PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 24--35
Tytuł artykułu

Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy

Warianty tytułu
Auxiliary Language as a Special Method of Communicating While the Municipal Authorities Are Dealing with Matters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepis art. 27 Konstytucji RP przesądza w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski. Język polski jest więc jedynym konstytucyjnie dopuszczalnym językiem komunikowania się obywateli i jednostek z organami władzy w sprawach związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Jedyne odstępstwa od tego nakazu używania języka polskiego w urzędowych kontaktach z organami władzy ustawodawca przewidział na rzecz osób należących do mniejszości narodowych, o ile wynika to z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. Zdanie pierwsze art. 27 Konstytucji RP jest sformułowane kategorycznie i uniemożliwia, na poziomie ustawodawstwa zwykłego, odejście od zasady urzędowości języka polskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Language is a tool for communicating not only in interpersonal relations but also for contact with the bodies of authority. In Poland, in accordance with the Constitution, the official language (i.e. that used in contacts with the bodies of authority fulfilling public tasks) is Polish. However, in certain cases, other languages may be used in administrative proceedings before the municipal authority. Certain social groups, e.g. foreigners and representatives of national and ethnic minorities, may communicate with the bodies of authority in a language other than Polish to the extent specified by law, which is not a breach of Article 27 of the Constitution. This is because this right enables the use of a minority language in contacts with the municipal authority, although it will only be an auxiliary language, used in addition to and not instead of Polish. The use of an auxiliary language depends on many additional premises specified in the Act on National and Ethnic Minorities and on the Regional Language. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--35
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa
Bibliografia
 • konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 • Boć J., Konstytucje Rzeczypospolitej, Wrocław 1998.
 • Celińska-Grzegorczyk K., Zasada pogłębiania zaufania organów do organów państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Complak K., Wolność języka zamiast języka urzędowego [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
 • Firlus J., Fox N., O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, "Polityka i Społeczeństwo" 2017/3.
 • Garlicki L., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Konstytucja RP. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014.
 • Malicka A., Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym [w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. J.B. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński, Wrocław 2017.
 • Moll T., Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki, Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015.
 • Olszewski B., Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie" 2009/2.
 • Skóra A., Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2.
 • Szubiakowski M., Język urzędowy w postępowaniu podatkowym i celnym, "Przegląd Podatkowy" 2001/11.
 • Szydło M., Opinia prawna na temat zgodności z przepisami Konstytucji RP niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze, "Zeszyty Prawnicze" 2013/13.
 • Trzciński J., Język urzędowy - art. 27 Konstytucji [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
 • Trzciński J., Urzędować w języku polskim, "Wspólnota" 1997/30.
 • Trzciński J., Wiącek M., Znaczenie art. 27 Konstytucji dla statusu jednostki w Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne. Księga pamiątkowa pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackego, red. A. Jamróz, Białystok 2012.
 • Trzebiatowski M., Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim, "Przegląd Legislacyjny" 2011/1.
 • Wiltos A., Język polski jako język urzędowy Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014/5.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.