PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 4 | 131--140
Tytuł artykułu

Knowledge Management Models : State of the Art

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modele zarządzania wiedzą - przegląd
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
n this article knowledge management models are classified into the following groups: 1. Resource models. 1.1. Holistic models. 1.2. Pyramidal models. 2. Process models. 2.1. Knowledge value chain models. 2.2. Branch models of organizational processes. 2.3. Spiral models. 3. Knowledge creation models. 4. Semantic models. As the summary the operationalization of knowledge management models is presented. (original abstract)
W artykule dokonano klasyfikacji modeli zarządzania wiedzą według następującego układu: 1. Modele zasobowe (modele holistyczne, modele piramidalne), 2. Modele procesowe (modele łańcucha wartości wiedzy, modele gałęziowe procesów organizacyjnych, modele spiralne), 3. Modele kreacji wiedzy, 4. Modele semantyczne. W zakończeniu artykułu przedstawiono różne podejścia do operacjonalizacji modeli zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
131--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Ackoff, R. 1989. "From Data to Wisdom." Journal of Applied System Analysis (16): 3-9.
 • Akerkar, R.A., and P.S. Sajja. 2010. Knowledge-Based Systems. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett.
 • Andreasik, J., A. Ciebiera, and S. Umpirowicz. 2010. "ControlSem - Distributed Decision Support System Based on Semantic Web Technologies for the Analysis of the Medical Procedures." In 3rd International Conference on Human System Interaction, edited by T. Pardela and B. Wilamowski, 54-58. New York, NY: IEEE.
 • Andreasik, J., A. Ciebiera, and S. Umpirowicz. 2011. "A Semantic Web Technologies-Based System for Controlling the Correctness of Medical Procedures in Polish National Health Fund." In KMIS 2011. Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, edited by J. Filipe and K. Liu, 331-336. Setubal, Portugal: Insticc-Inst Syst Technologies Information Control & Communication.
 • Arduin, P.E., C. Rosenthal-Sabroux, and M. Grundstein. 2014. "Considering Tacit Knowledge When Bridging Knowledge Management and Information Systems for Collaborative Decision-Making." In Information Systems for Knowledge Management, edited by I. Saad, C. Rosenthal-Sabroux and F. Gargouri, 131-158. London-Hoboken, NJ: ISTE Ltd; John Wiley & Sons, Inc.
 • Burke, R. 2001. "Knowledge-Based Recommender Systems." In Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 69 suppl. 32, edited by A. Kent and C.M. Hall, 180-201. New York - Basel: Marcel Dekker, Inc.
 • Cahyaningsih, E., D.I. Sensuse, A.M. Arymurthy, and W.C. Wibowo. 2017. "NUSANTARA: a New Model of Knowledge Management in Government Human Capital Management." Procedia Computer Science 124: 61-68. doi: 10.1016/j.procs.2017.12.130.
 • Cairo, O., and S. Guardati. 2012. "The KAMET II Methodology: Knowledge Acquisition, Knowledge Modeling and Knowledge Generation." Expert Systems with Applications 39 (9): 8108-8114. doi: 10.1016/j.eswa.2012.01.155.
 • Carlucci, D., B. Marr, and G. Schiuma. 2004. "The Knowledge Value Chain. How Intellectual Capital Impacts on Business Performance." International Journal of Technology Management 27 (6-7): 575-590. doi: 10.1504/Ijtm.2004.004903.
 • Cordova, F.M., C.A. Duran, and R. Galindo. 2015. "The Chilean Medium-sized Port Companies in Knowledge Management: Diagnosis, Challenges and Trends." Procedia Computer Science 55: 1133-1142.
 • Di Iorio, A., and D. Rossi. 2018. "Capturing and Managing Knowledge Using Social Software and Semantic Web Technologies." Information Sciences 432: 1-21. doi: 10.1016/j.ins.2017.12.009.
 • Drewniak, R. 2016. "Model of the Knowledge Value Chain in Strategic Alliances: Conditions of the Knowledge Flow between Companies." Global Management Journal 8 (1): 116-124.
 • Dudek, A. 2017. "Ontologia wiedzy ukrytej dla działu serwisowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym." Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 11 (16): 7-28.
 • Ermine, J.-L. 2005. A Theoretical and Formal Model for Knowledge Management Systems. Paper read at 2nd International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management (ICICKM 2005), at Dubai, United Arab Emirates.
 • Ermine, J.-L. 2018. Knowledge Management. The Creative Loop. Innovation, entrepreneurship, management series Innovation and technology set. London-Hoboken, NJ: ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
 • Evans, M., K. Dalkir, and C. Bidian. 2014. "A Holistic View of the Knowledge Life Cycle: the Knowledge Management Cycle (KMC) Model." The Electronic Journal of Knowledge Management 12 (2): 85-94.
 • Flaszewska, S. 2016. Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Florek, J., and A. Barczak. 2004. "Procesy informacyjno-decyzyjne w eksploatacji obiektów technicznych." Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (1/2): 31-41.
 • Goczyła, K. 2011. Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.
 • Grudzewski, W.M., and I.K. Hejduk. 2004. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: "Difin."
 • Hejduk, I., and P. Tomczyk. 2015. "Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits." Procedia Manufacturing 3: 395-401. doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.184.
 • Holsapple, C.W., and M. Singh. 2001. "The Knowledge Chain Model. Activities for Competitiveness." Expert Systems with Applications 20 (1): 77-98. doi: 10.1016/S0957-4174(00)00050-6.
 • Jashapara, A. 2006. Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Translated by J. Sawicki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jennex, M.E., and S.E. Bartczak. 2013. "A Revised Knowledge Pyramid." International Journal of Knowledge Management 9 (3): 19-30. doi: 10.4018/ijkm.2013070102.
 • "Knowledge Management Tools and Techniques Manual." 2010. Edited by R. Young. Tokyo: Asian Productivity Organization. http://www.kmbestpractices.com/uploads/5/2/7/0/5270671/km_tools__techniques_manual.pdf.
 • Kor, B. 2017. "Revealing Trends in Knowledge Management Research: from 2010 to 2015." Istanbul University Journal of the School of Business 46 (Special Issue): 18-30.
 • Koźmiński, A.K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krenz, P., S.-V. Basmer, S. Buxbaum-Conradi, and J.P. Wulfsberg. 2014. "Hamburg Model of Knowledge Management." In Enabling Manufacturing Competitiveness and Economic Sustainability. Proceedings of the 5th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2013), Munich, Germany, October 6th-9th, 2013, edited by M.F. Zaeh, 389-394. Cham - Heidelberg - New York - Dordrecht - London: Springer.
 • Lee, M.R., and T.T. Chen. 2012. "Revealing Research Themes and Trends in Knowledge Management: from 1995 to 2010." Knowledge-Based Systems 28: 47-58. doi: 10.1016/j.knosys.2011.11.016.
 • Maheshwarkar, M., and N. Sohani. 2014. "A State-of-Art Review on Basic Issues on Knowledge Management." Management Science Letters 4 (12): 2457-2468.
 • Nakamori, Y., A.P. Wierzbicki, and Z.C. Zhu. 2011. "A Theory of Knowledge Construction Systems." Systems Research and Behavioral Science 28 (1): 15-39. doi: 10.1002/sres.1046.
 • Nonaka, I., and H. Takeuchi. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Translated by E. Nalewajko. Euromanagement. Warszawa: "Poltext."
 • Oinas-Kukkonen, H. 2005. Towards Evaluating Knowledge Management through the 7C Model. Paper read at 12th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE2005), 2005.09.29-30, at Turku, Finland.
 • Oztemel, E., S. Arslankaya, and T. KorkusuzPolat. 2011. "Enterprise Knowledge Management Model (EKMM) in Strategic Enterprise Resource Management (SERM)." Procedia - Social and Behavioral Sciences 24: 870-879. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.09.134.
 • Pawłowski, J., and M. Bick. 2012. "The Global Knowledge Management Framework: towards a Theory for Knowledge Management in Globally Distributed Settings." Electronic Journal of Knowledge Management 10 (1): 92-108.
 • Popper, K.R. 2002. Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Translated by A. Chmielewski. 2nd ed. Biblioteka Współczesnych Filozofów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Porter, M.E. 1985. Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York - London: Free Press; Collier Macmillan.
 • Quintana-Amate, S., P. Bermell-Garcia, A. Tiwari, and C.J. Turner. 2017. "A New Knowledge Sourcing Framework for Knowledge-Based Engineering: an Aerospace Industry Case Study." Computers & Industrial Engineering 104: 35-50. doi: 10.1016/j.cie.2016.12.013.
 • Ramy, A., J. Floody, M.A.F. Ragab, and A. Arisha. 2018. "A Scientometric Analysis of Knowledge Management Research and Practice literature: 2003-2015." Knowledge Management Research & Practice 16 (1): 66-77. doi: 10.1080/14778238.2017.1405776.
 • Rao, S.S., and A. Nayak. 2017. "Enterprise Ontology Model for Tacit Knowledge Externalization in Socio-Technical Enterprises." Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management 12: 99-124.
 • Rozkosz, E.A. 2017. "Teoria Etienne'a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych." Forum Oświatowe 29 (1(57)): 97-128.
 • Shongwe, M.M. 2016. "An Analysis of Knowledge Management Lifecycle Frameworks: towards a Unified Framework." The Electronic Journal of Knowledge Management 14 (3): 140-153.
 • Soniewicki, M. 2017. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Warszawa: "Difin."
 • Sopińska, A. 2014. "Wiedza i kapitał intelektualny w nowych typach organizacji - w organizacjach sieciowych." In Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wiodące orientacje, edited by J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha and E. Tabaszewska-Zajbert, 788-798. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Sopińska, A., and P. Wachowiak. 2006. "Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie." E-Mentor (2): 55-59.
 • Staab, S., and R. Studer. eds. 2009. Handbook on Ontologies. 2nd ed. International Handbooks on Information Systems. Berlin: Springer.
 • Stefanowicz, B. 2013. Informacja, wiedza, mądrość. Biblioteka "Wiadomości Statystycznych." Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Szpyrka, M. 2008. Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych. Inżynieria Oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Sztangret, I. 2015. "Holistyczny model zarządzania wiedza marketingową na przykładzie sektora IT." Logistyka 2 (74 CD2): 1593-1601.
 • Sztangret, I. 2016. Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych. Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczego.
 • Torraco, R.J. 2000. "A Theory of Knowledge Management." Advances in Developing Human Resources 2 (1): 38-62. doi: 10.1177/152342230000200105.
 • Toszewska-Czerniej, W. 2015. "Knowledge Management Model." Polish Journal of Management Studies 12 (2): 180-190.
 • Wang, C.L., and P.K. Ahmed. 2005. "The Knowledge Value Chain: a Pragmatic Knowledge Implementation Network." Handbook of Business Strategy 6 (1): 321-326. doi: 10.1108/08944310510558115.
 • Wang, P., F.W. Zhu, H.Y. Song, J.H. Hou, and J.L. Zhang. 2018. "Visualizing the Academic Discipline of Knowledge Management." Sustainability 10 (3): 1-28. doi: 10.3390/su10030682.
 • Wierzbicki, A.P. 2007. "Modelling as a Way of Organising Knowledge." European Journal of Operational Research 176 (1): 610-635. doi: 10.1016/j.ejor.2005.08.018.
 • Wierzbicki, A.P., and Y. Nakamori. 2007. "Knowledge Sciences and Nanatsudaki: a New Model of Knowledge Creation Processes." Journal of Systems Science and Systems Engineering 16 (1): 2-21. doi: 10.1007/s11518-007-5036-8.
 • Wong, K.Y., L.P. Tan, C.S. Lee, and W.P. Wong. 2015. "Knowledge Management Performance Measurement: Measures, Approaches, Trends and Future Directions." Information Development 31 (3): 239-257. doi: 10.1177/0266666913513278.
 • Zaraté, P., and S. Liu. 2016. "A New Trend for Knowledge-Based Decision Support Systems Design." International Journal of Information and Decision Sciences 8 (3): 305-324. doi: 10.1504/IJIDS.2016.078586.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. 2014. "Optymalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej." Informatyka Ekonomiczna (1): 91-100.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. 2015a. "Structuring Knowledge Management - Classical Theory, Strategic Initiation and Operational Knowledge Management (part I)." Foundations of Management 7 (1): 253-266. doi: 10.1515/fman-2015-0041.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. 2015b. "Structuring Knowledge Management - Levels, Resources And Efficiency Areas Of Knowledge Management (part II)." Foundations of Management 7 (1): 267-278. doi: 10.1515/fman-2015-0041.
 • Zhao, J.Y., P.O. de Pablos, and Z.Y. Qi. 2012. "Enterprise Knowledge Management Model Based on China's Practice and Case Study." Computers in Human Behavior 28 (2): 324-330. doi: 10.1016/j.chb.2011.10.001.
 • Zins, C. 2007. "Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and Knowledge." Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (4): 479-493. doi: 10.1002/asi.20508.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.