PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | t 20, nr 1 (76) | 83--98
Tytuł artykułu

Fotografia jako wypowiedź dziennikarska - odmiany gatunkowe

Warianty tytułu
Photography as a Statement of Journalism - Variety of Genres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje fotografię jako jeden z gatunków wypowiedzi dziennikarskich. Cel: Zbudowanie teorii fotografii prasowej jako wypowiedzi dziennikarskiej. Integralną częścią wskazanej koncepcji jest wyróżnienie odmian gatunkowych fotograficznych wypowiedzi dziennikarskich. Celem pośrednim jest propozycja taksonomii rodzajów gatunkowych fotografii prasowej w oparciu o kryterium celu i funkcji obrazu, miejsca i sposobu publikacji, tematu oraz o kryterium warsztatowo-gatunkowe. Metody badań: Dokonano analizy zawartości mediów. Wyniki: Zaproponowano klasyfikację fotograficznych odmian gatunkowych opartą o relację funkcji obrazu i funkcji nagłówka materiału prasowego, którego częścią jest zdjęcie. Wartość poznawcza: Zaprezentowana typologia może stanowić jedno z narzędzi do analizy dziennikarskich przekazów fotograficznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes photography as one of the genres of journalistic statements. Scientific objective: To build the theory of press photography as a journalistic statement. An integral part of the concept is the distinction of species varieties of photographic journalistic statements. An intermediate goal is to propose a taxonomy of genres of press photography based on the criterion of the purpose and function of the image, the place and manner of publication, the topic and the criteria of workshop and species. Research methods: Media content analysis. Results and conclusion: The classification of photographic species varieties with a comparison of the image function and the headline function of the press material, part of which is a photograph, is proposed. Cognitive value: The proposed typology can be one of the media tools for analysing journalistic photographic contents. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
83--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Ambrose, G., & Harris, P. (2007). Twórcze projektowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barthes, R. (1977). Image Music Text. London: Fontana Press.
 • Barthes, R. (2008). Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Alethea.
 • Bate, D. (2009). Photography. The Key Concepts. Oxford, New York: Berg.
 • Becker, H. S. (2012). Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: prawie wszystko zależy od kontekstu. W M. Bogunia-Borowska, & P. Sztompka, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (s. 761-778). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Bjarnestam, A. (1998). Text-based Hierarchical Image Classification and Retrieval of Stock Photography. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.109.7714&rep=rep1&type=pdf
 • Burzyński, R. (1958). Fotografia w prasie i książce. Warszawa: WPLiS.
 • Burzyński, R. (1964). Fotografia - materiałem prasowym. W B. Golka, M. Kafel, & Z. Mitzner (Red.) Teoria i praktyka dziennikarstwa (s. 134-145). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Caple, H. (2013). Photojournalism: A Social Semiotic Approach. UK: Palgrave Macmillan.
 • Dor, D. (2003). On newspaper headlines as relevance optimizers. Journal of Pragmatics, 35, 695-721.
 • Economou, D. (2010). Having it Both Ways: Images and text face off in the broadsheet feature story. In V. Rupar (Ed.), Journalism and Meaning-Making: Reading the Newspaper. UK: Hampton Press.
 • Fras, J. (2012). Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych. W E. Kulczycki, & M. Wendland (Red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (T. 3, s. 13-29). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/komunikologia-teoria-i-praktyka-komunikacji-ksiazka-na-licencji-creative-commons/
 • Flusser, V. (2015). Ku filozofii fotografii. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Freeman, M. (2011). The photographer's Vision: Understanding and Appreciating Great Photography. Waltham: Focal Press.
 • Frost, C. (2012). Designing for Newspapers and Magazines. London & New York: Routledge.
 • Furman, W. (2017). Trzy wersje gatunków dziennikarskich. W I. Hofman, & D. Kępa-Figura (Red.), Współczesne media. Gatunki w mediach (T. 1, s. 207-219). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gajda, S. (2010). Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W W. Bartmiński (Red.), Współczesny język polski (s. 255-268). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Garncarek, M. (2005). Instrukcja obsługi obrazu - o podpisach pod fotografiami prasowymi. W T. Ferenc, & K. Makowski (Red.), Przestrzenie fotografii: Antologia tekstów (s. 227-250). Łódź: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.
 • Hariman, R., & Lucaites, J. L. (2007). No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture and Liberal Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Holsanova, J., Rahm, H., & Holmqvist, K. (2006). Entry Points and Reading Paths on Newspaper Spreads: Comparing a Semiotic Analysis with Eye-Tracking Measurements. Visual Communication, 5 (1), 65-93. doi:https://doi.org/10.1177/1470357206061005
 • Horton, B. (2001). Associated Press Guide to Photojournalism. NY: McGraw-Hill.
 • Ifantidou, E. (2009). Newspaper Headlines and Relevance: Ad hoc Concepts in ad Hoc Contexts. Journal of Pragmatics, 41, 699-720. doi: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.10.016
 • Kampka, A. (2015). Fotografia w mediach - wyznaczniki manipulacji. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 4 (16), 32-37.
 • Kampka, A. (2014). Retoryka wizualna a świat społeczny. W A. Kampka (Red.), Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (5-15). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kobré, K. (2011). Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń. Gliwice: Helion.
 • Kobré, K. (2016). Photojournalism: The Professionals' Approach.London: Routledge.
 • Krauz, M. (2017). Relacja tekst-obraz. O podpisach pod zdjęciami w prasie - struktura, funkcje, składnia. W I. Hofman, & D. Kępa-Figura (Red.), Współczesne media. Gatunki w mediach. (T. 1, s. 447-464). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Larsen, D. A. (n.d.). Understanding Photo Genre. Pobrane 12 grudnia 2018 z http://shutha.org/photo-genres
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.