PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 36--48
Tytuł artykułu

Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych

Warianty tytułu
Public Dimension of Housing Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasoby mieszkaniowe, niezależnie od formy własności, są specyficznym dobrem o cechach dobra quasi-publicznego. Ich publiczny wymiar jest w Polsce niedoceniany, niezrozumiały, a rozwiązania prawne dotyczące mieszkalnictwa - zarówno te istniejące, jak i te proponowane - definiują publiczny zasób mieszkaniowy wyłącznie poprzez kryterium własnościowe, nie uwzględniając funkcji, jaką taki zasób powinien spełniać. Dotychczasowe działania w obszarze gospodarki mieszkaniowej w Polsce były nieefektywne i nie służyły rozwiązaniu problemów mieszkaniowych kraju. Zmiany wprowadzane obecnie również budzą liczne wątpliwości związane między innymi z ich celowością oraz skutecznością w zakresie rzeczywistego rozwiązania wyzwań i narosłych problemów. Celem artykułu jest zdefiniowanie publicznej funkcji zasobów mieszkaniowych w nawiązaniu do ekonomicznej koncepcji dóbr publicznych. Dobra publiczne i tzw. interes publiczny związany z zasobami mieszkaniowymi, odpowiednio zdefiniowany i ukazany, powinny być podstawą budowania skutecznej interwencyjnej polityki publicznej w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Regardless of their form of ownership, housing resources are a specific good with the features of a quasi-public good. Their public dimension in Poland is underestimated and incomprehensible, while the legal solutions regarding housing - both existing and proposed solutions - define the public housing stock exclusively through the ownership criterion, without taking into consideration the function that such a resource should fulfil. Activities to date in the area of housing management in Poland have been ineffective and have not served the purpose of solving the country's housing problems. The changes currently being introduced also give rise to numerous doubts related, among other things, to their purpose and effectiveness in terms of the real solution of challenges and accrued problems. The objective of the article is to define the public function of housing resources with respect to the economic concept of public goods. Public goods and the so-called public interest related to housing resources, appropriately defined and demonstrated, should constitute the basis for building an effective interventionist public policy in the area of broadly understood housing management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aalbers M., The Globalization and Europeanization of Mortgage Markets, "International Journal of Urban and Regional Research" 2009/2, s. 389.
 • Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, Warszawa 1979.
 • Cepparulo A., Giuriato L., Responses to global challenges: trends in aid-financed global public goods, "Development Policy Review" 2016/4, s. 483.
 • Cyran R., Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego, cz. 2, Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Studia Ekonomiczne" 2013/144, s. 218.
 • Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2010.
 • Hudson R., European integration and new forms of uneven development. But not the end of territorially distinctive capitalism in Europe, "European Urban and Regional Studies" 2003/1, s. 49-67.
 • Kaul I., Rethinking Public Goods and Global Public Goods [w:] E. Brousseau, T. Dedeurwaerdere and B. Siebenhüner (eds), Reflexive Governance for Global Public Goods, Cambridge 2012.
 • Lavalette M., Pratt A., Polityka społeczna. Teorie-pojęcia-problemy, Warszawa 2010.
 • Lis P., Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Poznań 2015 Lis P., Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Toruń 2012.
 • Malpezzi S., Housing Prices, Externalities, and Regulation in U.S. Metropolitan Areas, "Journal of Housing Research" 1996/2, s. 209.
 • Markowski T., New externalities in development of creative and inteligent city - theoretical concept, "Studia Regionalia" 2017/51, s. 69.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999.
 • Munneke H., Sirmans C., Slade B., Turnbull G., Housing Regulation, Externalities and Residential Property Prices "Real Estate Economics" 2014/2, s. 422.
 • Salamon M., Muzioł-Węcławowicz A. (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, http://www.forummieszkaniowe.org/files/Mieszkalnictwo_w_Polsce_2015_HABITAT.pdf.
 • Sandler T., Global and Regional Public Goods: A prognosis for collective action, "Fiscal Studies" 1998/3, s. 221.
 • Sassen S., Globalization or denationalization?, "Review of International Political Economy" 2003/1, s. 1.
 • Sassen S., When housing becomes an electronic instrument: the global circulation of mortgages - a research note, "International Journal of Urban and Regional Research" 2009/2, s. 420.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.