PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 3, cz. 1 | 67--81
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju innowacji w systemie opieki zdrowotnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Innovation Development in the Health Care System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, typologii i kierunków rozwoju innowacji, w szczególności w obszarze e-zdrowia oraz uwarunkowań (barier i wyzwań) innowacyjności w opiece zdrowotnej. W obliczu rozwoju technologicznego, przemian społecznych, demograficznych, ekonomicznych, systemy opieki zdrowotnej stają wobec konieczności dokonywania znaczących zmian. Wiodącym kierunkiem rozwoju innowacji jest kształtowanie inteligentnej opieki zdrowotnej, opartej na technologiach cyfrowych i ukierunkowanej na dostarczanie skumulowanej wartości w odniesieniu do wszystkich interesariuszy systemu. Rozwijanie zdolności i gotowości do tworzenia i wdrażania innowacji na poziomie systemowym, instytucjonalnym i jednostkowych staje się podstawowym wyzwaniem w procesie usprawniania systemu, dążeniu do zapewnienia dostępnej i efektywnej opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the essence, typology and directions of innovation development, in particular in the area of e-health, and determinants (barriers and challenges) of innovation in healthcare. In the face of technological development, social change, demographic and economic changes, health care systems face the necessity of making significant changes. The leading direction of innovation development is the shaping of intelligent healthcare, based on digital technologies and aimed at providing cumulative value to all stakeholders of the system. Developing the ability and readiness to create and implement innovations at the system, institutional and individual level becomes the basic challenge in the process of improving the system, striving to provide accessible and effective healthcare. (original abstract)
Rocznik
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
autor
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Bibliografia
 • Bridges J., Fitzgerald L., Meyer J. (2007), New Workforce Roles in Health Care Exploring the Longerterm, Journey of Organisational Innovations, "Journal of Health Organization and Management", Vol. 21, No. 4/5.
 • Chin W.W., Hamermesh R.G., Huckman R.S., McNeil B.J., Newhouse J.P. (2012), 5 Imperatives for Addressing Healthcare's Innovation Challenge, Harvard Business School, http://www.hbs.edu/healthcare/Documents/Forum-on-Healthcare--Innovation-5-Imperatives.pdf, dostęp: 22.04.2018.
 • Deloitt (2018), Raport "2018 Global health care outlook - The evolution of smart health care", https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/sektor-ochrony-zdrowia-2018-ochrona-zdrowia-wydatki.html, dostęp: 10.03.2018.
 • Deloitte (2015), Raport: Nowe technologie w ochronie zdrowia. Ochrona zdrowia - ogólnoświatowe trendy i wyzwania, czerwiec, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/mobile-health-IP1.html, dostęp: 11.03.2018.
 • Drucker P. (1962), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Głód G., Głód W. (2014). Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", nr 183, "Innowacyjność współczesnych organizacji", cz. 1, "Koncepcje i modele", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Jończyk J. (2013), Istota innowacji w publicznych szpitalach, w: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, "Studia Ekonomiczne", nr 169/14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Karniej P., Kęsy M., Stępniewski J. (2011), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2014), Zielona księga w sprawie mobilnego zdrowia ("mHealth"), Bruksela, 10.04.2014.
 • Komisja Europejska (2018), https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_pl, dostęp: 22.03.2018.
 • Konkluzje Rady w sprawie zdrowia w społeczeństwie cyfrowym - dokonywanie postępów w zakresie innowacji w dziedzinie zdrowia wykorzystujących potencjał danych (2017), Informacje Instytucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 21.12.2017.
 • Lee Sang M., Lee DonHee, Schniederjans M.J. (2011), Supply chain innovation and organizational performance in the healthcare industry, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 31, No. 11.
 • Lewandowski R., Kożuch A., Sasak J. (2018), Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mądrala A. (red.) (2013), System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reformy, Akademia Zdrowia 2030, Warszawa.
 • Małkowska M.A. (2014), Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1(39).
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • OECD (2017), State of Health in the EU Polska Profil systemu ochrony zdrowia, OECD, European Observatory on Health Systems and Policies i Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_poland_polish.pdf, dostęp: 1.03.2018.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, Warszawa.
 • Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 - Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 6.12.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0736&from=PL, dostęp: 10.03.2018.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Wydanie trzecie, OECD/EUROSTAT, Warszawa.
 • PWC (2016), https://www.pwc.pl/pl/media/2016/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.html, dostęp: 4.03.2018.
 • Sznyk A., Karasek J. (red.) (2016), Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Wyzwania, bariery, problemy i rekomendacje, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa.
 • Thakur R., H.Y. Hsu S., Fontenot G. (2012), Innovation in healthcare: Issues and future trends, "Journal of Business Research", Vol. 65, No. 4.
 • Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017 (2017), PwC Polska Sp. z o.o. https://www.pwc.pl/pl/pdf/9-trendow-w-ochronie-zdrowia-2017-pwc.pdf, dostęp: 12.04.2018.
 • WHO (2000), Health systems: improving performance, The World Health Report 2000, WHO.
 • WHO (2010), TELEMEDICINE Opportunities and developments in Member States Report on the second global survey on eHealth Global Observatory for eHealth series - Volume 2, http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf, dostęp: 8.03.2018.
 • WHO (2018), http://www.who.int/topics/health_systems/en/, dostęp: 22.03.2018.
 • Wysocki M.J., Miller M. (2003), Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny", t. 57, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.