PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 18--26
Tytuł artykułu

Application of LCA Environmental Management Technique in Design of Technological Innovations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie techniki zarządzania środowiskowego LCA w projektowaniu innowacji technologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W modelu zrównoważonego rozwoju ochrona środowiska jest ściśle związana z ekonomią i polityką. Zmiany w ekonomii przebiegają znacznie szybciej niż zmiany w prawodawstwie. Elementy ekonomiczne, polityczne i ochrona środowiska naturalnego powinny stanowić jeden spójny, sprawnie działający system, aby efektywnie respektować zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodności wymogów jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju można osiągnąć, utrzymując na maksymalnym poziomie jakość środowiska, minimalizując zarazem stopień wykorzystania zasobów naturalnych i zagrożeń środowiskowych poprzez ekoprojektowanie nowych rozwiązań technologicznych. Wynikający z pojęcia zrównoważonego rozwoju stosunek do środowiska naturalnego jest mocno zróżnicowany, zwykle jednak występują dwa poglądy. Pierwszy pogląd związany jest z sofistycznymi teoriami naukowymi i próbuje pokazać konsekwencje naszej współczesnej aktywności przemysłowej. Drugi pogląd odwołuje się do wartości moralnych, takich jak odpowiedzialność za Ziemię, przyszłe generacje czy naturę. Szczególne znaczenie w kształtowaniu polityki ekologicznej ma LCA (Life Cycle Assessment - ekologiczna ocena cyklu życia) wykorzystywana w ocenie innowacyjnych rozwiązań, jak na przykład ponowne wykorzystanie odpadów polimerowych do produkcji flokulantów i superplastyfikatorów. Celem badań jest ocena technologii produkcji nowej generacji polimerów. Zastosowano technikę zarządzania środowiskowego LCA do oceny nowych produktów, co pozwoliło na wybór odpowiedniego rozwiązania, które mogłoby zredukować negatywny wpływ na środowisko nowych produktów pozyskiwanych z odpadów polimerowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the sustainable development model, environmental protection is closely related to economics and politics. The changes in economics are much faster than the changes in legislation. Economic, political and environmental protection elements should constitute one cohesive, efficient system to effectively respect sustainable principles. Compliance with the requirements of environmental quality and sustainable development can be achieved by maintaining the highest quality of the environment, while minimizing the use of natural resources and environmental threats by eco-designing new technological solutions. The attitude to the natural environment resulting from the concept of sustainable development is very diverse, but usually there are two views. The first view is related to sophisticated scientific theories and tries to show the consequences of our modern industrial activity. The second view refers to moral values such as responsibility for the earth, future generations or nature. LCA (Ecological Life Cycle Assessment) is particularly important in shaping the environmental policy used in the evaluation of innovative solutions such as the re-use of polymer waste for the production of flocculants and superplasticizers. The aim of the research is to evaluate the production technology of a new generation of polymers. The LCA environmental management technique was used to evaluate the new products, which allowed choice of the right solution that could reduce the negative environmental impact of new products obtained from polymer waste.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • Bajdur W.M. (2008), Perspektywy wdrażania środowiskowej oceny cyklu życia w przemyśle tworzyw sztucznych, [in:] Pindór T. (red.), Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
 • Bajdur W.M. (2009), Możliwości zastosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu w kształtowaniu rynku recyklingowego, [in:] Lorek E. (red.), Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bajdur W.M. (2011), Eko-polielektrolity syntetyczne redukujące ładunki zanieczyszczeń w ściekach i wodach przemysłowych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 • Bajdur W.M., Henclik A., Grabowska M., Ščurek R., Sikorova K. (2018), Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntesowanych flokulantów polimerowych, "Przemysł Chemiczny", t. 96, nr 12. DOI: 10.15199/62.2017.12.35.
 • Bajdur W.M., Henclik A., Skowron-Grabowska B., Iwaszczuk N. (2016), LCA Application in the Assessment of New Technologies of Industrial Effluents Treatment, "Desalination and Water Treatment", Vol. 57(3). DOI: 10.1080/19443994.2015.1043496.
 • Brown L.R., Flavin H.F. (2000), Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684 - Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 2005.
 • http://old.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zrownowazonego_rozwoju/DEKLARACJA_Z_RI8.O_1992.pdf
 • https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
 • Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2004), Korzyści z wprowadzenia ekologicznej oceny cyklu życia do oceny procesów wytwórczych, "Karbo", nr 3.
 • Kulczycka J., Henclik A. (2006), LCA uniwersalną techniką zarządzania środowiskowego, "Przegląd Górniczy", nr 4.
 • Pabian A. (2012), Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 226.
 • Pabian A. (2017), Godziwa płaca w zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 28, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2017.4.1.01.
 • Papuziński A. (2006), Polityka edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle aksjologii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Seroka-Stolka O. (2012), Świadomość ekologiczna przedsiębiorców z sektora MŚP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 5.
 • Seroka-Stolka O., Surowiec A., Pietrasieński P., Dunay A. (2017), Sustainable Business Models, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27. DOI: 10.17512/znpcz.2017.3.2.11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.