PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 1 Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems | 63--79
Tytuł artykułu

Czynniki zmian produktywności w sekcjach działalności gospodarczej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Factors of Productivity Dynamics in Sections of Economic Activity in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja rodzajów działalności gospodarczej w Polsce o najwyższej dynamice produktywności oraz określenie źródeł tej dynamiki. Weryfikacji empirycznej poddaje się tezę o wyłanianiu się jednostek wiodących w sferze usług bazujących na wykorzystaniu wiedzy. W opracowaniu dokonuje się dekompozycji zmian produktywności z uwzględnieniem postępu technologicznego oraz efektywności technicznej. Ponadto porównuje się zmiany ogólnej produktywności, jak i produktywności poszczególnych nakładów: pracy prostej, kapitału fizycznego oraz kapitału ludzkiego, w ten sposób poszukując źródeł czynnikowych dynamiki rozwoju. Prezentowane badania dotyczą lat 2008-2016, a więc okresu ujawniania się i przełamywania ogólnoświatowych zjawisk kryzysowych. Realizację zadań badawczych oparto na zastosowaniu indeksu Malmquista i jego dekompozycji. Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzić obecność tendencji do rozwoju usługowej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Za współczesne jednostki motoryczne w kraju należy uznać sekcje: informacyjną, finansową, a także usługi profesjonalne. Identyfikacja tych sekcji jako charakteryzujących się korzystnymi zmianami produktywności i postępem technologicznym daje podstawy do kierunkowania polityki strukturalnej zapewniającej przyspieszenie tempa procesów wzrostowych. Ponadto zestawienie dynamiki produktywności poszczególnych czynników wytwórczych i jej dekompozycja pozwalają wskazać, że obecny etap zmian struktury wykorzystania zasobów produkcyjnych w Polsce przyjmuje raczej charakter ekstensywnego rozszerzania skali wykorzystania wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the types of economic activity in Poland that achieved the highest productivity dynamics, as well as to specify sources of the changes. It is empirically verified if the growth poles appear in a sphere of knowledge-based services. Decomposition of productivity changes into technological change and efficiency change is presented in the paper. Moreover, there are compared changes in total factor productivity, as well as changes in productivity of specified factors: labour, physical capital, and human capital and thus factoral sources of developmental dynamics are searched for. The presented research covers the period 2008-2016, that is specified by the appearance and breaking down the world economic crisis. To fulfil the research tasks the Malmquist index and its decomposition were used. The research results allow to confirm tendencies into a service knowledge-based economy's development in Poland. As modern growth poles should be recognised the following sections: information and communication; financial and insurance activities; professional, scientific and technical activities. Specifying such sections as those with favourable productivity changes and technological progress creates some basis to direct structural policy to accelerate economic growth. Moreover, comparison of productivity dynamics of productive factors and its decomposition allows to conclude that a modern phase of changes in a structure of productive factors' usage in Poland takes a form of extensive widening a range of knowledge use.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Ahmed, E.M., Krishnasamy, G. (2013). Human Capital Investment to Achieve Knowledge-Based Economy in ASEAN5: DEA Applications. J Knowl Econ, 4, 331-342. DOI: 10.1007/s13132- 011-0059-2
 • Badunenko, O., Romero-Ávila, D. (2015). Productivity Growth across Industries and Regions: A Production-Frontier Approach Applied to the Spanish Case. Pozyskano z: http://www.alde. es/fotosbd/120620151100331636.pdf
 • Bassem, B.S. (2014). Total factor productivity change of MENA microfinance institutions: A Malmquist productivity index approach. Economic Modelling, 39, 182-189. DOI: 10.1016/j. econmod.2014.02.035
 • Chou, Y.-Ch., Shao, B.B.M. (2014). Total factor productivity growth in information technology services industries: A multi-theoretical perspective. Decision Support Systems, 62, 106-118. DOI: 10.1016/j.dss.2014.03.009
 • Clark, C. (1940). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan And Co. Limited.
 • Coelli, T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Paper, 96/08, 1-49.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2011). Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modeu DEA. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3322, 273-284.
 • Diewert, W.E. (2015). Decompositions of productivity growth into sectoral effects. Journal of Productivity Analysis, 43, 367-387. DOI: 10.1007/s11123-014-0392-0
 • Eurostat (2018, 28 sierpnia). Baza danych statystycznych. National accounts employment data by industry (up to NACE A*64) [nama_10_a64_e]. National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64) [nama_10_a64]. Employed HRST by category, age and NACE Rev. 2 activity (from 2008 onwards) [hrst_st_nsec2]. Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/ data/database
 • Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review, 84(1), 66-83.
 • Fisher, A.G.B. (1935). The Clash of Progress and Security. London: Macmillan.
 • Fura, B. (2017). Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 47/2, 41-53. DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-04
 • Gitto, S., Mancuso, P. (2015). The contribution of physical and human capital accumulation to Italian regional growth: a nonparametric perspective. Journal of Productivity Analysis, 43, 1-12. DOI: 10.1007/s11123-013-0362-y
 • Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kaasa, A. (2016). Social Capital, Institutional Quality and Productivity: Evidence from European Regions. Economics and Sociology, 9(4), 11-26. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/1
 • Margaritis, D., Färe, R., Grosskopf, Sh. (2007). Productivity, convergence and policy: a study of OECD countries and industries. Journal of Productivity Analysis, 28, 87-105. DOI: 10.1007/ s11123-007-0044-
 • Murray, A. (2016). Partial versus Total Factor Productivity Measures: An Assessment of their Strengths and Weaknesses. International Productivity Monitor, 31, 113-126.
 • Silva, E.G., Teixeira, A.A.C. (2008). Surveying Structural Change: Seminal Contributions and a Bibliometric Account. Structural Change and Economic Dynamics, 19, 273-300. DOI: 10.1016/j.strueco.2008.02.001
 • Tanase, I., Tidor, A. (2012). Efficiency Progress and Productivity Change in Romania Machinery Industry 2001-2010. Procedia Economics and Finance, 3, 1055-1062. DOI: 10.1016/S2212- 5671(12)00273-0
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.