PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 16--23
Tytuł artykułu

Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego

Warianty tytułu
Silence of the Municipal Authorities on Spatial Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzona od lat dyskusja w prawniczych środowiskach naukowych oraz prawników praktyków wokół problematyki milczenia administracji zyskała w ostatnim czasie w sposób szczególny na popularności. Powodem rosnącego zainteresowania zjawiskiem milczenia administracji stała się, jak nietrudno odgadnąć, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 7.04.2017 r., która między innymi wprowadziła do regulacji kodeksowej instytucję milczącego załatwiania sprawy, obejmującą milczące zakończenie postępowania oraz milczącą zgodę. Nie umniejszając wagi i rangi problemom towarzyszącym tej instytucji, należy pamiętać o tym, że milczenie jako zjawisko występuje nie tylko w sferze stosowania prawa administracyjnego, ale także w sferach kontroli jego przestrzegania, legislacji administracyjnej czy też w szeroko rozumianej sferze administracji niewładczej. I tak jak w obszarze stosowania prawa, tak i w pozostałych wymienionych powyżej obszarach może być ono prawem dopuszczalne, a nawet w danych okolicznościach nakazane, ale może też być rezultatem niezgodnej z prawem (nieuzasadnionej) bezczynności. Milczenie może również być postrzegane jako rezultat wyboru, wynikający z regulacji wprowadzających do obrotu prawnego tak zwane działania fakultatywne, które są uznawane we współczesnej literaturze za rodzaj powierzanej organom administracji publicznej władzy dyskrecjonalnej, określanej również mianem dyskrecjonalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite being extremely important to the formation and maintenance of local spatial governance, other than the exceptions specified in separate regulations, the land use plan was conceived as a legal arrangement of an optional nature.
Consequently, from the point of view of substantive law regulations, other than the said exceptions, the silence of the authorities involving these authorities refraining from taking steps to prepare and enact the land use plan should be considered admissible. However, it should be remembered that the scope of freedom of the municipal authorities to remain silent on the land use plan encounters legal restrictions arising from regulations of a constitutional law nature. This is because the reconstruction of the regulations imposing the legal and organizational obligation on the municipal authorities to constantly monitor and respond to the substantive law update of the powers to prepare and enact the land use plan takes place on their basis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bąkowski T., Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2017.
 • Bąkowski T., Brzeski M., Laskowska M., Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • Bogusz M., Zakres działania [w:] T. Bąkowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2016.
 • Bojanowski E., Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Prawo" 1981/9.
 • Bojanowski E., Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich wolności i praw człowieka i obywatela w obszarze powszechnego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane) [w:] R. Hauser, E. Łętowska, M. Safjan, J. Trzciński, A. Zieliński, A. Zoll (red.), Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza. Państwo w służbie obywateli, Warszawa 2005.
 • Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011.
 • Filipowicz T. [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
 • Jakimowicz W., Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, t. 1-3, Warszawa 2018.
 • Leksykon instytucji powszechnego prawa administracyjnego, red. W. Dawidowicz, Gdańsk 1996.
 • Łaszczyca G., Pojęcie prawa administracyjnego procesowego [w:] System Prawa Administracyjnego procesowego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, Warszawa 2017.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.
 • Oleś M., Fakultatywne działania administracji publicznej, Warszawa 2018.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Supernat J., Niepewność [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2012.
 • Szewczyk M., Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Tetera M., Władztwo planistyczne w stosunkach sąsiedzkich gmin, "Samorząd Terytorialny" 2003/1-2.
 • Wiktorowska A., Determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
 • Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1969/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.