PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 84--96
Tytuł artykułu

Techniki i metody stosowane w procedurze delimitacji obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w kontekście obowiązujących aktów prawnych

Warianty tytułu
Techniques and Methods Used in the Procedure of Delimiting Degraded Areas and Revitalization in the Context of the Applicable Regulatory Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązujące akty prawne, do których należą przede wszystkim ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, definiują nowe podejście do prowadzenia procesu rewitalizacji w gminach. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest sporządzenie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, polegającej na analizie zjawisk we wszystkich pięciu sferach wskazanych w ustawie. Na jej podstawie przeprowadza się proces delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, służący wyznaczeniu terenu odnowy przestrzeni.
Brak jasno zdefiniowanego sposobu przeprowadzania procedury wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy umożliwia stosowanie różnorodnych metod i technik delimitacyjnych.
Wykonane analizy dotyczą ośrodka wojewódzkiego - miasta Opole, dla którego przeprowadzono identyfikację obszarów o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji negatywnych zjawisk (w szczególności społecznych), bazując na obiektywnych oraz weryfikowalnych wskaźnikach.
Analiza miała na celu porównanie różnorodnych technik i metod stosowanych w procedurze delimitacji obszarów zdegradowanych, uchwycenie ich specyfiki oraz wskazanie rekomendowanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The regulatory framework, which includes the Revitalization Act of 9 October 2015 and the Guidelines for revitalization in operational programmes for 2014-2020), defines a new approach to conducting revitalization within municipalities. The first step in the revitalization process is the preparation of a diagnosis of the regeneration area, involving the analysis of the phenomena in all five areas referred to in the Act. The process of delimiting the degraded area and the regeneration area is conducted on its basis in order to designate the area of the revitalization.
The lack of clearly defined strategy for conducting the procedure of defining a degraded area and regeneration area within the municipality enables the use of various delimiting methods and techniques.
The analyses conducted apply to the centre of the voivodship - the City of Opole, where areas with an above-average concentration of negative phenomena (especially social) were identified, based on objective and verifiable indicators.
The objective of the analysis was to compare various techniques and methods used in the procedure of delimiting degraded areas, capture their specifics and indicate recommended solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków
Bibliografia
 • Birch C.P.D., Oom S.P., Beecham J.A., Rectangular and hexagonal grids used for observation, experimental and simulation in ecology, "Ecological Modelling" 2007/206.
 • Florence P.S., The statistical method in economics, London 1929.
 • Greig A., El-Haram M., Horner M., Using deprivation indices in regeneration: does the response match the diagnosis?, "Cities" 2010/6.
 • Jarczewski W., Dej M., Huculak M., Janas K., Węglowski M., Ziobrowski Z., Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach - propozycje zmian prawnych, Kraków 2013.
 • Jarczewski W., Jeżak J., System monitorowania rewitalizacji, Kraków 2010.
 • Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź 2001.
 • Markowski T., Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Warszawa 2007.
 • Muzioł-Węcławowicz A., Przykłady rewitalizacji miast, Kraków 2010.
 • Parysek J., Modele klasyfikacji w geografii, Poznań 1982.
 • Perkal J., O wskaźnikach antropogenicznych, "Przegląd Geograficzny" 1953/19.
 • Skalski K., Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium przypadków, Kraków 2006.
 • Smith T., Noble M., Noble S, Wright G., McLennan D., Plunkett E., The English Indices of Deprivation. Technical report, Department for Communities and Local Government, London 2015.
 • Wojnarowska A., Model programu rewitalizacji na poziomie lokalnym [w:] Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Kozłowski, A. Wojnarowska, Łódź 2011.
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa 2016.
 • Zuziak Z.K., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.