PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 365 | 78--92
Tytuł artykułu

Atrakcyjność lokalizacyjna południowej części Wrocławia i jej związek z zagospodarowaniem przestrzennym w świetle założeń koncepcji miasta zwartego

Warianty tytułu
Location Attractiveness of the Southern Part of Wrocław and Its Relations with Spatial Development in the Light of the Assumptions of the Compact City Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule oceniono związek między atrakcyjnością lokalizacji w południowej części Wrocławia a zagospodarowaniem przestrzennym tego obszaru. Badanie (w latach 2010-2016) przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania założeń koncepcji miasta zwartego, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do wzrostu atrakcyjności tego obszaru. Przedmiotem badania jest południowa część Wrocławia według delimitacji opisanej w artykule. Zastosowane metody to metoda opisowa, wnioskowanie na podstawie studiów przypadków i proste metody statystyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author assessed the relations between the location attractiveness of the southern part of Wrocław and the spatial development of this area. The study (2010-2016) was conducted with a special focus on the possibility of using a compact city concept, whose implementation could contribute to the increase of the attractiveness of this area. The subject of the study is the southern part of Wrocław, according to the delimitation described in the paper. The author used a descriptive method, an inference based on the case studies and simple statistical methods.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Billert A. (2012), Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie [w:] S. Szultka, P. Zbieranek (red.), Kultura, polityka, rozwój: o kulturze jako "dźwigni" rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 20-28.
 • Boelens L., Ovink H., Palsdottir H.L., Wierenga E., eds. (2011), Compact City Extended: Outline for Future Policy Research and Design, 010 Publishers, Rotterdam.
 • Borsa M. (2014), Metabolizm miasta, artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas konferencji: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu, Warszawa, 24 października 2014 r.
 • Dantzig G.B., Saaty T.L. (1973), Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment, W.H. Freeman, San Francisco, CA.
 • Gzell S. (2010), Reurbanizacja: uwarunkowania, "Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe", Urbanista, ISBN 978-83-89649-28-7.
 • Heffner K. (2016), Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce [w:] T. Marszał (red.), Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-110.
 • Jacobs J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (dostęp: 20.06.2017).
 • Karty jednostek urbanistycznych (2017), Biuro Rozwoju Wrocławia, http://geoportal.wroclaw.pl/studium/ (dostęp: 14.04.2017).
 • Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje i perspektywy (2011), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Unia Europejska.
 • Pluta J. (2016), Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. Prezentacja wyników badań nad założeniami Strategii Wrocław 2030, Uniwersytet Wrocławski, http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwojuwroclawia-2030/strategia-wroclaw-2030-wyniki-badan-mieszkancow (dostęp: 25.11.2016).
 • Polit A. (2010), Idea miasta zwartego a rzeczywistość, "Czasopismo Techniczne. Architektura", zesz. 14, s. 85-91.
 • Rocznik Statystyczny Wrocławia 2016 (2016), Urząd Statystyczny, Wrocław.
 • Saaty T.L. (2013), Compact City: The Next Urban Evolution in Response to Climate Change, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 • Solarek K. (2011), Współczesne koncepcje rozwoju miasta, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN", zesz. 4(56), s. 51-71.
 • Stangel M. (2013), Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
 • Uchwała nr XX/419/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 21 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla.
 • Weber M. (1958, I wyd. 1921), The City, Free Press, New York.
 • Węcławowicz-Bilska E. (2012), Miasto przyszłości - tendencje, koncepcje, realizacje, "Czasopismo Techniczne. Architektura", zesz. 1, t. 2, s. 323-342.
 • [www 1] http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.