PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 1 Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems | 117--129
Tytuł artykułu

Sektory gospodarcze w badaniach odporności ekonomicznej regionów

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Sectors in the Research of Economic Resilience of Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na skutek kryzysu finansowego, a następnie gospodarczego koncepcja odporności ekonomicznej regionów znalazła się w zainteresowaniu wielu badaczy na świecie. Pomimo upływu wielu lat od kryzysu nadal analizuje się jego wpływ na sektor produkcyjny i usługowy regionów. Celem artykułu jest przegląd koncepcji odporności regionalnej i wskazanie prawidłowości dotyczących odporności sektorów gospodarczych na kryzysy. Dokonano gruntownej kwerendy literatury międzynarodowej, uwzględniając różne kategorie regionów oraz znaczenie sektorów gospodarczych dla odporności regionów. Na podstawie przeglądu literatury można wskazać, że uwzględniane są trzy interpretacje odporności regionalnej: inżynieryjna, ekologiczna i ewolucyjna. Kluczowe dla odporności gospodarczej są: polityka makroekonomiczna, stopień specjalizacji produkcyjnej, silne powiązania wewnątrz sektorów przemysłowych oraz dywersyfikacja gospodarek regionalnych. Badania wskazują także, że regiony metropolitalne, pomimo znaczącego rozwoju sektora finansowego, oraz regiony otwarte na eksport w krótkim okresie nie są odporne na szoki gospodarcze, lecz są na nie odporne w długim horyzoncie czasowym. Peryferyjne regiony rolnicze słabo powiązane z gospodarką światową oraz regiony o ponadprzeciętnym zatrudnieniu w sektorze publicznym są odporne w krótkim okresie i zależą od polityk centralnych.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the financial crisis and subsequently the economic crisis, the concept of economic resilience of the regions has become the interest of many researchers in the world. Although many years have passed since the crisis, its impact on the production and services sector of regions is still being analysed. The aim of the article is to review the concept of regional resilience and indication of regularities concerning resilience of economic sectors to crises. A review of international literature has been made, taking into account the different categories of regions and the importance of economic sectors for resilience of regions. Based on the literature review, it can be pointed out that three interpretations of regional resilience are taken into account: engineering, ecological and evolutionary. The key to economic resilience are macroeconomic policy, the degree of production specialisation, strong interconnections within industrial sectors and the diversification of regional economies. Research also indicates that metropolitan regions, despite the significant development of the financial sector and regions open to export, are vulnerable to economic shocks in the short term, but are resilient in the long-run. Peripheral agricultural regions poorly linked to the global economy and regions with above-average employment in the public sector are resilient in the short term and depend on central policies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Aalbers, M. (2009). Geographies of the financial crisis. Area, 41, 34-42. DOI: 10.1111/j. 1475-4762.2008.00877.x
 • Angulo, A.M., Mur, J., Trívez, F.J. (2018). Measuring resilience to economic shocks: an application to Spain. The Annals of Regional Science, 60(2), 349-373.
 • Balland, P.A., Rigby, D., Boschma, R. (2015). The technological resilience of US cities. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(2), 167-184. DOI: 10.1093/cjres/rsv007
 • Boschma, R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. Regional Studies, 49(5), 733-751. DOI: 10.1080/00343404.2014.959481
 • Boschma, R., Minondo, A., Navarro, M. (2013). The emergence of new industries at the regional level in Spain: a proximity approach based on product relatedness. Economic Geography, 89(1), 29-51.
 • Brakman, S., Garretsen, H., van Marrewijk, C. (2015). Regional resilience across Europe: On urbanisation and the initial impact of the Great Recession. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(2), 225-240. DOI: 10.1093/cjres/rsv005
 • Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247. DOI: 10.1080/13600810903089893
 • Bristow, G., Healy, A. (2015). Crisis response, choice and resilience: Insights from complexity thinking. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(2), 241-256. DOI: 10.1093/ cjres/rsv002
 • Bristow, G., Healy, A., Norris, L., Kafkalas, G., Kakderi, C., Swash, A., Carey, H., Sagan, I., Masik, G., Wink, R., Kirchner, L., Koch, F., Speda, D., Sensier, M., Harding, A., Espenberg, K., Sepp, V., Varblane, U. (2014). Economic crisis: Resilience of regions (final report ECR2). Luksemburg: ESPON Applied Research.
 • Cainelli, G., Ganau, R., Modica, M. (2018). Industrial relatedness and regional resilience in the European Union. Papers in Regional Science, 1-24. DOI: 10.1111/pirs.12377
 • Capello, R., Caragliu, A., Fratesi, U. (2015). Spatial heterogeneity in the costs of the economic crisis in Europe: Are cities sources of regional resilience? Journal of Economic Geography, 15(5), 951-972. DOI: 10.1093/jeg/lbu053
 • Castaldi, C., Frenken, K., Los, B. (2015). Related variety, unrelated variety and technological breakthroughs: An analysis of US state-level patenting. Regional Studies, 49(5), 767-781. DOI: 10.1080/00343404.2014.940305
 • Chapple, K., Lester, T. (2010). The resilient regional labour market? The US case. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 85-104. DOI: 10.1093/cjres/rsp031
 • Christopherson, S., Martin, R., Sunley, P., Tyler, P. (2014). Re-industrialising regions: Rebuilding the manufacturing economy? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 7(3), 351- 358. DOI: 10.1093/cjres/rsu023
 • Christopherson, S., Michie, J., Tyler, P. (2010). Regional resilience: Theoretical and empirical perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 3-10. DOI: 10.1093/ cjres/rsq004
 • Cox, E., Schmuecker, K. (2010). Well North of fair: The implications of the spending review for the North of England. Newcastle-upon-Tyne: IPPR North.
 • Crescenzi, R., Luca, D., Milio, S. (2016). The geography of the economic crisis in Europe: National macroeconomic conditions, regional structural factors and short-term economic performance. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1), 13-32. DOI: 10.1093/cjres/ rsv031
 • Cuadrado-Roura, J.R., Maroto, A. (2016). Unbalanced regional resilience to the economic crisis in SpaIn A tale of specialisation and productivity. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1), 153-178. DOI: 10.1093/cjres/rsv034
 • Davies, S. (2011). Regional resilience in the 2008-2010 downturn: Comparative evidence from European countries. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4(3), 369-382. DOI: 10.1093/cjres/rsr019
 • Di Caro, P. (2014). Recessions, recoveries and regional resilience: Evidence on Italy. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(2), 273-291. DOI: 10.1093/cjres/rsu029
 • Di Caro, P. (2017). Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions. Papers in Regional Science, 96(1), 93-113. DOI: 10.1111/pirs.12168
 • Diodato, D., Weterings, A. (2015). The resilience of regional labour markets to economic shocks: Exploring the role of interactions among firms and workers. Journal of Economic Geography, 15(1), 723-742. DOI: 10.1093/jeg/lbu030
 • Dominiak, J., Rachwał, T. (2016). Chief development tendencies, structural changes and innovativeness of the industrial and service sectors in Poland. Quaestiones Geographicae, 35(4), 161-169. DOI: 10.1515/quageo-2016-0034
 • Doran, J. Fingleton, B. (2018). US Metropolitan Area Resilience: Insights from dynamic spatial panel estimation. Environment and Planning A: Economy and Space, 50(1), 111-132. DOI: 10.1177/0308518X17736067
 • Essletzbichler, J. (2007). Diversity, stability and regional growth in the United States, 1975-2002, W: K. Frenken (red.). Applied Evolutionary Economics and Economic Geography, Cheltenham: Edward Edgar, 203-299.
 • European Commission (2009). Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. European Economy, 7. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Fingleton, B., Garretsen, H., Martin, R. (2012). Recessionary shocks and regional employment: Evidence on the resilience of U.K. regions. Journal of Regional Science, 52(1), 109-133. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00755.x
 • Foster, K. (2007). A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience. Building Resilient Regions Network, Berkeley: University of California, working paper 8.
 • Fratesi, U., Rodríguez-Pose, A. (2016). The crisis and regional employment in Europe: What role for sheltered economies? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1), 33-57. DOI: 10.1093/cjres/rsv032
 • French, S., Leyshon, A., Thrift, N. (2009). A very geographical crisis: The making and breaking of the 2007-2008 financial crisis. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2(2), 287-302. DOI: 10.1093/cjres/rsp013
 • Frenken, K., van Oort, F., Verburg, T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional Studies, 41(5), 685-697. DOI: 10.1080/00343400601120296
 • Giannakis, E., Bruggeman, A. (2015). Economic crisis and regional resilience: Evidence from Greece. Papers in Regional Science, 96(3), 451-476. DOI: 10.1111/pirs.12206
 • Giannakis, E., Bruggeman A. (2017). Determinants of regional resilience to economic crisis: a European perspective. European Planning Studies, 25(8), 1394-1415. DOI: 10.1080/09654313.2017.1319464
 • Gorzelak, G., Goh, C.C. (2010). Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hadjimichalis, C., Hudson, R. (2014). Contemporary crisis across Europe and the crisis in regional development theories. Regional Studies, 48(1), 208-218. DOI: 10.1080/00343404.2013.834044
 • Holm, J.R., Østergaard, C.R. (2015). Regional Employment Growth, Shocks and Regional Industrial Resilience: A Quantitative Analysis of the Danish ICT Sector. Regional Studies, 49(1), 95-112. DOI: 10.1080/00343404.2013.787159
 • Hudson, R. (2010). Resilient regions in an uncertain world: wishful thinking or a practical reality? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 11-25. DOI: 10.1093/cjres/rsp026
 • Kakderi, C., Tasopoulou, A. (2017). Regional economic resilience: the role of national and regional policies. European Planning Studies, 25(8), 1435-1453. DOI: 10.1080/09654313.2017.1322041
 • Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12(1), 1-32. DOI: 10.1093/jeg/lbr019
 • Martin, R., Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1-42. DOI: 10.1093/jeg/lbu015
 • Masik, G. (2016). Economic resilience: the case of Poland and certain European regions. Geographia Polonica, 89(4), 457-471. DOI: 10.7163/GPol.0068
 • Masik, G. (2018). An agency perspective of resilience: the case of Pomorskie region. European Planning Studies, 26(5), 1060-1077. DOI: 10.1080/09654313.2018.1436700
 • Neffke, F., Henning, M. (2013). Skill-relatedness and firm diversification. Strategic Management Journal, 34(3), 297-316. DOI: 10.1002/smj.2014
 • Neffke, F., Henning, M., Boschma, R. (2011). How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions. Economic Geography, 87(3), 237-265.
 • Nyström, K. (2018). Regional resilience to displacements. Regional Studies, 52(1), 4-22. DOI: 10.1080/00343404.2016.1262944
 • Palaskas, T., Psycharis, Y., Rovolis, A., Stoforos, C. (2015). The asymmetrical impact of the economic crisis on unemployment and welfare in Greek urban economies. Journal of Economic Geography, 15(5), 973-1007. DOI: 10.1093/jeg/lbv027
 • Pavlínek, P., Ženka, J. (2010). The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(3) 349-365. DOI: 10.1093/cjres/rsq026
 • Pendall, R., Foster, K., Cowell, M. (2010). Resilience and regions: building understanding of the metaphor. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 71-84. DOI: 10.1093/ cjres/rsp028
 • Pike, A., Dawley, S., Tomaney, J. (2010). Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 59-70. DOI: 10.1093/cjres/rsq001
 • Psycharis, Y., Kallioras, D., Pantazis, P. (2014). Economic crisis and regional resilience: Detecting the "geographical footprint"of economic crisis in Greece. Regional Science Policy & Practice, 6(2), 121-141. DOI: 10.1111/rsp3.12032
 • Ray, M., MacLachlan, I., Lamarche, R., Srinath, K.P. (2017). Economic shock and regional resilience: Continuity and change in Canada's regional employment structure, 1987-2012. Environment and Planning A, 49(4), 952-973. DOI: 10.1177/0308518X16681788
 • Salvati, L., Carlucci, M., Venanzoni, G. (2017). Recession, resilience, local labour markets: Wealthier is better? Letters in Spatial and Resource Sciences, 10(2), 177-204. DOI: 10.1007/ s12076-016-0180-8
 • Saviotti, P.P., Pyka, A.J. (2004). Economic development by the creation of new sectors. Journal of Evolutionary Economics, 14(1), 1-35. DOI: 10.1007/s00191-003-0179-3
 • Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27-43. DOI: 10.1093/cjres/ rsp029
 • Swanstrom, T. (2008). Regional Resilience: A Critical Examination of the Ecological Framework. Building Resilient Regions Network, Berkeley: University of California, working paper No. 7.
 • Tomaney, J., Pike, A., Rodríguez-Pose, A. (2010). Local and regional development in times of crisis. Environment and Planning A, 42, 771-779. DOI: 10.1068/a43101
 • Tupy, I.S., Crocco, M., Silva, F.F. (2018). Resiliência e impactos regionais de crises financeiras: uma análise para os estados brasileiros - 2007/2008. Economia e Sociedade, 27(2), 607-636. DOI: 10.1590/1982-3533.2017v27n2art9
 • Wink, R., Kirchner, L., Koch, F., Speda, D. (2016). There are Many Roads to Reindustrialization and Resilience: Place-based Approaches in Three German Urban Regions. European Planning Studies, 24(3), 463-488. DOI: 10.1080/09654313.2015.1046370
 • Xiao, J., Boschma, R., Andersson, M. (2017). Resilience in the European Union: The effect of the 2008 crisis on the ability of regions in Europe to develop new industrial specializations. Industrial and Corporate Change, 27(1), 15-47. DOI: 10.1093/icc/dtx023
 • Ženka, J., Pavlík, A., Slach, O. (2017). Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. GeoScape, 11(1), 25-40. DOI: 10.1515/geosc-2017-0003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.