PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 46 (2) | 105--122
Tytuł artykułu

Rola skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of the Treasurer in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego poruszany był wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pomimo zmian w ustawach zakres ich obowiązków i odpowiedzialności nadal nie jest precyzyjny. Celem publikacji jest pokazanie jak w świetle obowiązujących przepisów wygląda rola skarbnika. Kolejno wskazywane są kwalifikacje, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko skarbnika, jego obowiązki wynikające z ustaw a także jego miejsce w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja próbuje tez nakreślić obraz uprawnień kontrolnych, jakie przysługują skarbnikowi oraz jaką rolę odgrywa kontrasygnata przy zaciąganiu zobowiązań zarówno przez jednostkę samorządu terytorialnego jak i przez jednostki podległe w sytuacji funkcjonowania obsługi wspólnej. Na zakończenie w kilku słowach opisana jest dyscyplina finansów publicznych dotycząca bezpośrednio prac związanych z decyzjami podejmowanymi na stanowisku skarbnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of the treasurer in local government units has been discussed thoroughly over the past few years. Despite the changes in the regulations, the scope of their duties and responsibilities is still not precise. The aim of the publication is to present the role of a treasurer looks like under the regulation in force. The qualifications to be met by the candidate for the position of the treasurer, his obligations under the applicable laws, as well as his place in the organizational structure of the local government unit are indicated successively. The publication also attempts to outline the control powers that the treasurer is entitled to and the role of the countersignature in incurring liabilities by both the local government unit and the subordinate units min the situation of the joint service operation. At the end, a few words describe the discipline of public finances directly related to the decisions taken on the position of the treasurer. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Kaczurak-Kozak M. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status, Warszawa 2010.
 • [2] Poniatowicz M. Salachna J. M. Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 • [3] Walczak P. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa 2017.
 • [4] Rola skarbnika, Finanse publiczne, wrzesień 2008.
 • [5] Ustawa z dnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1693 ze zm.).
 • [6] Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku poz. 395 ze zm.).
 • [7] Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1458 ze zm.).
 • [8] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 roku poz. 1393 ze zm.).
 • [9] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 roku poz. 913 ze zm.).
 • [10] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.).
 • [11] Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.).
 • [12] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 roku poz. 2073 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.