PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 109--117
Tytuł artykułu

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy a otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Obligation to Re-employ an Employee on the Basis of Article 53 § 5 of the Labour Code Compared with Open and Competitive Recruitment to Official Positions in Territorial Self-government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, przewidzianego w art. 53 § 5 Kodeksu pracy w kontekście obowiązującej na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych zasady otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze. Analizą objęto zarówno charakter prawny roszczenia z art. 53 § 5 Kodeksu pracy, jak i samą relację obowiązku pracodawcy do ponownego zatrudnienia pracownika zgłaszającego to roszczenie w odniesieniu do obowiązującego na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych naboru na stanowiska urzędnicze. Prowadzone rozważania mają praktyczny charakter, bazując w szczególności na powstałym w tym zakresie orzecznictwie sądowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to assess the obligation to re-employ an employee in the case of the termination of the employment contract without notice through the employee's fault, as provided for in Article 53 § 5 of the Labour Code in the context of the principle that is applicable under the Act on Self-Government Employees of open and competitive recruitment to official positions. The analysis encompasses both the legal nature of the claims from Article 53 § 5 of the Labour Code and the employer's obligation itself to re-employ an employee raising this claim with respect to the recruitment to an official position on the basis of the Act on Self-Government Employees. The considerations are practical, based, in particular on the line of court judgments arising in this respect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.
 • Borowicz J., Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2007/10.
 • Dubowik A., Nowe zasady naboru w służbie cywilnej a zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006/2.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Książek D., Ćwiertniak B.M., Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.
 • Lach D.E., Samol S., Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.
 • Muszalski W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Przywora B., Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w procedurze obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013/12.
 • Sadlik R., Kiedy pracownik może żądać umowy o pracę, "Służba Pracownicza" 2009/8.
 • Skwarło R., Funkcjonowanie trybu naboru na stanowiska w administracji samorządowej - podsumowanie pierwszych doświadczeń [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.
 • Skwarło R., Nabór na stanowiska urzędnicze [w:] S. Płażek, S. Sieńko-Smaga, K. Kawecki, D. Bąbiak-Kowalska, R. Skwarło, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.
 • Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.
 • Stelina J., Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013.
 • Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Warszawa 2016.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.