olsztyn, 4-13.
 • Romanowska, E., Firgolska, A., Hrudeń, J. (2014). Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 4, 55-78.
 • Romanowski, R. (2015). Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Ropęga, J. (2016). Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP. Nauki o zarządzaniu, Management Sciences, 3(28), 93-104.
 • Smętkowski, M. (2013). Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Stawicki, M., Wojnicka-Sycz, E. (red.). (2014). Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji. Pobrane z https://www.depot. ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7114/Inteligentne_specjalizacje. pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 19.05.2017r.).
 • Strategia Badań i Innowacyjności (RIS 3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+. (2014). Kielce, 9; 38; 45-51; 58-60.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. (2013), Białystok, 9-10; 38.
 • Strona internetowa poświęcona Krajowym Inteligentnym Specjalizacjom http://www. smart.gov.pl/pl/kis/dokument.
 • Szlachta, J. (2016). Specjalizacje regionalne w Polsce - uwarunkowania europejskie. Studia KPZK, PAN, 170, 166-183.
 • Sztorc, M. (2014). Koncepcja inteligentnej specjalizacji a polityka rozwoju Unii Europejskiej w perspektywie do roku 2020. W: J.W. Tkaczyński (red.), Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. (2014). Kielce, 1-24.
 • Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w woj. warmińsko-mazurskim na przykładzie Elbląskiego Klastra Turystycznego. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.