PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 97--108
Tytuł artykułu

Obowiązek odśnieżania chodnika przez właścicieli nieruchomości w prawie polskim - aspekty administracyjnoprawne

Warianty tytułu
The Obligation of Property Owners to Clear Snow from the Pavement under Polish Law - Administrative Law Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawać by się mogło, że problem obowiązku odśnieżania chodników jest błahy, ale co roku budzi on zainteresowanie nie tylko mediów, ale również judykatury i doktryny. Warto podjąć się szczegółowej i całościowej analizy tej tematyki, kładąc nacisk na zdefiniowanie podmiotu obowiązanego, przedmiotu obowiązku oraz jego charakteru prawnego. Szczególnej uwagi wymagają także uchwały rad gmin wykraczające w sposób nieuprawniony poza zakres delegacji ustawowej. Istotne jest także omówienie środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego, będących jedynym orężem do sprawowania skutecznego nadzoru nad wykonywaniem omawianego obowiązku. Nie może pozostać niezauważony również problem zbiegu sankcji administracyjnoprawnych z sankcjami karnymi, którego rozwiązanie budzi liczne wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
It would appear that the problem of the obligation to clear snow from pavements is trivial, but it incites interest each year, not only on the part of the media, but also the judicature and the legal doctrine. It is worth taking up a detailed and holistic analysis of this subject, emphasizing the definition of the obligor, the subject of the obligation and its legal nature. Resolutions of municipal councils that unlawfully extend beyond the scope of the statutory provisions also deserve particular attention.
It is also important to discuss the measures of enforcement in the form of a fine for the purpose of coercion and substitute enforcement, being the only weapon for effectively supervising the performance of the said obligation. Likewise, the problem of the convergence of administrative law sanctions with criminal sanctions, which gives rise to numerous doubts, cannot remain unnoticed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dziadkiewicz B., Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007.
 • Bieniek G., Marmaj Z., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Bojarski M. [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. W. Radecki, M. Bojarski, Warszawa 2016.
 • Budyn-Kulik M. [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009.
 • Habdas M., Jagoda J., Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, "Samorząd Terytorialny" 2012/11.
 • Iwański M. [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2016.
 • Jaroszyński K. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Leoński Z., Sawczyn W. [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2014.
 • Lipiński A., Glosa do uchwały SN z 25.09.1996 r., III CZP 48/96, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1997/9.
 • Lipiński A., Glosa do wyroku TK z 5.11.1997 r., K 22/97, "Przegląd Sądowy" 1998/7-8.
 • Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
 • Niczyporuk J., Zlecenie [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Radecki W., Paragraf i Środowisko. Oczyszczanie chodników, "Aura" 2000/5.
 • Radecki W., Interpretacje prawnicze. Utrzymywanie czystości i porządku nad wodą, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" 2002/2.
 • Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Rakoczy B., Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie, Warszawa 2008.
 • Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995.
 • Wawrzyniak J., Kto jest zobowiązany do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników?, "Nieruchomości" 2014/2.
 • Wołyńska L., Na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego. Kto ma czyścić chodnik, "Ekoprofit" 1997/12.
 • Zięba M., Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.