PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 151--163
Tytuł artykułu

Organizacja pogrzebu przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej

Warianty tytułu
Organization of a Funeral by the Municipality as Part of the Social Welfare System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja pogrzebu jest zadaniem publicznym, jego realizacja ciąży na gminie, w sytuacji gdy z prawa pochówku nie korzysta rodzina zmarłego. Sposób organizacji pogrzebu ustala gmina, działając na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o pomocy społecznej.
Uznanie organizacji pochówku za świadczenie z pomocy społecznej obliguje gminę do stosowania zasad obowiązujących w tej sferze życia publicznego, do racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz dochodzenia zwrotu wydatków na udzieloną pomoc. Aktywność gminy w tak wrażliwym obyczajowo i emocjonalnie obszarze wymaga doboru właściwych form działania, traktowania zmarłego z godnością oraz poszanowania praw jego rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
The organization of a funeral is a public task, for the performance of which the municipality is responsible if the deceased's family does not take advantage of the right of burial. The method of organizing the funeral is determined by the municipality on the basis of the Act on Cemeteries and the Burial of the Deceased and the Act on Social Welfare. The acknowledgement that the organization of a burial is a social welfare performance obligates the municipality to apply the rules in force in this sphere of public life, to rationally spend public funds and to claim reimbursement of the expenses for the welfare provided. The activity of the municipality in such a customarily and emotionally sensitive area requires the choice of the appropriate forms of action, as well as the treatment of the deceased with dignity and respect for the rights of his family. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Banaszak B., Jabłoński M. [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998 Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
 • Gardocka T., Czy zwłoki ludzkie są rzeczą i co z tego wynika? [w:] J. Kołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2015.
 • Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. 1, Warszawa 2012, LEX/el., komentarz do art. 23.
 • Krekora-Zając D., Akt donacji zwłok ludzkich (uwagi de lege lata i de lege ferenda), "Państwo i Prawo" 2017/11.
 • Maciejko W. [w:] W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Matan A. [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010.
 • Mazurkiewicz J., Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010.
 • Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2103.
 • Nitecki S., Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2012.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
 • Szpor G. [w:] C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 1999.
 • Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2002, t. 1.
 • Rejman G., Do kogo należą ludzkie zwłoki [w:] Zawłaszczenie zwłok ludzkich, red. A. Wiekluk, Kraków 1996.
 • Rybak A., Prawnokarna ochrona zwłok ludzkich, "Palestra" 2004/1-2.
 • Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011.
 • Sobańska D., Rozwiązania polskie w sprawie pochówku, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/3.
 • Szpunar A., Ochrona prawna kultu osoby zmarłej, "Palestra" 1978/8.
 • Wypych-Żywicka A., Kontrowersje wokół regulacji zasiłku pogrzebowego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2016, t. XXXVI.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.