PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 49--58
Tytuł artykułu

Legalizacja części obiektu budowlanego (uwagi na tle art. 48 i 49 Prawa budowlanego)

Warianty tytułu
Legalization of a Part of a Building (Comments in the Light of Articles 48 and 49 of the Construction Law)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie przez inwestora robót budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę nie zasługuje na aprobatę. Prawo budowlane reguluje pozycję takiego inwestora oraz nakazuje wszczęcie postępowania zmierzającego w pierwszej kolejności do zalegalizowania tak wykonanych robót, a gdyby było to niemożliwe - do nakazania ich rozbiórki. Jednym z istotnym elementów odróżniających inwestora legalnie wykonującego roboty budowlane od inwestora podejmującego te działania w sposób nielegalny jest obowiązek nałożenia - przed zakończeniem postępowania legalizacyjnego - opłaty legalizacyjnej. Obowiązujące przepisy uzależniają tryb prowadzenia postępowania od zakwalifikowania wykonanych nielegalnie robót w części obiektu budowlanego jako integralnie połączonych z legalnie wybudowanym obiektem lub niestanowiących takiego połączenia. Różne tryby (postępowanie legalizacyjne i postępowanie naprawcze) prowadzą do zróżnicowania pozycji inwestorów i nakładania na nich odmiennych obowiązków. Prowadzi to niekiedy do sytuacji, gdy większy zakres wykonanych przez inwestora robót budowlanych będzie skutkował korzystniejszą sytuacją tego inwestora niż w przypadku wykonania robót budowlanych ingerujących w mniejszym zakresie w istniejącą zabudowę. (abstrakt oryginalny)
EN
The performance of construction works by an investor without building permission does not deserve approval. Construction Law regulates the position of such an investor and requires the initiation of proceedings intended to firstly legalize such works and, if this is not possible, to order their demolition. One of the important elements differentiating an investor performing construction works from an investor taking up these works illegally is the obligation to impose a legalization charge before the end of the legalization proceedings. The applicable laws make the procedure for handling proceedings contingent on the qualification of illegally performed works in a part of the building as either being integrally connected with a legally erected building or not constituting such a connection. Various procedures (legalization proceedings and remedial proceedings) lead to the differentiation of the position of investors and the imposition of different obligations on them. This sometimes leads to a situation in which a larger amount of construction works performed by the investor results in a more advantageous situation for that investor than in the case of the performance of construction works interfering to a lesser extent in the existing development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Babiel T.B., Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, "Monitor Prawniczy" 2002/8.
 • Babiel T.B., Rozbieranie bez przyjemności, "Rzeczpospolita - Prawo co Dnia" 2001/5.
 • Człowiekowska J., Wartości leżące u podstaw legalizacji samowoli budowlanej [w:] Wartości w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.
 • Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Gliniecki A., Komentarz do art. 48 Prawa budowlanego [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2014.
 • Godlewski R., Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, Warszawa 2008.
 • Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.
 • Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.
 • Prawo budowlane, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.
 • Skrzydło-Niżnik I, Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.